A A A A A
1 Konings 18
1
Na ’n lang tyd, tydens die derde jaar van droogte, sê die Here vir Elia: “Gaan na koning Agab toe en sê vir hom Ek sal dit binnekort laat reën.”
2
Elia het na Agab toe gegaan. Intussen het die hongersnood in Samaria toegeneem.
3
Agab het vir Obadja die paleisopsigter laat kom. Obadja was ’n toegewyde volgeling van die Here.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Dit het 'n lang tyd nie gereën nie. Die Here het ná drie jaar vir Elia gesê: “Jy moet gaan sodat koning Agab jou kan sien. Ek wil dit laat reën in die land.”
2
Elia het gegaan sodat Agab hom kon sien. Daar was hongersnood in die land Samaria.
3
Agab het vir Obadja, die hoof van die paleis, geroep. Obadja het die Here altyd gedien.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Eers in die derde jaar van die droogte het die Here vir Elia gesê: “Gaan na Agab toe en sê vir hom dat Ek dit weer sal laat reën.”
2
Elia is na Agab in Samaria toe, waar die hongersnood op sy ergste was.
3
Agab het intussen sy paleishoof, Obadja, ontbied. Obadja was lief vir die Here.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Na 'n lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: “Gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën.”
2
Elia het na Agab toe gegaan. Die swaar hongersnood het nog voortgeduur in Samaria.
3
Agab het vir Obadja, die paleisopsigter, na hom toe laat kom. Obadja het die Here pligsgetrou gedien.
Afrikaanse Bybel 1983

1
En geruime tyd daarna het die woord van die HERE in die derde jaar tot El¡a gekom en gesê: Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil Ek reën gee op die aarde.
2
En El¡a het gegaan om hom aan Agab te vertoon. En die hongersnood was swaar in Samar¡a.
3
Toe laat Agab Ob dja, wat oor die paleis was, roep. En Ob dja het die HERE baie gevrees.
Afrikaanse Bybel 1933/1953