A A A A A
Jesaja 50
1
Die Here vra: “Waar is die skeibrief waarmee Ek jou moeder weggestuur het? Of aan wie van my skuldeisers het Ek jou verkoop? Nee, julle het julleself verkoop met julle oortredings en dis oor julle sondes dat Ek julle moeder weggestuur het.
2
Waarom was daar niemand toe Ek gekom het nie? Hoekom was daar nie antwoord toe Ek geroep het nie? Is my arm te kort om te red? Is Ek te swak om jou te red? Ek dreig die see, en dit droog op. Ek verander riviere in woestyne sodat al die visse vrek omdat die water opgedroog het.
3
Ek laat die lug donker word, want die aarde rou.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Here sê: “Julle dink Ek het julle weggejaag soos wanneer 'n man skei van sy vrou. Ek het julle nie weggejaag nie. Julle dink Ek het julle verkoop, soos wanneer 'n man geld skuld en sy kinders moet verkoop. Ek het julle nie verkoop nie. Julle het julleself verkoop toe julle baie sondes gedoen het, julle was opstandig teen My, julle het self weggeloop.
2
Ek het na julle toe gekom om julle te help. Hoekom was daar niemand nie? Ek het julle geroep. Hoekom het niemand geantwoord nie? Dink julle Ek kan julle nie vrymaak nie? Dink julle Ek is nie sterk genoeg om julle te red nie? Julle moet dit weet: Wanneer Ek kwaai praat, dan word die see droog, en die riviere word 'n woestyn. En dan het die visse nie water nie, hulle vrek en stink.
3
Dit is Ek wat die lug donker laat word en dan lyk dit of die lug rouklere dra.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Die Here vra: Het julle ma ’n skeibrief wat kan bewys dat dit Ek is wat haar weggestuur het? Het Ek iemand geld geskuld dat Ek julle aan hom moes verkoop om die skuld te betaal? Dit is oor julle eie oortredings dat julle aan ’n ander uitverkoop is. Dit is oor julle sondes dat julle ma weggestuur is.
2
Hoekom was daar niemand om My te ontmoet toe Ek na julle toe gekom het nie? Ek het na julle geroep, maar niemand het My geantwoord nie. Is Ek dan nie sterk genoeg om julle te bevry nie? Het Ek nie genoeg krag om julle te red nie? As Ek met die see raas, droog dit net daar op. Ek kan van ’n rivier ’n droë sandbedding maak. Die visse vrek sonder water en lê en stink.
3
Ek kan die lug so donker maak asof dit begrafnisklere aanhet.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
So sê die Here: Waar is die skeibrief wat Ek vir jou moeder gegee het toe Ek van haar geskei het? Of aan wie het Ek geld geskuld dat Ek julle daarvoor aan hom gegee het? Nee, dit is oor julle sondes dat julle verkoop is, oor julle oortredings dat Ek van julle geskei het.
2
Waarom was daar niemand toe Ek gekom het nie? Waarom het niemand geantwoord toe Ek geroep het nie? Is Ek nie in staat om te verlos nie, het Ek nie die krag om te red nie? Wanneer Ek die see aanspreek, droog hy op. Ek laat riviere opdroog: die visse stink, daar is nie water nie, hulle vrek sonder water.
3
Ek maak die hemel donker, Ek trek vir hom rouklere aan.
Afrikaanse Bybel 1983

1
So sê die HERE: Waar is tog die skeibrief van julle moeder waarmee Ek haar verstoot het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie Ek julle verkoop het? Kyk, weens jul ongeregtighede is julle verkoop, en weens jul oortredinge is julle moeder verstoot.
2
Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie, het Ek geroep en niemand geantwoord nie? Is my hand werklik te kort om te verlos, of is daar in my geen krag om uit te red nie? Kyk, deur my dreiging maak Ek die see droog; Ek maak die riviere tot 'n woestyn, sodat hulle visse stink, omdat daar geen water is nie, en hulle sterwe van dors.
3
Ek beklee die hemel met swartheid en bedek dit met 'n roukleed.
Afrikaanse Bybel 1933/1953