A A A A A

Psalms 84

1
***
2
Hoe lief het ek u woonplek, o Here, die Almagtige!
3
Here, ek verlang, ek hunker na u woning. Met my hele wese, liggaam en gees, wil ek jubel oor die lewende God.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Vir die leier van die koor: Dieselfde musiek soos vir die lied oor die parskuip. Van die Korag-groep. 'n Psalm.
2
Here, U wat oor alles regeer, ek is lief vir u tempel.
3
Ek wil graag daar wees, ek verlang na die tempel van die Here, ek wil juig oor die God wat lewe.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
***
2
Hoe wonderlik mooi is die plek waar U woon, o Here, groot Bevelvoerder oor alles en almal.
3
Ek verlang so om net in u woonplek te staan. Ek wil baie bly wees omdat U die God is wat leef.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Vir die koorleier: met musiek. Van die Koragiete. 'n Psalm.
2
Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige!
3
Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Vir die musiekleier; op die Gittiet. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.
2
Hoe lieflik is u woninge, o HERE van die leërskare!
3
My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die HERE; my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God.
Afrikaanse Bybel 1933/1953