A A A A A
1 Kronieke 27
1
Dit is die lys van Israel se familiehoofde, generaals en offisiere wat die koning gedien het deur die weermagafdelings te lei wat elke maand van die jaar aan diens was. Elke afdeling het vir een maand gedien, en bestaan uit 24 000 soldate.
2
Jasobam, seun van Sabdiël, was bevelvoerder van die eerste afdeling, wat die eerste maand aan diens was. Daar was 24 000 soldate in sy afdeling.
3
Hy was ’n afstammeling van Peres en was in beheer van al die offisiere vir die eerste maand.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Hier is 'n lys van die familiehoofde van Israel, die leiers van 1 000 manne en die leiers van 100 manne, en hulle offisiere. Hulle het almal vir die koning gewerk. Elke maand van die jaar het 'n groep soldate gekom en elke maand het 'n groep teruggegaan huis toe. Daar was 24 000 manne in elke groep.
2
Jasobam seun van Sabdiël was die hoof van die eerste groep vir die eerste maand. Daar was 24 000 manne in sy groep.
3
Hy was van die Peres-familie en hy was die hoof van al die offisiere vir die eerste maand.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Hier volg ’n lys van die Israelitiese familiehoofde, die hoër en laer offisiere en die koning se amptenare wat in beheer was van die afdelings wat elke maand diens gedoen het. Die afdelings het maandeliks omgeruil en elkeen het uit 24 000 man bestaan.
2
Die eerste afdeling, wat verantwoordelik was vir die eerste maand, was onder die bevel van Jasobam, Sabdiël se seun.
3
Hy was uit die Peresgroep en in die eerste maand was hy hoof van al die leëroffisiere.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Hier volg 'n opgawe van die Israelitiese familiehoofde, die aanvoerders van duisend en honderd, en die toesighoudende amptenare wat in diens van die koning gestaan het met betrekking tot alles rakende die afdelings wat deur die jaar elke maand omgeruil het. Elke afdeling het uit vier en twintig duisend man bestaan.
2
Jasobam seun van Sabdiël was in bevel van die eerste afdeling, dié vir die eerste maand.
3
Hy was uit die Peresgroep en was gedurende die eerste maand hoof van al die leëraanvoerders.
Afrikaanse Bybel 1983

1
En dit is die seuns van Israel volgens hulle getal, die familiehoofde en die owerstes oor duisend en oor honderd en hulle opsigters, wat die koning gedien het in al die sake van die afdelings wat maand vir maand gedurende al die maande van die jaar ingekom en uitgegaan het; elke afdeling was vier en twintig duisend:
2
oor die eerste afdeling vir die eerste maand was Jasóbeam, die seun van Sábdiël; en by sy afdeling was vier en twintig duisend.
3
Uit die seuns van Peres was hy die hoof van al die leërowerstes vir die eerste maand.
Afrikaanse Bybel 1933/1953