A A A A A
Jesaja 15
1
Hierdie boodskap het ek oor Moab gekry: In een nag sal Moab se stede, Ar en Kir, verwoes word.
2
Jou mense in Dibon sal by hulle tempels en heiligdomme huil. Hulle sal huil oor die lot van Nebo en Medeba. Hulle sal hulle koppe kaalskeer uit verdriet, en hulle baarde afskeer.
3
Hulle sal rouklere dra wanneer hulle op straat kom. Want in elke huis en op elke plein sal mense bitterlik huil van verdriet.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Here is kwaad vir die Moabiete. Hy het gesê: “Die vyande het die stad Ar-Moab in een nag verwoes en afgebreek, hulle het ook die stad Kir-Moab in een nag verwoes en afgebreek.
2
Die mense van die stad Dibon gaan na die tempels, hulle gaan na die offer-plekke om te huil. Die Moabiete huil oor die stede Nebo en Medeba. Hulle het hulle hare en hulle baard afgeskeer,
3
hulle trek rouklere aan op die strate, hulle sit almal en huil op die dakke en op die oop plekke, hulle is baie hartseer, hulle wil sterf.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Hier is ’n aankondiging van die Here oor Moab se straf: Julle twee stede Ar en Kir sal in een nag verwoes word en daar sal ’n doodse stilte oor Moab hang.
2
Die inwoners van Dibon gaan na hulle heiligdomme toe om oor die lot van Nebo en Medeba te treur, hulle huil oor Moab. Almal het hulle hare en baarde afgeskeer as ’n teken van rou.
3
Hulle loop in die strate rond met hulle growwe rouklere. Hulle sit op die plat dakke van hulle huise en huil kliphard, hulle loop op die pleine van hulle stede rond en treur.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
'n Uitspraak van die Here teen Moab: Ar-Moab is oornag verwoes, vernietig. Kir-Moab is oornag verwoes, vernietig.
2
Die inwoners van Dibon gaan na die hoogtes toe om te huil, die Moabiete treur oor Nebo en Medeba. Die Moabiete se koppe is kaalgeskeer, hulle baard is afgesny,
3
hulle dra rouklere op die strate, hulle huil op die dakke en die pleine, hulle vergaan van verdriet.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Godspraak oor Moab. Waarlik, in die nag is Ar-Moab verwoes, vernietig! Waarlik, in die nag is Kir-Moab verwoes, vernietig!
2
Hulle gaan op na die tempel, en Dibon na die hoogtes om te ween; Moab huil op Nebo en in Med,ba; op al hulle hoofde is 'n kaalte, elke baard is afgeskeer.
3
Op hul strate het hulle rouklere aangegord; op hulle dakke en op hulle pleine huil alles en smelt weg in geween.
Afrikaanse Bybel 1933/1953