A A A A A

Markus 15

10
hy het immers besef dat die priesterhoofde Jesus uit naywer laat arresteer het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

10
Pilatus het geweet die priesterleiers het Jesus na hom toe gebring omdat hulle jaloers was.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

10
Hy was nie dom nie - hy het geweet dat die leiers van die priesters net jaloers was op Jesus en net daarom het hulle Hom kom aankla.
Afrikaanse Bybel DB 2006

10
Hy het geweet dat die priesterhoofde Hom uit afguns uitgelewer het.
Afrikaanse Bybel 1983

10
Want hy het geweet dat die owerpriesters Hom uit nydigheid oorgelewer het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953