A A A A A

Kinh Thánh trong một năm

Chín 18

I-sai-a 27:1-13
1. Lúc đó CHÚA sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn uốn éo, Ngài sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn nằm cuộn tròn, bằng lưỡi gươm lớn, cứng rắn và mạnh mẽ của Ngài. Ngài sẽ giết con quái vật của biển.
2. Lúc đó người ta sẽ hát về vườn nho sai trái.
3. “Ta, CHÚA, sẽ chăm sóc vườn nho đó; ta sẽ tưới nó đúng thì. Sẽ không ai làm hại nó, vì ta sẽ ngày đêm canh giữ nó.
4. Ta không tức giận. Nhưng nếu ai dựng hàng rào gai gốc cho ta, Ta sẽ đến gây chiến và đốt rụi nó.
5. Nhưng nếu ai đến cùng ta để được an ninh và muốn làm hòa với ta, thì người đó hãy đến làm hòa với ta.”
6. Trong những ngày sắp đến, dân cư Gia-cốp như cây mọc rễ sâu; Ít-ra-en sẽ mọc như cây sắp trổ hoa. Thế gian sẽ đầy dẫy con cái chúng.
7. CHÚA không làm hại dân Ngài như đã làm hại kẻ thù của họ; dân Ngài không bị giết như những kẻ tìm cách giết họ.
8. Ngài sẽ giàn xếp tranh chấp của Ngài với Ít-ra-en bằng cách đày họ đi xa. Ngài sẽ đẩy họ đi như gió nóng sa mạc.
9. Đó là cách làm cho tội lỗi dân Gia-cốp được tha; đó là cách tội lỗi họ được xóa đi; Ít-ra-en sẽ nghiền đá của bàn thờ ra bụi, không còn hình tượng hay bàn thờ nào còn lại để thờ thần A-sê-ra.
10. Lúc đó thành vững chắc có vách kiên cố sẽ hoang vắng như sa mạc. Bò con sẽ ăn cỏ ở đó. Chúng sẽ nằm và nhơi lá từ các nhánh cây.
11. Các nhánh cây sẽ khô và gãy, để đàn bà dùng làm củi chụm. Dân chúng không chịu hiểu, nên Thượng Đế sẽ không an ủi họ. Đấng Tạo hóa sẽ không tỏ lòng nhân từ cùng họ.
12. Lúc đó CHÚA sẽ gom dân Ngài lại từng người một, từ sông Ơ-phơ-rát cho đến suối Ai-cập. Ngài sẽ tách họ ra khỏi những dân khác, như lúa tách ra khỏi trấu.
13. Nhiều người trong dân ta hiện nay lạc mất trong A-xy-ri. Một số đã chạy trốn sang Ai-cập. Nhưng đến lúc đó sẽ có tiếng kèn lớn thổi lên, mọi người sẽ đến thờ phụng CHÚA trên núi thánh ở Giê-ru-sa-lem.

I-sai-a 28:1-29
1. Khốn cho Xa-ma-ri, niềm kiêu hãnh của những kẻ say sưa trong Ít-ra-en! Mão triều bằng bông hoa xinh đẹp đó chỉ là một cây khô đặt trên đầu của những tên bợm rượu phì nộn.
2. Nầy CHÚA đã có người mạnh dạn oai hùng. Giống như luồng mưa đá và cơn gió mạnh, như cơn nước lụt tràn đến bất chợt trên xứ, Ngài sẽ xô Xa-ma-ri ngã xuống đất.
3. Thành ấy, tức niềm kiêu hãnh của những bọn say sưa trong Ép-ra-im, sẽ bị người ta giày đạp dưới chân.
4. Cái mão triều bằng bông hoa xinh đẹp đó chỉ là một cây khô héo, đặt trên đồi nhìn xuống một thung lũng phì nhiêu. Thành đó giống như cây vả đầu mùa hạ. Ai thấy cũng muốn hái trái ăn.
5. Lúc ấy CHÚA Toàn Năng sẽ như mão triều xinh đẹp, như mão hoa tuyệt đẹp cho những người còn sót lại trong dân Ngài.
6. Ngài sẽ ban sự khôn ngoan cho các quan án xét xử và sức mạnh cho những kẻ chiến đấu ở cửa thành.
7. Nhưng nay những lãnh tụ đó đã say rượu; họ đi lạng quạng vì uống quá nhiều rượu. Các thầy tế lễ và nhà tiên tri say sưa vì rượu và uống quá nhiều rượu mạnh. Họ đi lạng quạng vì uống rượu quá nhiều. Các nhà tiên tri say rượu khi thấy dị tượng; các quan án đi lạng quạng khi phán quyết.
8. Bàn nào cũng đầy đồ mửa, không có chỗ nào sạch.
9. CHÚA muốn dạy một bài học cho dân Ngài; Ngài tìm cách cho họ hiểu lời giáo huấn Ngài. Nhưng dân chúng như đứa bé quá lớn không thể bú sữa mẹ, không còn bú vú mẹ nữa.
10. Chúng chế giễu nhà tiên tri của CHÚA và bảo: “Một mệnh lệnh ở đây, một mệnh lệnh ở đó. Chỗ nầy một qui tắc, chỗ kia một qui tắc. Nơi nầy một bài học, nơi nọ một bài học.”
11. Cho nên CHÚA sẽ dùng từ ngữ lạ và tiếng ngoại quốc mà nói cùng dân nầy.
12. Thượng Đế bảo họ, “Đây là chỗ nghỉ ngơi; ai mệt mỏi hãy đến mà nghỉ. Đây là chỗ bình yên.” Nhưng chúng không thèm nghe.
13. Cho nên lời của CHÚA sẽ như thế nầy, “Một mệnh lệnh ở đây, một mệnh lệnh ở đó. Chỗ nầy một qui tắc, chỗ kia một qui tắc. Nơi nầy một bài học, nơi nọ một bài học.” Chúng sẽ vấp và ngã ngửa; chúng sẽ bị sập bẫy và bị bắt.
14. Nầy những kẻ kiêu căng, hãy nghe lời CHÚA phán, hỡi những người ở Xi-ôn, kẻ cai trị dân nầy.
15. Các ngươi nói, “Chúng tôi đã lập ước với cái chết; chúng tôi đã kết ước với âm phủ. Khi sự trừng phạt ghê gớm đi qua, chúng tôi sẽ không tổn hại gì. Những sự dối trá của chúng tôi sẽ giữ chúng tôi bình yên, những mánh khoé chúng tôi sẽ che giấu chúng tôi.”
16. Vì thế nên CHÚA, là Thượng Đế phán: “Ta sẽ đặt một tảng đá nền ở Xi-ôn, một tảng đá thử nghiệm. Mọi thứ sẽ được xây trên tảng đá quan trọng và quí báu nầy. Ai có niềm tin cậy nơi CHÚA sẽ không bị xấu hổ.
17. Ta sẽ dùng công lý làm thước đo, và nhân đức làm tiêu chuẩn. Những sự dối trá mà các ngươi núp sau sẽ bị tiêu hủy như bị mưa đá. Chúng sẽ trôi đi như trong cơn lụt.
18. Giao ước các ngươi với cái chết sẽ bị xóa bỏ; khế ước ngươi với âm phủ sẽ vô dụng. Khi sự trừng phạt khủng khiếp xảy đến, ngươi sẽ bị nó đè bẹp.
19. Khi nào sự trừng phạt đến, nó sẽ mang ngươi đi. Nó sẽ đến hết buổi sáng nầy đến buổi sáng khác; nó sẽ đánh gục ngươi lúc ban ngày và ban đêm. Ai hiểu được sự trừng phạt nầy sẽ kinh hoảng.”
20. Các ngươi sẽ như người ngủ trên một cái giường quá ngắn đắp một cái mền quá hẹp không đủ ấm.
21. CHÚA sẽ chiến đấu như Ngài đã làm ở núi Phê-ra-xim. Ngài sẽ nổi giận như lúc ở thung lũng Ghi-bê-ôn. Ngài sẽ hoàn tất công tác, một công tác kỳ lạ. Ngài sẽ làm xong công việc, một công việc khác thường.
22. Bây giờ các ngươi không nên chế giễu những điều nầy nữa, nếu không sợi dây thừng quanh ngươi sẽ siết chặt lại. CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng đã cho ta biết, cả thế gian sẽ bị tiêu diệt ra sao.
23. Hãy nghe kỹ điều ta bảo ngươi; hãy nghe điều ta nói đây.
24. Không phải lúc nào nông phu cũng cày bừa; không phải lúc nào cũng xới đất.
25. Nông phu cào đất cho phẳng. Rồi trồng tiểu hồi và gieo đại hồi. Trồng lúa mì theo luống, lúa mạch trong nơi riêng biệt, và lúa mì khác để làm ranh giới quanh ruộng mình.
26. Thượng Đế đã dạy người nông phu, chỉ cho người cách phải làm.
27. Nông phu không dùng vồ đập lúa để nghiền tiểu hồi; hay dùng xe có bánh để chà nát đại hồi. Người dùng que nhỏ để cạy hột tiểu hồi, và que thường để cạy hột đại hồi.
28. Ngũ cốc được nghiền làm bánh. Người ta không phải nghiền chúng mãi vì sẽ bị hư. Nông phu dùng xe cán trên lúa, nhưng không cho ngựa dẫm lên.
29. Bài học ấy cũng từ CHÚA Toàn Năng mà đến, Đấng ban những sự khuyên bảo diệu kỳ vì Ngài rất khôn ngoan.

Thánh Thi 107:33-43
33. Ngài biến sông ngòi ra sa mạc, và suối nước ra đất khô.
34. Ngài biến đất màu mỡ ra đất mặn vì dân cư sống ở đó gian ác.
35. Chúa biến sa mạc ra ao hồ, và đất khô ra suối nước.
36. Ngài cho kẻ đói khổ lập nghiệp tại đó để họ xây thành định cư.
37. Họ gieo giống trong đồng ruộng và vườn nho, họ được trúng mùa.
38. Thượng Đế ban phước cho họ, dân số họ gia tăng. Gia súc cũng không sụt giảm.
39. Nhưng vì thiên tai, khốn khổ và buồn thảm, dân số gia đình họ sút giảm và suy yếu.
40. Chúa cho thấy Ngài bất bình với các nhà lãnh đạo họ cho nên Ngài bắt họ lưu lạc trong sa mạc không lối đi.
41. Nhưng Ngài mang kẻ nghèo khó ra khỏi cảnh khổ, khiến gia đình họ gia tăng như bầy cừu.
42. Những người ngay thẳng vui vẻ khi nhìn thấy điều nầy, nhưng kẻ ác làm thinh.
43. Kẻ nào khôn ngoan sẽ ghi nhớ việc đó và suy gẫm về tình yêu của Chúa.

Châm Ngôn 25:20-20
20. Hát cho người có tâm sự buồn chẳng khác nào đoạt áo khoác ngoài của họ khi trời lạnh giá hay đổ dấm vào vết thương.

2 Cô-rinh-tô 10:1-18
1. Tôi, Phao-lô, lấy lòng mềm mại và nhân ái của Chúa Cứu Thế nài xin anh chị em. Có người bảo rằng khi tôi có mặt thì dễ dãi với anh chị em mà khi vắng mặt thì lại mạnh bạo.
2. Họ cho rằng chúng tôi sống như kiểu thế gian, nhưng tôi nói trước rằng khi tôi đến tôi sẽ chứng tỏ sự bạo dạn cho họ thấy. Tôi mong rằng khi tôi đến, tôi sẽ không phải dùng sự mạnh bạo ấy với anh chị em.
3. Mặc dù chúng ta sống trong thế gian nhưng chúng ta không chiến đấu như thế gian.
4. Chúng ta dùng những khí giới khác với thế gian. Khí giới của chúng ta có quyền năng từ Thượng Đế để tiêu diệt những đồn lũy của kẻ thù. Chúng ta phá đổ những lý luận con người
5. và những sự kiêu căng lên mình, nghịch lại sự hiểu biết của Thượng Đế. Chúng ta buộc mọi tư tưởng phải vâng theo Chúa Cứu Thế.
6. Chúng ta sẵn sàng trừng phạt những người bất tuân, nhưng trước hết chúng tôi muốn anh chị em hoàn toàn vâng phục.
7. Anh chị em phải nhìn những thực trạng trước mắt mình. Nếu anh chị em tin chắc rằng mình thuộc về Chúa Cứu Thế thì chúng tôi cũng vậy.
8. Đành rằng chúng tôi hơi khoe khoang về quyền hành của Chúa cho nhưng quyền hành ấy là để xây dựng anh chị em chứ không phải để hủy phá, vì thế chúng tôi sẽ không xấu hổ.
9. Tôi không muốn anh chị em nghĩ rằng tôi dùng thư từ để dọa nạt anh chị em.
10. Có người bảo, “Thư của Phao-lô viết có vẻ mạnh bạo và quan trọng nhưng khi có mặt giữa chúng ta thì ông rất hèn yếu, nói năng không ra gì.”
11. Những người ấy nên biết rằng: Hiện thời vì không có mặt giữa anh chị em nên tôi phải dùng thư từ nhưng khi chúng tôi có mặt, chúng tôi sẽ chứng tỏ bằng hành động mà chúng tôi đã chứng tỏ qua thư từ.
12. Chúng tôi không dám so sánh mình với những kẻ tự đề cao. Họ tự lấy mình so với mình và lấy chính con người mình làm tiêu chuẩn. Điều ấy cho thấy họ chẳng biết gì hết.
13. Nhưng chúng tôi sẽ không khi nào khoe khoang ngoài công tác đã được ủy thác cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ khoe về công tác Chúa giao, kể cả công tác chúng tôi làm giữa anh chị em.
14. Chúng tôi không dám khoe khoang thái quá nếu chúng tôi chưa đến cùng anh chị em. Nhưng chúng tôi đã mang Tin Mừng của Chúa Cứu Thế đến cho anh chị em rồi.
15. Chúng tôi chỉ khoe về công tác của chính mình chứ không phải công tác người khác đã làm. Chúng tôi hi vọng rằng đức tin anh chị em sẽ lớn mạnh để anh chị em có thể giúp công việc chúng tôi càng mở rộng thêm nữa.
16. Chúng tôi muốn truyền Tin Mừng cho những miền bên ngoài vùng của anh chị em. Chúng tôi không muốn khoe về những công tác thuộc khu vực người khác.
17. Nhưng “ai muốn khoe, hãy khoe trong Chúa mà thôi.”
18. Không phải những người tự cho mình tốt là được chấp nhận đâu mà chỉ có những người Chúa khen ngợi mới được chấp nhận thôi.