A A A A A
2 Kronieke 7
7
Daarna het Salomo die sentrale deel van die buitenste voorhof voor die Here se tempel gewy sodat hulle brandoffers en die vet van die maaltydoffer daar kon offer. Op die bronsaltaar wat hy gebou het, was daar nie plek vir die brandoffers, graanoffers en offervet nie.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

7
Salomo het die middelste deel van die oop stuk grond wat voor die tempel was, ook gewy. Hy het die brand-offers en die vet van die ete-offers daar ge-offer. Die brons-altaar wat Salomo laat maak het, was te klein om al die brand-offers en die koring-offers en die vet daar te offer.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

7
Salomo het daarna die middelste deel van die voorhof, wat reg voor die tempel geleë was, aan die Here gewy. Dit is waar hulle toe die brandoffers en die vetgedeeltes van die maaltydoffers verbrand het. Dit was nodig omdat al die offers wat hulle wou verbrand, nie op die bronsaltaar kon pas wat Salomo laat bou het nie.
Afrikaanse Bybel DB 2006

7
Salomo het die middelgedeelte van die voorhof wat reg voor die huis van die Here is, gewy, want dit is waar hy die brandoffers en die vetgedeeltes van die maaltydoffers verbrand het. Op die bronsaltaar wat hy gemaak het, was daar nie plek vir die brandoffers en die graanoffers en die vetgedeeltes nie.
Afrikaanse Bybel 1983

7
En Salomo het die middel van die voorhof geheilig wat voor die huis van die HERE was; want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie.
Afrikaanse Bybel 1933/1953