A A A A A
1 Kronieke 18
10
het hy sy seun Joram na koning Dawid gestuur om hom te groet en geluk te wens met sy sukses oor Hadad-Eser. Hadad-Eser en Toï was lank vyande, en daar was baie oorloë tussen hulle. Joram het ook vir Dawid baie geskenke van goud, silwer en koper saamgebring.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

10
Daarom het Toü sy seun Hadoram gestuur om koning Dawid te groet en om hom geluk te wens omdat hy teen Hadad-Eser oorlog gemaak het en hom oorwin het. Daar was voorheen baie maal oorlog tussen Toü en Hadad-Eser. Hadoram moes ook vir Dawid presente van goud, silwer en brons bring.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

10
het hy sy seun Joram gestuur om Dawid geluk te wens met sy oorwinning. Hadad-Eser was in daardie stadium ook in ’n oorlog teen Toï gewikkel. Toï het ook geskenke van goud, silwer en brons vir Dawid gestuur.
Afrikaanse Bybel DB 2006

10
het hy sy seun Joram na koning Dawid toe gestuur. Hy moes hom sy groete oorbring en hom gelukwens met sy oorwinning oor Hadad-Eser, want Hadad-Eser het kort-kort vir Toï aangeval. Hy het allerlei artikels van goud, silwer en brons saamgestuur.
Afrikaanse Bybel 1983

10
stuur hy sy seun Hadóram na koning Dawid om hom na die welstand te vra en hom geluk te wens dat hy teen Hadaréser geveg en hom verslaan het, want Hadaréser was 'n vyand van Toü. Ook allerhande goue en silwer-- en kopervoorwerpe het hy saamgebring.
Afrikaanse Bybel 1933/1953