A A A A A

Markus 15

1
Pas vroegoggend het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifkenners — trouens, die volle Sanhedrin — tot ’n besluit gekom. Hulle het Jesus geboei en toe aan Pilatus, die Romeinse goewerneur, oorhandig.
2
Pilatus het Jesus begin ondervra: “Is jy die Koning van die Jode?” Jesus het hom geantwoord: “Ja, dit is soos u sê.”
3
Die priesterhoofde het baie beskuldigings teen Jesus ingebring.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Vroeg die volgende oggend het die priesterleiers 'n vergadering van die hele Joodse Raad gehou. Die familieleiers en die skrifgeleerdes was ook daar. Hulle het Jesus met boeie vasgemaak en hulle het Hom weggevat en vir Pilatus gegee sodat hy vir Jesus kon straf.
2
Pilatus het vir Jesus gevra: “Is jy die koning van die Jode?” Jesus antwoord hom toe: “Jy sê self Ek is.”
3
Die priesterleiers het Jesus oor baie dinge beskuldig.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Sommer vroeg die volgende môre het die Joodse godsdienstige leiers en die Joodse Raad besluit wat hulle gaan doen. Hulle het Jesus in boeie na die Romeinse goewerneur, Pilatus, toe gestuur om die saak verder te hanteer.
2
“Is jy die koning van die Jode?” was Pilatus se eerste vraag. “Ja, wat jy sê, is waar,” kom dit van Jesus.
3
Die leiers onder die priesters kom toe met ’n klomp stories waarmee hulle Jesus beskuldig.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as volle Joodse Raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en Hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer.
2
Pilatus het vir Hom gevra: “Is jy die koning van die Jode?” Jesus antwoord hom: “Dit is soos u sê.”
3
Die priesterhoofde het Hom van baie dinge beskuldig.
Afrikaanse Bybel 1983

1
En dadelik, vroeg in die môre , het die owerpriesters saam met die ouderlinge en skrifgeleerdes en die hele Raad 'n besluit geneem; en nadat hulle Jesus geboei het, het hulle Hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer.
2
En Pilatus het Hom gevra: Is U die Koning van die Jode? En Hy het geantwoord en vir hom gesê: U sê dit.
3
En die owerpriesters het baie beskuldiginge teen Hom ingebring.
Afrikaanse Bybel 1933/1953