A A A A A
1 Kronieke 18
2
Dawid het ook die Moabiete verslaan, en die Moabiete het Dawid se onderdane geword en belasting betaal.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

2
Dawid het ook die Moabiete oorwin. Die Moabiete moes vir Dawid werk en hulle moes belasting betaal vir hom.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

2
Dawid het ook die Moabiete verslaan. As sy onderdane moes hulle aan Dawid belasting betaal.
Afrikaanse Bybel DB 2006

2
Hy het ook die Moabiete verslaan, sodat Moab aan Dawid onderhorig geword het en aan hom belasting moes betaal.
Afrikaanse Bybel 1983

2
Hy het ook die Moabiete verslaan, sodat die Moabiete Dawid se belastingpligtige knegte geword het.
Afrikaanse Bybel 1933/1953