A A A A A
Esra 4
1
Die vyande van Juda en Benjamin het gehoor dat die ballinge besig was om die tempel van die Here, die God van Israel, te herbou.
2
Hulle het toe vir Serubbabel en die ander leiers genader en gesê: “Ons wil saamwerk, want ons aanbid dieselfde God as julle. Ons het al van die tyd af toe koning Esarhaddon van Assirië ons hierheen gebring het, aan Hom offers gebring.”
3
Maar Serubbabel, Jesua en die ander leiers van Israel het geantwoord: “Ons het niks in gemeen met julle nie, julle mag nie deel wees van hierdie projek nie. Koning Kores het ons beveel om die tempel vir die Here, die God van Israel, te bou, en ons sal dit doen.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Die vyande van die mense van Juda en Benjamin het gehoor dat die mense 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel. Dit was die mense wat teruggekom het uit Babel.
2
Die vyande het na Serubbabel en die familiehoofde toe gekom en vir hulle gesê: “Ons wil saam met julle bou, want ons dien ook julle God, en ons offer vir Hom vandat koning Esar-Haddon van Assirië ons hiernatoe gebring het.”
3
Maar Serubbabel en Jesua en die ander familiehoofde het vir hulle gesê: “Julle mag nie saam met ons die tempel bou nie. Ons wil dit alleen bou vir die Here, die God van Israel. Koning Kores van Persië het gesê ons moet dit doen.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Die mense wat daar gebly het in die tyd dat die Judeërs weggevoer is, was gekant teen die Judeërs en die Benjaminiete wat teruggekom het. Toe hulle agterkom dat die mense wat teruggekom het, begin het om die tempel van die Here, die God van Israel, te herbou,
2
het hulle met Serubbabel en die leiers van die families gaan praat. Hulle het aangebied: “Ons wil graag saam met julle die tempel herbou. Ons bid tot dieselfde God as julle. Vandat die Assiriese koning Esarhaddon ons van ons land af hiernatoe gebring het, offer ons ook vir julle God.”
3
Serubbabel, Jesua en die ander leiers het egter vir hulle gesê: “Ons en julle kan nie saam aan die tempel vir ons God bou nie. Koning Kores van Persië het vir ons die werk gegee om dit te bou. Ons wil dit bou sonder dat iemand anders ons help. Ons doen dit ter wille van die Here. Hy is die God van Israel.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Vyande van Juda en Benjamin het gehoor dat die ballinge besig is om 'n tempel te bou vir die Here die God van Israel.
2
Hulle kom toe na Serubbabel en die familiehoofde toe en sê vir hulle: “Laat ons saam met julle bou. Ons vereer dieselfde God as julle. Ons bring vir Hom offers van die tyd van koning Esarhaddon van Assirië af deur wie ons hiernatoe gebring is.”
3
Maar Serubbabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het vir hulle gesê: “Julle bou nie saam met ons aan die tempel van ons God nie. Ons alleen sal vir die Here die God van Israel bou. Ons het die opdrag van die koning self gekry, koning Kores van Persië.”
Afrikaanse Bybel 1983

1
En toe die teëstanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge 'n tempel bou vir die HERE, die God van Israel,
2
het hulle aangekom na Serubb bel en na die familiehoofde en aan hulle gesê: Laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan Hom offer ons van die dae van Esar-Haddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het.
3
Maar Serubb bel en J,sua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê: Dit sal nie gaan dat julle saam met ons 'n huis vir onse God bou nie, maar ons alleen sal vir die HERE, die God van Israel, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953