Kinh Thánh trong một năm


Mười Một 20


Giê-rê-mi-a 49:1-39
1. Sau đây là lời tiên tri về dân Am-môn. CHÚA phán: “Ngươi nghĩ rằng Ít-ra-en không có con cái sao? Ngươi cho rằng không có ai thừa kế đất đai khi cha mẹ qua đời sao? Nếu vậy tại sao Mô-léc chiếm lấy đất Gát và dân Mô-léc định cư trong các thành Gát?”
2. CHÚA phán, “Đến lúc ta sẽ khiến dân cư ở Ráp-ba, thủ đô của Am-môn nghe tiếng chiến trận. Nó sẽ trở thành đồi gạch vụn điêu tàn, còn các thị trấn quanh nó sẽ bị thiêu đốt. Chúng đã đuổi dân Ít-ra-en ra khỏi xứ đó, nhưng nay Ít-ra-en sẽ đuổi chúng ra!” CHÚA phán vậy.
3. “Hỡi dân thành Hết-bôn, hãy kêu khóc buồm thảm vì thành A-hi đã bị tiêu diệt rồi! Hỡi những kẻ sống ở Ráp-ba, hãy khóc lóc thảm thiết đi! Hãy mặc vải sô để bày tỏ nỗi buồn của mình và kêu khóc đi. Hãy chạy đây đó tìm nơi trú ẩn trong vách, vì Mô-léc sẽ bị bắt làm tù binh cùng với các thầy tế lễ và các viên chức nó.
4. Ngươi khoe khoang về sức mạnh mình, nhưng sức lực ngươi đã tiêu hao rồi. Ngươi tin tưởng rằng của cải mình sẽ giải cứu mình. Ngươi tự nhủ, ‘Ai dám tấn công ta?’
5. Ngươi phải biết rằng ta sắp mang kinh hoàng đến cho ngươi, từ mọi người sống quanh ngươi,” CHÚA Toàn Năng phán vậy. “Ngươi sẽ phải bỏ chạy, không ai gom ngươi lại.
6. Dân Am-môn sẽ bị bắt làm tù binh. Nhưng đến thời điểm ta sẽ mang dân Am-môn về.” CHÚA phán vậy.
7. Lời tiên tri về Ê-đôm. CHÚA Toàn Năng phán như sau: “Trong thành Thê-man không còn sự khôn ngoan nữa hay sao? Những người khôn ngoan trong Ê-đôm không còn sáng kiến gì hay sao? Họ đã hết khôn ngoan rồi sao?
8. Hỡi các ngươi là những kẻ sống trong thành Đê-đan, hãy chạy trốn trong các hang sâu, vì ta sẽ giáng đại họa lên dân Ê-sau. Đến lúc ta phải trừng phạt chúng.
9. Ai hái trái nơi các dây nho ngươi cũng chừa lại một số. Nếu kẻ trộm đến ban đêm, chúng cũng chỉ đánh cắp đủ dùng.
10. Nhưng ta sẽ lột trần Ê-đôm. Ta sẽ tìm ra hết những nơi trú ẩn của nó, để nó không thể trốn tránh khỏi ta. Con cái, thân nhân và láng giềng đều sẽ chết, Ê-đôm sẽ bị tuyệt diệt.
11. Hãy để yên các trẻ mồ côi, ta sẽ chăm sóc chúng. Còn các người goá bụa của ngươi có thể tin cậy nơi ta.”
12. CHÚA phán: “Ngươi phải biết rằng, có người không đáng bị trừng phạt mà vẫn phải uống chén đau khổ. Hỡi dân cư Ê-đôm, các ngươi đáng phạt, cho nên ngươi sẽ không tránh khỏi bị phạt. Ngươi chắc chắn phải uống chén đau khổ.”
13. CHÚA phán, “Ta lấy danh ta mà thề rằng thành Bốt-ra sẽ thành đống gạch vụn! Người ta sẽ sửng sốt khi nhìn thấy cảnh đó. Họ sẽ sỉ nhục thành đó và nói xấu nó. Còn các thị trấn xung quanh đó sẽ bị điêu tàn đời đời.”
14. Ta có lời phán của CHÚA. Một sứ giả được sai đến các dân với mệnh lệnh như sau, “Hãy tập họp quân đội ngươi và tấn công nó! Hãy sẵn sàng chiến đấu!”
15. “Ta sắp biến ngươi thành dân tộc bé nhỏ nhất, mà ai cũng ghét.
16. Hỡi Ê-đôm, ngươi đã làm các dân tộc khác kinh hoảng, nhưng sự kiêu căng ngươi đã gạt ngươi. Ngươi sống trong các hang hốc nơi ghềnh đá và kiểm soát các đồi cao. Dù cho ngươi xây nhà nơi cao như tổ chim ưng, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống,” CHÚA phán vậy.
17. “Ê-đôm sẽ bị tiêu diệt. Kẻ qua người lại sẽ sửng sốt khi nhìn thấy các thành bị tiêu hủy, và kinh ngạc về những vết thương nó.
18. Ê-đôm sẽ bị hủy diệt như hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ và các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy. “Sẽ không ai ở đó! Không còn ai ở trong Ê-đôm nữa.”
19. “Như sư tử từ bụi rậm gần sông Giô-đanh bước ra xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên, ta sẽ bất thần đánh đuổi Ê-đôm ra khỏi xứ nó. Ai là người ta chọn để làm việc nầy? Không ai giống như ta, chẳng ai lôi ta ra tòa được. Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”
20. Cho nên hãy nghe điều CHÚA dự định nghịch cùng Ê-đôm. Hãy nghe điều Ngài nhất quyết làm cho dân thành Thê-man. Ngài chắc chắn sẽ lôi các bọn trẻ của Ê-đôm đi. Quê quán chúng sẽ sửng sốt khi nhìn thấy số phận chúng.
21. Nghe tiếng Ê-đôm sụp đổ, đất liền rung chuyển. Tiếng kêu khóc của chúng sẽ vang đến tận Hồng hải.
22. CHÚA sẽ như chim ưng lao xuống vồ mồi, và giương cánh ra trên thành Bốt-ra. Lúc ấy các binh sĩ Ê-đôm sẽ đâm ra hoảng sợ, như đàn bà sắp sinh đẻ.
23. Đây là lời tiên tri về thành Đa-mách: “Các thị trấn Ha-mát và Ác-bát bị sỉ nhục, vì chúng đã nghe tin chẳng lành. Chúng đâm ra hoảng sợ. Chúng bị xao xuyến như biển động.
24. Thành Đa-mách đã suy yếu. Dân chúng muốn trốn chạy; Mọi người đâm ra hốt hoảng. Họ cảm thấy đau đớn và khổ sở, như đàn bà sắp sinh con.
25. Đa-mách xưa là thành ta vui thích. Tại sao dân chúng chưa rời thành nổi tiếng ấy?
26. Các trai tráng nó chắc chắn sẽ chết trong công viên, và tất cả các binh sĩ nó sẽ bị giết vào lúc đó,” CHÚA Toàn Năng phán vậy.
27. “Ta sẽ đốt các vách thành Đa-mách, lửa sẽ thiêu rụi các thành kiên cố của vua Bên-Ha-Đát.”
28. Sau đây là lời tiên tri về chi tộc Kê-đa và các nước của Hát-xo mà Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đã đánh bại. CHÚA phán: “Hãy đến tấn công dân Kê-đa, tiêu diệt dân miền Đông.
29. Các lều và bầy súc vật của chúng sẽ bị cướp đoạt. Tài sản chúng sẽ bị mang đi: lều, của cải, và lạc đà. Người ta sẽ kêu chúng nghe rằng, ‘Kinh hoàng tứ phía!’
30. Hãy chạy nhanh lên! Hỡi dân cư Hát-xo, hãy kiếm chỗ trốn đi!” CHÚA phán vậy. “Vì Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đã âm mưu nghịch ngươi, người muốn đánh bại ngươi.
31. Hãy đứng dậy tấn công dân đang sống thoải mái, yên trí rằng không ai đánh thắng mình nổi,” CHÚA phán vậy. “Nó không có cổng hay rào để bảo vệ mình. Dân cư nó sống lẻ loi.
32. Quân thù sẽ đánh cắp các lạc đà của chúng, cướp các bầy súc vật đông đảo của chúng làm chiến lợi phẩm. Ta sẽ phân tán dân cắt tóc ngắn ra khắp đất, và mang thảm họa cho chúng từ bốn phương,” CHÚA phán vậy.
33. “Thành Hát-xo sẽ trở thành hang của chó rừng; nó sẽ biến thành sa mạc hoang vu đời đời. Sẽ không có ai ở đó, không ai trú trong thành đó.”
34. Ít lâu sau khi Xê-đê-kia lên ngôi vua Giu-đa thì CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Đây là lời tiên tri nghịch cùng dân Ê-lam.
35. CHÚA Toàn Năng phán: “Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam, tức sức mạnh vô song của nó.
36. Ta sẽ mang bốn gió nghịch lại Ê-lam từ bốn góc trời. Ta sẽ phân tán dân nó ra khắp bốn hướng gió; tù binh nó sẽ tản lạc khắp các nước.
37. Ta sẽ khiến cho Ê-lam hoảng sợ trước mặt kẻ thù mình, là những kẻ muốn tiêu diệt chúng. Ta sẽ mang thảm họa đến cho Ê-lam để chứng tỏ cơn thịnh nộ ta!” CHÚA phán vậy. “Ta sẽ sai gươm đuổi Ê-lam cho đến khi ta đã giết sạch chúng nó.
38. Ta sẽ lập ngôi ta trong Ê-lam để chứng tỏ ta là vua, ta sẽ tiêu diệt vua và quần thần nó!” CHÚA phán vậy.
39. “Nhưng trong tương lai ta sẽ phục hồi Ê-lam,” CHÚA phán vậy.

Giê-rê-mi-a 50:1-46
1. Đây là lời tiên tri CHÚA phán nghịch cùng Ba-by-lôn và dân cư nó qua nhà tiên tri Giê-rê-mi.
2. “Hãy loan báo điều nầy cho các dân. Hãy giương cờ lên và nói cho chúng biết. Hãy tuyên bố hết các lời nầy như sau: ‘Ba-by-lôn sẽ bị chiếm cứ. Thần Bên sẽ bị sỉ nhục, và thần Mạc-đúc sẽ hoảng sợ. Các thần của Ba-by-lôn sẽ bị sỉ nhục, và các thần tượng nó sẽ kinh hoàng!
3. Vì một dân từ phương Bắc sẽ tấn công Ba-by-lôn biến nó thành sa mạc hoang vu. Không ai ở đó, cả người lẫn thú vật đều bỏ chạy.’”
4. CHÚA phán, “Lúc ấy, dân Ít-ra-en và Giu-đa sẽ họp nhau lại. Họ sẽ kêu khóc và tìm kiếm CHÚA là Thượng Đế mình.
5. Họ sẽ hỏi thăm lối đi đến Giê-ru-sa-lem rồi đi theo hướng đó. Họ sẽ cùng nhau họp lại cho CHÚA. Họ sẽ lập giao ước đời đời với Ngài, một giao ước sẽ không bao giờ bị quên lãng.
6. Dân ta như chiên đi lạc. Các lãnh tụ chúng đã hướng dẫn chúng đi lầm lạc khiến chúng đi lang thang quanh các núi đồi. Chúng quên nơi nghỉ ngơi của mình.
7. Ai thấy dân ta cũng làm hại chúng. Còn các kẻ thù thì bảo, ‘Chúng ta đâu có làm gì quấy. Vì dân ta đã phạm tội cùng CHÚA, nơi an nghỉ thật của chúng, là Thượng Đế mà tổ tiên chúng tin cậy.’
8. Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn, ra khỏi xứ người Ba-by-lôn. Như dê dẫn bầy súc vật.
9. Ta sắp mang các dân miền Bắc nghịch lại Ba-by-lôn. Chúng sẽ vào vị trí chuẩn bị tấn công nó, và nó sẽ bị các dân miền Bắc bắt đi. Các mũi tên nó như các binh sĩ tinh nhuệ chẳng khi nào từ mặt trận mà trở về tay không.
10. Các kẻ thù sẽ chiếm đoạt tài sản của dân Ba-by-lôn. Chúng sẽ tha hồ lấy,” CHÚA phán vậy.
11. “Hỡi Ba-by-lôn, ngươi thích thú và hớn hở, vì ngươi chiếm xứ ta. Ngươi nhảy múa như bò cái tơ nơi bồn lúa. Tiếng cười của ngươi như ngựa đực hí.
12. Mẹ ngươi sẽ xấu hổ; người sinh ra ngươi sẽ bị sỉ nhục. Chẳng bao lâu nữa Ba-by-lôn sẽ trở thành dân thấp kém nhất trong các dân. Nó sẽ trở thành sa mạc hoang vu, khô cằn.
13. Vì CHÚA nổi giận, cho nên không ai sống ở đó. Nó sẽ hoàn toàn bị hoang vu. Người qua kẻ lại nơi Ba-by-lôn sẽ sửng sốt. Họ sẽ lắc đầu khi nhìn thấy các vết thương nó.
14. Hỡi các binh sĩ mang cung tên, hãy bước vào vị trí chiến đấu nghịch Ba-by-lôn. Hãy bắn tên các ngươi vào Ba-by-lôn! Đừng để dành lại gì cả, vì Ba-by-lôn đã phạm tội cùng CHÚA.
15. Hỡi các binh sĩ quanh Ba-by-lôn, hãy reo tiếng chiến trận! Ba-by-lôn đã đầu hàng rồi, các tháp nó đã đổ xuống, các vách nó đã bị phá sập. CHÚA đã trừng phạt dân cư nó tương xứng với tội lỗi nó. Các dân hãy giáng cho nó điều nó đáng lãnh; Hãy làm cho nó như nó đã làm cho người khác.
16. Đừng để dân Ba-by-lôn trồng trọt hay gặt hái. Vì các binh sĩ nó đã ngược đãi tù binh. Bây giờ hãy để mọi người trở về. Ai nấy hãy về xứ mình.
17. Dân Ít-ra-en giống như bầy chiên tan lạc bị sư tử săn đuổi. Con sư tử đầu tiên ăn nuốt chúng là vua A-xy-ri. Con sư tử cuối cùng ngấu nghiến xương chúng là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn.”
18. Vì thế CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và xứ nó như ta đã trừng phạt A-xy-ri.
19. Nhưng ta sẽ mang dân Ít-ra-en trở về đồng cỏ mình. Chúng sẽ ăn trên núi Cạt-mên và Ba-san. Chúng sẽ ăn no nê trên các đồi Ép-ra-im và Ghi-lê-át.”
20. CHÚA phán, “Lúc ấy, người ta sẽ đi tìm tội của Ít-ra-en, nhưng không tìm được. Họ sẽ kiếm lỗi của Giu-đa, nhưng chẳng thấy đâu, vì ta sẽ chừa lại một số dân sống sót trong Ít-ra-en và Giu-đa và ta sẽ tha thứ tội lỗi chúng.
21. Hãy tấn công xứ Mê-ra-tha-im. Hãy đánh dân sống ở Bê-cốt. Hãy rượt đuổi, đánh giết và tận diệt chúng. Hãy làm mọi điều ta truyền dặn các ngươi!” CHÚA phán vậy.
22. “Tiếng chiến trận có thể nghe khắp xứ; đó là tiếng phá hủy khắp nơi.
23. Ba-by-lôn trước kia là búa của cả đất, nhưng nay búa đó đã gãy cán. Xứ đó điêu tàn nhất trong các xứ.
24. Hỡi Ba-by-lôn, ta đã giăng bẫy cho ngươi, ngươi sẽ bị sập bẫy trước khi ngươi biết. Ngươi chiến đấu chống CHÚA, nên ngươi bị khám phá và bị bắt làm tù binh.
25. CHÚA đã mở kho Ngài và mang ra các vũ khí của cơn thịnh nộ Ngài, vì CHÚA Toàn Năng phải ra tay trong xứ dân Ba-by-lôn.
26. Từ xa hãy đến đánh Ba-by-lôn. Hãy mở toang các kho ngũ cốc của nó. Hãy chất các xác chết nó như đống lúa. Hãy tận diệt Ba-by-lôn đừng để ai sống sót.
27. Hãy giết tất cả các trai tráng trong Ba-by-lôn; hãy giết chúng như thú vật. Khốn thay cho chúng vì đến lúc chúng bị đánh bại; đến lúc chúng bị trừng phạt.
28. Hãy lắng nghe tiếng người chạy thoát khỏi xứ Ba-by-lôn! Họ bảo cho Giê-ru-sa-lem biết CHÚA là Thượng Đế chúng ta đang trừng phạt Ba-by-lôn xứng đáng với tội phá hủy đền thờ Ngài.
29. Hãy gọi các lính bắn cung đến chống nghịch Ba-by-lôn. Bảo họ vây thành đó, đừng để ai trốn thoát. Hãy báo trả nó về điều nó làm; Hãy làm cho nó như nó đã làm cho các dân khác. Vì Ba-by-lôn đã hành động kiêu căng nghịch lại CHÚA, Đấng thánh của Ít-ra-en.
30. Cho nên các trai tráng nó sẽ bị giết trong các đường phố nó. Tất cả các chiến sĩ nó đều sẽ chết trong ngày đó,” CHÚA phán vậy.
31. “Hỡi Ba-by-lôn, vì ngươi quá tự phụ cho nên ta nghịch ngươi,” CHÚA Toàn Năng phán vậy. “Ngươi phải biết rằng đến lúc ngươi phải bị trừng phạt,
32. Ba-by-lôn kiêu ngạo sẽ vấp ngã, không ai đỡ dậy. Ta sẽ châm lửa trong các thành nó, thiêu hết mọi vật quanh nó.”
33. CHÚA Toàn Năng phán như sau: “Dân Ít-ra-en và Giu-đa là tôi mọi. Kẻ thù bắt chúng làm tù binh, không chịu thả ra.
34. Nhưng Thượng Đế rất mạnh nên sẽ chuộc chúng lại. Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng. Ngài chắc chắn sẽ dùng quyền năng mình bảo vệ chúng, để ban cho xứ sự an nghỉ. Nhưng Ngài sẽ không ban sự yên nghỉ cho những kẻ sống trong Ba-by-lôn.”
35. CHÚA phán, “Hãy để gươm giết những kẻ sống trong Ba-by-lôn cùng các quan chức và các người khôn ngoan của nó!
36. Hãy cho gươm giết các tiên tri giả của nó, để chúng trở nên ngu dại. Hãy để gươm giết các chiến sĩ nó, thì chúng sẽ kinh hoàng.
37. Hãy để gươm giết ngựa và quân xa cùng các lính đánh thuê từ các nước khác. Rồi chúng sẽ kinh khiếp như đàn bà. Hãy để gươm tấn công các kho tàng nó, để người ta cướp chúng đi.
38. Hãy để gươm tấn công các nguồn nước nó để chúng bị khô cạn. Nó là xứ của thần tượng, toàn dân bị điên dại vì chúng.
39. Các thú rừng và các con linh cẩu sẽ sống ở đó, chim cú sẽ làm tổ nơi ấy, nhưng sẽ không có ai sống ở đó cả. Sẽ không bao giờ có ai ở đó nữa.
40. CHÚA đã tiêu diệt hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy. “Cũng vậy, sẽ không còn ai ở trong Ba-by-lôn, không một ai ở đó cả.
41. Kìa! Một đạo quân đang kéo đến từ phương Bắc. Một dân tộc hùng mạnh và các vua đang nhóm họp tại từ khắp nơi trên thế giới.
42. Các đạo quân ấy có cung và giáo. Các chiến sĩ rất hung bạo và không biết thương xót. Khi chúng cỡi ngựa đến, thì nghe như tiếng biển gầm thét. Chúng đứng vào vị thế sẵn sàng chiến đấu. Hỡi thành Ba-by-lôn, chúng sẵn sàng tấn công ngươi.
43. Vua Ba-by-lôn nghe về những đạo quân đó, thì bủn rủn vì sợ. Cơn kinh khiếp chụp bắt người, Như sự đau đớn của người đàn bà sắp sinh nở.
44. Như sư tử từ bụi rậm gần sông Giô-đanh bước ra xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên, ta sẽ bất thần đánh đuổi Ba-by-lôn ra khỏi xứ chúng nó. Ai là người ta chọn để làm việc nầy? Không ai giống như ta, chẳng ai lôi ta ra tòa được. Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”
45. Cho nên hãy nghe điều CHÚA dự định làm nghịch lại Ba-by-lôn. Hãy nghe điều Ngài đã quyết định làm cho dân thành Ba-by-lôn. Ngài chắc chắn sẽ lôi các trai tráng của Ba-by-lôn đi. Quê quán chúng nó sẽ kinh hoàng khi nhìn thấy số phận chúng nó.
46. Khi nghe Ba-by-lôn bị chiếm, đất sẽ rung chuyển. Dân chúng các nước sẽ nghe tiếng kêu tuyệt vọng của Ba-by-lôn.

Thánh Thi 119:121-128
121. Tôi đã làm điều phải và công chính. Xin đừng để tôi rơi vào tay kẻ hãm hại tôi.
122. Xin hứa giúp tôi, kẻ tôi tớ Chúa. Xin đừng để kẻ tự phụ làm hại tôi.
123. Mắt tôi mờ vì trông đợi sự cứu rỗi và lời hứa tốt lành của Chúa.
124. Xin hãy cho tôi, kẻ tôi tớ Chúa, thấy tình yêu Ngài và dạy tôi điều Ngài muốn.
125. Tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Xin cho tôi sự khôn ngoan để tôi hiểu qui luật Ngài.
126. Chúa ôi, đến lúc Ngài phải ra tay, vì loài người đã bất tuân sự dạy dỗ Chúa.
127. Tôi yêu mến luật lệ Chúa hơn yêu vàng ròng.
128. Tôi tôn trọng các mệnh lệnh Ngài, nên tôi ghét con đường giả dối.

Châm Ngôn 28:6-6
6. Thà nghèo mà thanh liêm, hơn giàu mà sống lươn lẹo.

Tít 1:1-16
1. Phao-lô, tôi tớ của Thượng Đế, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được sai đi để nâng đỡ đức tin của các con dân mà Ngài đã chọn và giúp đỡ họ biết chân lý soi dẫn họ về phương cách hầu việc Chúa.
2. Đức tin và sự hiểu biết đó do hi vọng vào sự sống đời đời mà Thượng Đế đã hứa từ thuở tạo thiên lập địa. Ngài không thể nói dối.
3. Đến đúng kỳ Thượng Đế tỏ lời của Ngài ra cho thế gian biết qua sự giảng dạy của tôi tớ Ngài. Ngài ủy thác cho ta nhiệm vụ ấy và ta rao giảng theo mệnh lệnh của Thượng Đế, Cứu Chúa chúng ta.
4. Gởi cho Tít, con thật của ta trong cùng một đức tin. Nguyền xin ân phúc và sự bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu ở cùng con.
5. Ta để con ở lại Cơ-rết để lo cho xong mọi việc cần và cũng để con bổ nhiệm các trưởng lão ở mỗi thị trấn, như ta đã dặn con.
6. Trưởng lão phải là người có uy tín, chồng của một vợ và con cái phải tin Chúa. Chúng nó không được mang tiếng hoang đàng hay bất hợp tác.
7. Với vai trò quản lý nhà Chúa, trưởng lão không được làm điều gì tai tiếng, không tự phụ, hay nóng tính. Trưởng lão không được ghiền rượu, hung hăng hoặc gạt gẫm kẻ khác để làm giàu.
8. Trưởng lão phải là người hiếu khách, mến điều lành, khôn ngoan, sống phải cách, thánh khiết và tiết độ.
9. Họ phải gắn bó với lời đáng tin mà chúng ta đã dạy để có thể hướng dẫn người khác bằng giáo lý lành mạnh, và chứng tỏ cho những kẻ chống nghịch giáo lý ấy thấy mình sai lầm.
10. Có nhiều người bất hợp tác, chuyên nói chuyện nhảm và hướng dẫn kẻ khác đi trong đường lầm lạc—nhất là một số tín hữu Do-thái.
11. Con phải ngăn chận họ vì họ quấy rối gia đình bằng cách dạy điều không nên dạy để tìm cách làm giàu bất chính.
12. Đến nỗi một trong các nhà tiên tri của họ đã nói, “Người Cơ-rết chuyên nói dối, là thú dữ, lười biếng và tham ăn.”
13. Lời của nhà tiên tri họ nói rất đúng. Cho nên hãy thẳng thắn trách họ để họ trở nên lành mạnh trong đức tin.
14. Đừng nghe những huyền thoại của người Do-thái hay lời dạy của những kẻ gạt bỏ chân lý.
15. Đối với người tinh sạch, mọi sự đều tinh sạch nhưng đối với người dơ bẩn và vô tín thì chẳng có gì tinh sạch cả. Trí óc và lương tâm của họ đã bị hư hỏng rồi.
16. Họ tự nhận là biết Thượng Đế nhưng qua hành động thì chối bỏ Ngài. Họ đáng ghê tởm, không vâng phục và không thể làm điều phúc đức nào.