A A A A A
Jesaja 64
1
As U maar die hemel wou laat oopskeur en afkom! Hoe sal die berge nie bewe in u teenwoordigheid nie!
2
Kom soos ’n vuur wat hout laat brand en water laat kook, kom tog en maak Uself bekend aan u vyande. Dan sal die nasies voor U bewe!
3
Toe U lank gelede afgekom het, het U ontsagwekkende dinge gedoen, wat ons nie verwag het nie, en die berge het voor U gebewe.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
U moet die hemel oopskeur en afkom, sodat die berge voor U bewe.
2
U moet kom soos 'n vuur wat hout aan die brand steek, 'n vuur wat water laat kook. Dan sal u vyande u Naam ken en die volke sal voor U bewe.
3
Lank gelede het U wonderwerke gedoen, ons het nie gedink U sal dit doen nie. U het afgekom, en die berge het gebewe.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
As U tog maar net die lug wou oopskeur en van bo af hiernatoe wou afkom! Die berge sal dan voor U skud en bewe
2
soos wanneer vuur hout aan die brand steek en dit die water laat kook. U vyande sal dan van U kennis neem. Die volke sal van bangheid vir U bewe.
3
U sal vreeslike dinge doen wat ons nie verwag het nie. U sal afkom en die berge sal skud.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom sodat die berge voor U skud!
2
Kom af soos 'n vuur wat fynhoutjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook. Laat u Naam só aan u vyande bekend word, laat die nasies só voor U bewe.
3
Toe U wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie, toe U destyds afgekom het, het die berge voor U geskud.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Ag, as U maar die hemele wou skeur, wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig
2
-- soos vuur die houtjies aan die brand steek, vuur die water laat opborrel -- om u Naam aan u teëstanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe
3
wanneer U vreeslike dinge doen waar ons nie op gehoop het nie -- as U maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig!
Afrikaanse Bybel 1933/1953