A A A A A
Jesaja 30
1
“Verwoesting staan vas vir my opstandige kinders,” sê die Here. “Julle maak planne wat nie van My kom nie. Julle smee vennootskappe wat nie deur My geïnspireer is nie. Julle stapel sonde op sonde.
2
Sonder om My te raadpleeg gaan julle Egipte toe om hulp te soek. Julle stel julle vertroue in die farao. Hy moet julle beskerm!
3
Deur op die farao te vertrou, sal julle verneder word. Egipte gaan julle in die skande steek!
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Here sê: “Dit sal sleg gaan met julle. Julle is soos ongehoorsame kinders. Julle maak planne en ooreenkomste maar Ek het nie gesê julle moet dit doen nie. Julle doen meer en meer sonde.
2
Julle vra nie vir My wat julle moet doen nie, maar julle gaan na Egipte en julle vra vir die farao dat hy julle moet beskerm. Julle dink julle sal veilig wees wanneer Egipte julle beskerm.
3
Maar julle sal teleurgesteld wees wanneer die farao julle beskerm. Dit sal vir julle niks help nie, Egipte kan julle nie beskerm nie.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Daar wag swaarkry op my opstandige kinders, sê die Here, want hulle maak planne wat nie van My af kom nie en voer dit uit. Hulle sluit verdrae wat nie volgens my wil is nie en daardeur stapel hulle hulle sonde al hoër op.
2
Hulle stuur afvaardigings Egipte toe, sonder om My te raadpleeg, om daar hulp te gaan vra. Hulle stel hulle vertroue in die farao met die hoop dat hy hulle sal beskerm.
3
Maar daardie hoop gaan op niks anders as vernedering vir hulle uitloop nie.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Ellende wag vir die rebelse mense wat planne uitvoer wat nie van My af kom nie, sê die Here, dié wat verdrae sluit wat nie volgens my wil is nie en so sonde op sonde stapel.
2
Hulle gaan af na Egipte toe sonder om My te raadpleeg, hulle gaan soek steun by die mag van die farao, hulle wil beskerming by Egipte hê,
3
maar hulle sal teleurgestel staan met die farao se mag en al, die beskerming deur Egipte sal hulle niks baat nie.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Wee die opstandige kinders, spreek die HERE, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit My nie; wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my Gees nie, om sonde op sonde te stapel;
2
wat gaan om na Egipte af te trek, en hulle raadpleeg my mond nie, om toevlug te soek onder die beskutting van Farao en om te skuil in die skaduwee van Egipte.
3
Maar die beskutting van Farao sal julle tot skande wees, en die skuiling in die skaduwee van Egipte tot smaadheid.
Afrikaanse Bybel 1933/1953