A A A A A
Esra 4
3
Maar Serubbabel, Jesua en die ander leiers van Israel het geantwoord: “Ons het niks in gemeen met julle nie, julle mag nie deel wees van hierdie projek nie. Koning Kores het ons beveel om die tempel vir die Here, die God van Israel, te bou, en ons sal dit doen.”
Afrikaanse Bybel NLV 2011

3
Maar Serubbabel en Jesua en die ander familiehoofde het vir hulle gesê: “Julle mag nie saam met ons die tempel bou nie. Ons wil dit alleen bou vir die Here, die God van Israel. Koning Kores van Persië het gesê ons moet dit doen.”
Afrikaanse Bybel ABA 2007

3
Serubbabel, Jesua en die ander leiers het egter vir hulle gesê: “Ons en julle kan nie saam aan die tempel vir ons God bou nie. Koning Kores van Persië het vir ons die werk gegee om dit te bou. Ons wil dit bou sonder dat iemand anders ons help. Ons doen dit ter wille van die Here. Hy is die God van Israel.”
Afrikaanse Bybel DB 2006

3
Maar Serubbabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het vir hulle gesê: “Julle bou nie saam met ons aan die tempel van ons God nie. Ons alleen sal vir die Here die God van Israel bou. Ons het die opdrag van die koning self gekry, koning Kores van Persië.”
Afrikaanse Bybel 1983

3
Maar Serubb bel en J,sua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê: Dit sal nie gaan dat julle saam met ons 'n huis vir onse God bou nie, maar ons alleen sal vir die HERE, die God van Israel, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953