A A A A A
Jeremia 48
1
Hierdie boodskap gaan oor Moab. Die Here, die Almagtige, die God van Israel, sê: “Ellende wag vir Nebo, die stad sal verwoes word. Die stad Kirjatajim sal verneder en ingeneem word. Hulle sal die vesting verneder en afbreek.
2
Niemand sal meer oor Moab spog nie. In Gesbon beplan hulle ’n komplot teen Moab: ‘Kom ons beëindig hulle voortbestaan as ’n nasie!’ Hulle sal die stad Madmen stilmaak. Geweld sal ook hierdie stad tref!
3
Uit Goronajim klink ’n kreet op: ‘Verwoesting! Groot vernietiging!’
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Here wat oor alles regeer, die God van Israel, praat oor die land Moab. Hy sê: “Dit gaan sleg met die mense van Nebo, want die vyande het die stad verwoes. Die mense van die stad Kirjatajim weet nie wat om te doen nie, vyande het die stad oorwin en alles gevat. Die stad het sterk mure, maar die mense van die stad weet nie wat om te doen nie, hulle is baie bang.
2
Die mense van Moab was trots op die stad, maar die vyande het dit verwoes. Die vyande het in die stad Gesbon gekom. Hulle wil die stad verwoes, hulle wil hê dat niemand later sal weet van die stad nie. Mense van die stad Madmen, die vyande sal julle ook doodmaak, hulle sal julle jaag met hulle swaarde.
3
Die mense van die stad Goronajim skree en vra dat iemand hulle moet help, die vyande verwoes die stad en hulle breek die mure af.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Wat volg, is wat die Here oor Moab gesê het: Die Here is die God van Israel. Hy is sterker as alles en almal en Hy sê: “Dit sal ellendig gaan met die stad Nebo, want hy sal verwoes word. Die stad Kirjatajim sal verneder en ingeneem word. Die stad is sterker gemaak om vyande uit te hou, maar hulle sal in die skande kom as die stad afgebreek word.
2
Moab se reputasie het in die slag gebly. In Gesbon het hulle ’n komplot teen Moab beplan. Hulle het gesê: ‘Kom ons keer dat die stad verder bly bestaan.’ Die stad Madmen sal ook stilgemaak word. Die vyand sal ook na hierdie stad toe kom om oorlog te maak.
3
Uit Goronajim skree hulle: ‘Verwoesting! Alles is vernietig!’
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Oor Moab. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Ellende wag vir Nebo, want hy word verwoes; Kirjatajim word verneder en ingeneem, die vestingstad word verneder en platgeslaan.
2
Die roem van Moab word nie meer besing nie; sy ondergang word in Gesbon beplan: “Kom ons roei daardie nasie uit!” Ook aan Madmen word 'n einde gemaak! Die swaard is agter jou aan!
3
Van Goronajim af klink smartkrete oor die groot verwoesting en ondergang.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Oor Moab. So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjat im staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.
2
Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.
3
Hoor! Geskreeu uit Horon im: verwoesting en 'n groot vernieling.
Afrikaanse Bybel 1933/1953