A A A A A
2 Kronieke 15
25
Dawid en die oudstes van Israel en die owerstes oor duisend het toe gegaan om die verbondsark van die HERE met vreugde uit die huis van Obed-Edom te gaan haal.
Afrikaanse Bybel 1933/1953