A A A A A
Genese 50
1
Josef het op sy pa geval en gehuil terwyl hy hom soen.
2
Daarna sê Josef vir sy dokters om die lyk te balsem.
3
Hierdie proses het 40 dae geneem en was deel van die 70 dae waartydens die hele Egipte oor Jakob gerou het.
Afrikaanse Bybel NLV 2011

1
Nadat Jakob gesterf het, het Josef oor hom gehuil. Hy het oor sy pa se lyk gebuk en hom gesoen.
2
Josef het vir die dokters gesê hulle moet sy pa se lyk balsem. Die dokters het Jakob se lyk gebalsem.
3
Hulle het 40 dae gewerk om iemand te balsem. Ná die 40 dae het die hele Egipte 70 dae lank oor Jakob gerou.
Afrikaanse Bybel ABA 2007

1
Josef het op sy pa gaan lê en terwyl hy huil, het hy Jakob se gesig gesoen.
2
Josef het toe beveel dat sy pa se liggaam gebalsem moet word.
3
Dit het 40 dae geduur. Dit was maar die normale tyd wat dit in Egipte geduur het om ’n liggaam te balsem. Al die Egiptenaars het 70 dae oor Jakob gerou.
Afrikaanse Bybel DB 2006

1
Josef het toe oor sy pa gebuk en hom al huilende gesoen.
2
Daarna het Josef die dokters in sy diens beveel om die lyk van sy pa te balsem. Hulle het toe vir Israel gebalsem.
3
Dit het veertig dae gevat om 'n lyk te balsem, en Egipte het sewentig dae lank oor Jakob gerou.
Afrikaanse Bybel 1983

1
Toe val Josef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen.
2
En Josef het aan sy dienaars, die geneeshere, bevel gegee om sy vader te balsem. En die geneeshere het Israel gebalsem.
3
En veertig dae het daarvoor verbygegaan; want so lank duur die dae van balseming. En die Egiptenaars het hom sewentig dae lank beween.
Afrikaanse Bybel 1933/1953