A A A A A
Jesaja 31
1
Verwoesting wag verseker vir enigeen wat na Egipte kyk vir hulp. Hulle vertrou op Egipte met sy baie perde en sterk ruiters. Pleks dat hulle vertrou op die Heilige van Israel. Pleks dat hulle vra wat Hy wil hê.
2
In sy groot wysheid stuur Hy rampe. Hy verander nie van gedagte nie. Hy tree op teen die volk wat bose dinge doen en verpletter ook hulle bondgenote.
3
Want hierdie Egiptenaars is maar net mense. Hulle is nie God nie! Hulle perde is maar net van vleis. Hulle is nie gees nie! As die Here sy hand uitsteek, val sowel helper as die een wat gehelp word. Saam sal hulle sterf.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Dit sal sleg gaan met die Israeliete. Hulle vra dat die Egiptenaars hulle moet help. Hulle dink perde kan hulle help, hulle dink baie oorlogkarre en soldate op perde sal hulle beskerm. Hulle vra nie dat die Heilige God van Israel hulle moet help nie, hulle bid nie tot Hom nie.
2
Die Here het ook wysheid, nie net die Egiptenaars nie. Die Here het sy volk gestraf, Hy het gedoen wat Hy gesê het, en nou sal Hy hierdie mense straf wat so verkeerd doen. Hy sal nie sê dat die slegte Egiptenaars hulle mag help nie.
3
Die Egiptenaars is mense, nie gode nie, en hulle perde is diere, nie geeste nie. Wanneer die Here sy hand uitsteek om hulle te straf, dan sal die mense val wat moet help, en die mense wat gevra het dat hulle moet help, sal ook val. Hulle sal saam sterf.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Daar wag swaarkry op dié wat by Egipte hulp gaan soek. Hulle maak staat op Egipte se geweldige militêre mag; op hulle soldate en hulle strydwaens. In plaas daarvan om op die heilige God van Israel te vertrou is dit waar hulle vertroue lê.
2
Die Here is tog die Een wat weet wat Hy doen. Dit is Hy wat die rampe stuur. Niks laat Hom van plan verander nie. Hy sal die kwaaddoeners en hulle bondgenote saam straf.
3
Die Egiptenaars is mense, beslis nie gode nie, en hulle perde is vlees en bloed, beslis nie bonatuurlike wesens nie. Wanneer die Here sy arm optel en hulle klap, val hulle om soos ’n veertjie; die arme swakker nasie wat op hulle vertrou het, word deur dieselfde lot getref. Hulle sal saam vernietig word.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Ellende wag vir dié wat by Egipte hulp gaan vra; hulle verlaat hulle op perde, hulle is vol vertroue as daar baie strydwaens is, as hulle oor 'n menigte ruiters kan beskik; maar op die Heilige van Israel vertrou hulle nie, na die wil van die Here vra hulle nie.
2
Hý is die Een wat wysheid het; daarom het Hy 'n ramp laat losbreek en het Hy nie afgesien van wat Hy gesê het nie: Hy tree op teen die volk wat altyd verkeerd doen én teen die volk wat hulp verleen aan dié wat onreg doen.
3
Die Egiptenaars is mense, hulle is nie gode nie, en hulle perde is maar net perde, nie bonatuurlike wesens nie. As die Here sy hand uitsteek, val die helper én die een wat gehelp word en gaan hulle saam onder.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, en wat vertrou op strydwaens, omdat daar baie is, en op ruiters, omdat hulle baie talryk is, maar hulle sien nie op die Heilige van Israel en hulle soek nie die HERE nie.
2
Nogtans is Hy ook wys, en Hy laat die onheil kom en trek sy woorde nie terug nie: Hy sal opstaan teen die huis van die kwaaddoeners en teen die helpers van die wat ongeregtigheid werk.
3
Ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie, en hulle perde is vlees en nie gees nie; as die HERE sy hand uitstrek, dan struikel die helper, en wie gehelp is, val; en saam gaan hulle almal te gronde.
Afrikaanse Bybel 1933/1953