A A A A A
Jeremia 30
10
Die Here sê: “Israel, my kneg, moenie bang of verskrik wees nie. Ek sal julle verlos uit ver plekke, en julle nageslag uit ballingskap. Israel sal terugkeer, en weer rus en vrede in hulle eie land hê. Niemand sal hulle bangmaak nie.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

10
Die Here sê: “En julle, my dienaars, nageslag van Jakob, julle moenie bang wees nie. Mense van Israel, julle moenie skrik nie, want Ek sal julle red daar ver waar julle is. Ek sal julle nageslag red uit die land waar hulle gevangenes is. Die nageslag van Jakob sal terugkom en veilig wees en niks sal hulle pla nie, niemand sal hulle skrikmaak nie.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

10
Die Here sê ook: “Israel, julle moet nie bang of angstig wees nie. Ek sal julle en julle kinders terugbring uit die land waarheen julle weggevat is, al is dit ook ver. Israel, julle sal weer rus en vrede in julle eie land hê. Julle sal vir niemand bang hoef te wees nie.
Afrikaanse Bybel DB 2006

10
Moenie bang wees nie, my dienaar Jakob, moenie skrik nie, Israel, sê die Here. Ek red jou uit plekke wat ver weg is, jou nakomelinge uit die land waar hulle ballinge is. Jakob sal weer veilig wees en vrede hê, niemand sal hom laat bang word nie.
Afrikaanse Bybel 1983

10
Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek die HERE; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand hom skrikmaak.
Afrikaanse Bybel 1933/1953