A A A A A
Esegiël 18
24
“Maar as regverdige mense omdraai en op die verkeerde paaie gaan loop en slegte dinge begin doen nes ander sondaars, sal hulle toegelaat word om te bly lewe? Nee, natuurlik nie! Al die goeie dinge wat hulle voorheen gedoen het, sal vergete wees. Hulle sal oor hulle ontrouheid doodgemaak word.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

24
“En wanneer iemand wat altyd reg gedoen het, ophou om reg te doen en hy doen verkeerd, dan sal hy nie aanhou lewe nie, want hy doen die dinge wat Ek haat, die dinge wat die mense doen wat altyd verkeerd doen. Ek sal nie dink aan alles wat hy gedoen het wat reg was nie. Hy was ontrou en hy het sonde gedoen, daarom sal hy sterf.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

24
Maar as die mense wat reg doen, wegdraai en slegte dade begin doen en hulle leef soos die mense wat teen My in opstand is, moet Ek hulle laat lewe? Nee, natuurlik nie. Alles wat hulle voorheen gedoen het, al hulle goeie dade, sal vergeet word. En hulle sal doodgemaak word oor hulle slegte dade.
Afrikaanse Bybel DB 2006

24
“En as iemand wat altyd my wil gedoen het, ophou om dit te doen en onreg pleeg en die afskuwelike dinge doen wat die goddelose doen, sal hy nie bly lewe nie. Nie een van die goeie dinge wat hy gedoen het, sal in sy guns tel nie, want hy het ontrou geword en hy sal sterf op grond van sy sonde wat hy gedoen het.
Afrikaanse Bybel 1983

24
Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen -- sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie; om sy troubreuk wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe.
Afrikaanse Bybel 1933/1953