A A A A A
Jesaja 18
1
Verwoesting wag vir die land langs die riviere van Etiopië, die land van sprinkane.
2
Sy gesante seil in papirusbote oor die water. “Gaan huis toe, vinnige boodskappers! Neem ’n boodskap vir die land wat deur riviere verdeel word, na julle lang mense met die gladde vel wat wyd en syd gevrees word vir hulle aanvalle en verwoesting.”
3
Wanneer ek ’n vaandel opsteek op die berg, moet die hele wêreld en sy inwoners kennis neem. Wanneer ek die trompet blaas, moet julle luister!
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Dit sal sleg gaan met die land waar daar so baie insekte is, daar by die riviere in die land Kus.
2
Die mense van Kus het mense na Jerusalem gestuur, hulle het oor die water gekom in papirus-bote. Maar hierdie mense wat so vinnig gekom het, moet teruggaan na hulle eie volk toe, na die lang mense met die blink velle, die mense vir wie almal bang is, die mense wat sterk is en wat maklik ander mense aanval. Baie riviere vloei deur daardie mense se land.
3
Julle almal wat in die wêreld woon, julle wat op die aarde woon, julle sal sien wanneer iemand op die berge 'n vlag in die lug hou, julle sal hoor wanneer iemand die ramshoring blaas.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Daar wag swaarkry op die land wat aan die voet van die Nyl lê, die land vol insekplae.
2
Hulle stuur ambassadeurs met die Nyl in hulle papirusbote. Maar hulle word teruggestuur met die boodskap: Gaan terug na julle eie land toe, die land wat deur riviere deurkruis word. Vat hierdie boodskap vir julle lang mense met die blink vel wat wyd en syd gevrees word omdat hulle so sterk is dat hulle enige volk kan platloop.
3
Wanneer ek op die berg die teken vir die oorlog gee, moet die mense van die wêreld kennis neem. Luister as ek die trompet blaas wat die begin van die oorlog aankondig,
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Ellende wag vir die land met die insekteplae, die land aan die riviere van Kus!
2
Hy stuur gesante oorsee, hy stuur hulle in papirusbote oor die water. Gaan terug, gesante wat so haastig is, gaan terug na julle lang mense toe, hulle met die blink velle, julle volk wat wyd en syd gevrees word, wat gewoond is om alles met mag plat te trap, en wie se land deur riviere deursny word.
3
Julle almal wat in die wêreld woon, julle bewoners van die aarde, kyk wanneer die vaandel opgesteek word op die berge, luister wanneer die ramshoring blaas!
Afrikaanse Bybel 1983

1
Wee die land van vlerkgegons wat anderkant die riviere van Kus lê;
2
wat boodskappers stuur oor die groot water en in skuite van biesies oor die waters! Gaan weg, vinnige boodskappers, na die hoog uitgegroeide nasie met die blink vel, na die wyd en syd gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word.
3
Al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde, as 'n banier opgehef word op die berge, kyk! En as die basuin geblaas word, luister!
Afrikaanse Bybel 1933/1953