A A A A A
Jeremia 48
34
Om die waarheid te sê, die mense gil en skreeu van angs omdat hulle bang is. ’n Mens kan die krete hoor van Gesbon tot aan die ander kant by Elale en Jahas, van Soar af tot by Gonorajim en Eglat-Selisija. Selfs die waters van Nimrim het nou opgedroog.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

34
Die mense van Gesbon skree en vra iemand moet hulle help, die mense kan dit hoor in die stede Elale en Jahas, in Soar en Goronajim en Eglat-Selisija, want die water by Nimrim is ook op.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

34
Om die waarheid te sê, die mense gil en skree van angs omdat hulle bang is. Die krete kan duidelik van Gesbon tot aan die ander kant by Elale en Jahas gehoor word. Verder ook weer van Soar af tot by Gonorajim en Eglat-Selisija. Selfs die waters van Nimrim het nou opgedroog.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

34
Die hulpgeroep van Gesbon klink tot in Elale, dit word gehoor tot by Jahas, van Soar af tot by Goronajim en Eglat-Selisija. Selfs die water van Nimrim het opgedroog.
Afrikaanse Bybel 1983

34
Weens die geskreeu van Hesbon tot by Ele le, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horon im, Eglat-Sel¡sia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.
Afrikaanse Bybel 1933/1953