A A A A A

Jeremia 50

1
Die Here het vir die profeet Jeremia ’n boodskap oor Babel en die land van die Babiloniërs gegee:
2
Die Here sê: “Vertel vir die nasies, maak dit oral bekend. Hys ’n vlag sodat almal dit kan sien. Moet niks wegsteek nie! Sê: Babel is ingeneem! Bel is verneder, Marduk is verslae. Hulle beelde kom in die skande, hulle afgode is verwoes.
3
’n Volk kom uit die noorde en val die land aan. Hulle verwoes die land van Babel, sodat niemand meer daar woon nie. Al wat mens en dier is, het weggevlug.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Here het gepraat oor Babel, oor Galdeër-land, en Hy het die profeet Jeremia gestuur om dit te sê:
2
“Julle moet vir al die volke vertel, julle moet 'n vlag in die lug ophou, julle moet praat, julle moenie stilbly nie, julle moet sê: Vyande het die land Babel oorwin. Bel kan nie help nie, Marduk is bang, die afgode kan nie help nie, hulle is bang,
3
want 'n volk het uit die noorde gekom en hulle het Babel oorwin. Hulle het die land leeggemaak, daar is nie mense nie, niemand woon nou daar nie, die mense en diere het gevlug.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Jeremia is ’n profeet van die Here. Wat volg, is ’n boodskap wat die Here vir Jeremia gegee het wat oor Babel en die land van die Babiloniërs gaan.
2
Die Here sê: “Vertel vir die hele wêreld, sê dit oral. Skryf dit op ’n banier sodat almal dit kan sien. Moet niks wegsteek nie! Sê en skryf: Babel is ingeneem! Hulle afgode, Bel en Marduk, is verneder en verslae oor die vernietiging. Al Babel se afgode het in die skande gekom, want hulle is eintlik niks werd nie. Die afgryslike afgodsbeelde is ook verwoes.
3
’n Volk het uit die noorde gekom en Babel aangeval. Babel is so erg vernietig dat niemand meer daar sal kan bly nie. Al wat mens en dier is, het weggevlug.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Wat die Here deur die profeet Jeremia oor Babel en oor Galdeërland gesê het:
2
Vertel vir al die nasies, kondig dit aan! Hou 'n vaandel op, kondig dit aan! Moet dit nie stil hou nie, sê: Babel is ingeneem, Bel is verslaan, Marduk staan verskrik, Babel se beelde staan verslae, sy afgode staan verskrik.
3
Daar trek 'n nasie uit die noorde teen hom op en maak sy land 'n verlate plek; daar woon niemand meer nie, mens en dier het op die vlug geslaan.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Die woord wat die HERE deur die profeet Jeremia gespreek het oor Babel, oor die land van die Chaldeërs.
2
Verkondig onder die nasies en laat hoor, en steek 'n banier op, laat hoor; verberg dit nie; sê: Babel is ingeneem, Bel staan beskaamd, Merodag is verskrik; sy afgode staan beskaamd, sy drekgode is verskrik.
3
Want 'n volk trek teen hom op uit die Noorde; dit sal sy land 'n woesteny maak, sodat daar geen inwoner in is nie; mense sowel as diere het gevlug, weggetrek.
Afrikaanse Bybel 1933/1953