A A A A A
Esegiël 18
9
Hy lewe volgens my voorskrifte en is getrou aan my bepalings. So ’n persoon is regverdig. Hy sal waarlik bly lewe, sê die oppermagtige Here.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

9
hy lewe soos Ek sê en hy doen wat Ek wil hê, hy doen die regte dinge. “So 'n mens lewe reg. Hy sal aanhou lewe, dit is seker.” Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

9
Hy doen alles wat Ek vra. Wel, so ’n mens sal lewe. Ek sal hom laat lewe, want hy doen wat goed en reg is,” sê die Here, Esegiël se God.
Afrikaanse Bybel DB 2006

9
hy sal lewe volgens my voorskrifte, my bepalings gehoorsaam en hulle getrou nakom. “So iemand leef volgens my wil en hy sal bly lewe,” sê die Here my God.
Afrikaanse Bybel 1983

9
in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou om eerlik te handel -- hy is regverdig, hy sal sekerlik lewe, spreek die Here HERE.
Afrikaanse Bybel 1933/1953