A A A A A
2 Samuel 14
19
“Is dit Joab wat jou hierheen gestuur het?” vra die koning. Die vrou antwoord: “My heer die koning, hoe kan ek dit ontken? Niemand kan iets vir u wegsteek nie. Ja, so waar as wat u lewe, Joab, u leërowerste, het my gestuur en het my vertel wat om te sê.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

19
En toe vra die koning: “Is dit Joab wat jou gestuur het om al hierdie dinge vir my te kom sê?” Die vrou het geantwoord: “So seker soos jy lewe, Meneer die koning, niemand kan vir jou jok nie. Ja, dit is jou offisier Joab, hy het my gestuur en hy het vir my al hierdie dinge gesê wat ek moet sê.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

19
“Het Joab iets hiermee te doen?” vra hy haar. “U Majesteit,” sê sy, “’n mens kan sowaar niks vir u wegsteek nie! Ja, dit was u generaal, Joab, wat vir my gesê het om dit te doen. Hý het ook vir my alles gesê wat ek vir u moet sê.
Afrikaanse Bybel DB 2006

19
Toe vra die koning: “Sit Joab nie agter hierdie ding nie?” Die vrou antwoord: “Ja-nee, U Majesteit, niemand kan u om die bos lei nie. Dit ís so. Joab wat in u diens staan, het my dié opdrag gegee. Hy het my haarfyn vertel wat om te sê.
Afrikaanse Bybel 1983

19
Daarop vra die koning: Het Joab die hand in dit alles met jou saam? En die vrou antwoord en sê: So waar as u siel leef, my heer die koning, dit is onmoontlik om regs of links af te wyk van alles wat my heer die koning gespreek het; ja, u dienaar Joab, hy het my bevel gegee, en hy het al hierdie woorde in u dienares se mond gelê.
Afrikaanse Bybel 1933/1953