A A A A A
Esra 4
5
Hulle het mense omgekoop om hulle te frustreer en hulle planne in die wiele te ry. Tydens die bewind van Kores van Persië het hulle aangehou om so op te tree totdat koning Darius van Persië aan bewind gekom het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

5
Hulle het raadgewers van die koning betaal om die planne van die Judeërs te stop. Hulle het aangehou om dit te doen die hele tyd terwyl Kores en Darius konings van Persië was.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

5
Hulle het tot amptenare omgekoop om die bouery te laat skade ly. Die hele tyd vandat Kores koning was totdat Darius koning van Persië geword het, het hulle die werk probeer terughou. Hulle het selfs van die koning se amptenare probeer omkoop om die bouwerk te laat stopsit.
Afrikaanse Bybel DB 2006

5
Hulle het selfs amptenare omgekoop om die bouplanne in die wiele te ry. Dit het aangehou van die tyd van koning Kores van Persië af tot die regeringstyd van koning Darius van Persië.
Afrikaanse Bybel 1983

5
En hulle het raadgewers teen hulle gehuur om hulle plan te verydel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van Dar¡us, die koning van Persië.
Afrikaanse Bybel 1933/1953