A A A A A
Spreuke 11
1
Die Here haat ’n skaal wat nie reg weeg nie. ’n Akkurate lesing dra sy goedkeuring weg.
2
Verwaandheid bring vernedering. Nederigheid bring wysheid.
3
Die opregtheid van eerlike mense wys vir hulle die koers. Die valsheid van onbetroubare mense bring hulle ondergang.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die Here haat 'n weegskaal wat nie reg weeg nie, Hy hou van gewigte wat presies reg weeg.
2
Mense sal 'n hoogmoedige mens maklik verneder, wyse mense is nederig.
3
Eerlike mense hou aan om reg te lewe, mense wat ontrou is, sterf omdat hulle skelm is.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Dit walg die Here wanneer besigheidsmense oneerlik is, wanneer produkte swak en pryse buitensporig is. Eerlike transaksies maak Hom gelukkig.
2
Mense wat dink hulle is beter as ander, word uiteindelik verneder. Mense wat nie so baie van hulleself dink nie, verstaan die kuns van die lewe.
3
Vir mense wat die Here baie liefhet, is die lewe makliker. Hulle wat Hom nie ken nie, word deur valshede verwoes.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Die Here het 'n afsku van 'n skaal wat nie reg weeg nie; net die regte gewig dra sy goedkeuring weg.
2
Selfverheffing bring vernedering; wie nederig is, het wysheid.
3
Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers; die valsheid van onbetroubares bring hulle ondergang.
Afrikaanse Bybel 1983

1
'n Valse weegskaal is vir die HERE 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het Hy behae.
2
Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid.
3
Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.
Afrikaanse Bybel 1933/1953