A A A A A
2 Konings 19
23
Deur jou boodskappers het jy die Here gelaster. Jy het gesê: ‘Met my baie strydwaens het ek hoë berge bestyg, die hoogste pieke van die Libanon. Ek het sy hoogste seders, sy keurigste sipresse afgekap. Ek het sy verste uithoeke bereik, sy digte woude binnegedring.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

23
Jy het jou offisiere gestuur om sleg te praat oor die Here. Jy het gesê: ‘Ek het teen die hoogste berge opgery met my baie oorlogkarre, ek het gery tot bo-op die Libanon-berg. Ek het die grootste sederbome afgekap, die mooiste sipresbome op die berg. Ek het gekom tot op die hoogste plek op die berg, tot waar die meeste bome is.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

23
“Deur jou boodskappers het jy gespog en gesê: ‘Ék het die hoogste berge, die verste pieke van die Libanon oorwin, ek het die heel hoogste seders en die heel mooiste sipresbome afgekap en tot in die diepste woude ingedring.
Afrikaanse Bybel DB 2006

23
Deur jou gesante het jy die Here geminag toe jy gesê het: ‘Ek het met my wa teen die hoogste berge op gery, na die toppe van die Libanon toe; ek het sy hoogste seders afgekap, sy mooiste sipresse. Ek het sy verste skuilhoeke binnegedring, sy digste bosse.
Afrikaanse Bybel 1983

23
Deur jou boodskappers het jy die HERE gesmaad en gesê: Met die menigte van my waens het ,k die hoogte van die berge opgeklim, die uithoeke van die L¡banon, en ek het sy statige seders, die keur van sy sipresse, omgekap en deurgedring tot in sy diepste skuilhoeke, sy bos wat is soos 'n tuin.
Afrikaanse Bybel 1933/1953