A A A A A
Error:
BookNum: 4 Chapter: 25 VerseStart: 18 VerseShouldHave: 17
Біблія протягом одного року
Марш 14

Числа 25:1-18
1. Оселивсь Ізраїль у Шіттімі, тож запопався народ блудувати з дочками Моава.
2. Закликали вони його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам.
3. Ваал-Пеорові піддавсь Ізраїль, тим то гнів Господній запалав на Ізраїля.
4. Господь сказав Мойсеєві: “Візьми всіх чільних у народі й повісь їх (на покуту) перед Господом проти сонця, щоб палючий гнів Господній перейшов.”
5. І наказав Мойсей суддям Ізраїля: “Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора.”
6. Та ось приходить один із синів Ізраїля й приводить до братів своїх якусь мідіянку, перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів.
7. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священика, тож устав він з-посеред громади, вхопив списа в руку,
8. пішов слідом за ізраїльським чоловіком у середину шатра й пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля.
9. А полягло вже було від неї 24 000.
10. Господь промовив до Мойсея:
11. “Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священика, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них; тим я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах.
12. Тож об'яви: Ось я даю йому союз миру,
13. що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога й спокутував синів Ізраїля.”
14. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з мідіянкою, було Зімрі, син Салу; був він князь батьківського роду Симеоніїв.
15. А ім'я забитої жінки мідіянки було Козбі; була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен мідіянських. 16. Господь промовив до Мойсея:
16. “Киньтеся на мідіян та повбивайте їх,
17. вони бо по-ворожому вчинили, підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою мідіянського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору з-за Пеора.”
18. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:

Числа 26:1-65
1. “Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”
2. І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
3. Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:
4. Рувим, первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха - родина Енохіїв, від Паллу - родина Паллуїв.
5. Від Хецрона - родина Хецроніїв, від Кармі - родина Карміїв.
6. Це родини Рувимлян. Було їх нараховано 43 730.
7. Сини Паллу: Еліяв.
8. Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам; це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, -
9. земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом; і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.
10. Сини ж Кораха не загинули.
11. Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела - родина Немуеліїв, від Яміна - родина Ямініїв, від Яхіна - родина Яхініїв,
12. від Зераха - родина Зерахіїв, від Шаула - родина Шауліїв.
13. Це родини Симеоніїв, 22 200.
14. Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона - родина Цефоніїв, від Хага - родина Хагіїв, від Шуні - родина Шуніїв,
15. від Озні - родина Озніїв, від Ері - родина Еріїв,
16. від Арода - родина Ародіїв, від Арелі - родина Ареліїв.
17. Це родини синів Гада, числом 40 500.
18. Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.
19. Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели - родина Шелаїв, від Переца - родина Переціїв, від Зераха - родина Зерахіїв;
20. сини Переца були: від Хецрона - родина Хецроніїв, від Хамула - родина Хамуліїв.
21. Це родини Юди, 76 500.
22. Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи - родина Толаїв, від Пувви - родина Пувваїв,
23. від Яшува - родина Яшувіїв, від Шімрона - родина Шімроніїв.
24. Це родини Іссахара, 64 300.
25. Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа - родина Середіїв, від Елона - родина Елоніїв, від Яхлеела - родина Яхлееліїв.
26. Це родини Завулона, числом 60 500.
27. Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.
28. Сини Манассії: від Махіра - родина Махіріїв; а Махір мав Гілеада: від Гілеада - родина Гілеадіїв.
29. Це сини Гілеада: від Ієзера - родина Ієзеріїв, від Хелека - родина Хелекіїв,
30. від Асрієла - родина Асрієліїв, від Шехема - родина Шехеміїв,
31. від Шеміди - родина Шемідаїв, від Хефера - родина Хеферіїв.
32. У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки; ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.
33. Це родини Манассії, 52 700.
34. Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха - родина Шутелахіїв, від Бехера - родина Бехеріїв, від Тахана - родина Таханіїв.
35. А ось сини Шутелаха: від Ерана - родина Ераніїв.
36. Це родини синів Ефраїма, 32 500. Це сини Йосифа, за їхніми родинами.
37. Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели - родина Белаїв, від Ашбела - родина Ашбеліїв, від Ахірама - родина Ахіраміїв,
38. від Шуфама - родина Шуфаміїв, від Хуфама - родина Хуфаміїв.
39. Були ж у Бели сини: Ард і Нааман; від Арда - родина Ардіїв, від Наамана - родина Нааманіїв.
40. Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.
41. Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама - родина Шухаміїв; це сини Дана, за їхніми родинами.
42. Усіх їх числом 64 400.
43. Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни - родина Їмніїв, від Їшві - родина Їшвіїв, від Брії - родина Бріїв.
44. Сини Брії: від Хевера - родина Хеверіїв, від Малкієла - родина Малкієліїв.
45. А ім'я дочки Ашерової було Сераха.
46. Це родини Ашера, числом 53 400.
47. Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела - родина Яхцеліїв, від Гуні - родина Гуніїв,
48. від Ецера - родина Ецеріїв, від Шіллема - родина Шіллеміїв.
49. Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.
50. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.
51. Господь промовив до Мойсея:
52. “Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.
53. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу; кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.
54. Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.
55. Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”
56. А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона - родина Гершоніїв, від Кегата - родина Кегатіїв, від Мерарі - родина Мераріїв.
57. Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама.
58. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті; і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.
59. В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар
60. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.
61. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.
62. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
63. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,
64. сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі; і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.
65. Давида, коли він удавав божевільного перед Авімелехом, і той прогнав його, і він пішов.

Псалми 34:1-7
1. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала його в устах у мене.
2. Душа моя нехай Господом хвалиться; нехай покірні чують те й веселяться.
3. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я його вкупі.
4. Я шукав Господа, і він почув мене; і звільнив мене від усіх моїх страхів.
5. Гляньте на нього й розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться.
6. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей.
7. Хто на багатство покладається, той упаде; | а праведні, як листя, будуть зеленіти.

Приповісті 11:28-28
28. І коли вам хтось тоді скаже: Ось тут Христос, - абож: Глянь, онде! - то не вірте.

Марк 13:21-37
21. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні й чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних.
22. Ви ж зважайте! Я сказав вам усе заздалегідь.
23. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла,
24. зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться.
25. І тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою й славою.
26. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба.
27. Від смоковниці навчіться притчі: Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо.
28. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що - близько, під дверима!
29. Істинно кажу вам: Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться.
30. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть.
31. Про день же той чи годину - ніхто не знає: ні ангели на небі, ані Син, - тільки Отець.
32. Глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане.
33. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу й кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати,
34. - пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, - ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці,
35. - щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас уві сні.
36. А що вам кажу, - кажу всім: Чувайте!"