A A A A A
2 Kronieke 15
28
En die hele Israel het die verbondsark van die HERE gaan haal met gejuig en basuingeklank en met trompette en simbale, onderwyl hulle musiek maak op harpe en siters.
Afrikaanse Bybel 1933/1953