A A A A A
Біблія протягом одного року
Може 29

1 Царів 5:1-18
1. І послав Гирам, царь Тирський, слуги свої до Соломона, як перечув, що його помазано царем на місце отця його. Гирам же був повсячасно щирим приятелем Давидовим.
2. І послав також Соломон до Гирама сказати:
3. Ти знаєш сам, що мій отець Давид не спромігся збудувати дом іменню Господа, Бога свого, через войни з примежними народами, покіль Господь не положив їх під ноги йому;
4. Тепер же Господь, Бог мій, дав менї мир округи. Нема в мене противника, нема перепон.
5. От і задумав я збудувати дом іменню Господа, Бога мого, як сказав Господь отцеві мойму Давидові, словами: твій син, що його посаджу на престолї твойму намість тебе, той збудує дом іменню мойму.
6. Оце ж повели, щоб нарубали менї на Ливанї кедрини; мої слуги будуть разом з твоїми слугами, плату ж за кметїв твоїх давати му тобі, яку б нї призначив; сам бо знаєш, що у нас нема людей, що вміли б так дерево рубати, як Сидонїї.
7. Почувши Гирам слова Соломонові, зрадїв вельми та й каже: Благословен сьогоднї Господь, що дав Давидові мудрого сина над сим великим народом!
8. І послав Гирам до Соломона сказати: Вислухав я, що послував єси до мене, й чинити му все, чого бажати меш із кедриною й кипарисом:
9. Кметї мої провадити муть їх з Ливану до моря, й повелю тратвами гнати їх морем до місця, яке менї вкажеш; там я зложу їх, а ти забереш собі; тільки ти доставиш хлїба робучому домові мойму.
10. От і відступив Гирам Соломонові кедрини й кипарису, скільки він зажадав.
11. Соломон же давав Гирамові двайцять тисяч мір пшеницї на харчуваннє слуг його й двайцять мір олїї з битих маслин. Стілько віддавав Соломон Гирамові що року.
12. І надїлив Господь Соломона розумом, як обіцяв йому. І був мир між Гирамом і Соломоном, і вони вчинили вмову один з одним.
13. І наложив Соломон панщину на всього Ізраїля, й було панщан трийцять тисяч чоловіка.
14. І посилав їх на Ливан-гору по десять тисяч що місяця, на переміну: по місяцю були вони на Ливанї, а по два місяцї дома. Адонирам же був доглядником над панщиною.
15. І було в Соломона ще сїмдесять тисяч двигарів, і вісїмдесять тисяч камянорубів у горах,
16. Не влїчуючи наставників призначених Соломоном над роботою, щоб наглядали над робочим людом, а було їх три тисячі триста.
17. І дав царь наказ привозити величезне каміннє, дороге каміннє й тесане каміннє на основу дому.
18. А тесали їх будівники Соломонові та Гирамові та Гиблїї, й приготовляли бруссє й каміннє на будову храма.

1 Царів 6:1-38
1. У чотириста вісїмдесятому роцї по виходї Ізрайлитян із Египту, у четвертому роцї, місяця Зифа, - се є місяць другий - царювання Соломонового над Ізраїлем, почав він будувати храм Господеві.
2. А був храм, що його спорудив царь Соломон Господеві, шістьдесять локот завдовжки, двайцять локот завширшки, і трийцять локот заввишки.
3. А сьвітлиця (притвор) після ширини храму була завдовжки двайцять локот, і десять локот завширшки перед храмом.
4. І поробив в будівлї кратовані скосьні вікна.
5. І поприбудовував в округ стїн храму комнати, навкруги храму громадського й місця всесьвятого, й поробив так в округи бокові сьвітлицї.
6. Найнижча комната була завширшки пять локот, середня шість локот завширшки, а третя сїм локот завширшки, бо знадвору будівлї навкруги були уступи, щоб прибудовані комнати не припирали до стїн будівлї.
7. І як будовано храм, то брано до будовання каміннє тесане там, де його ламано, так що в храмі при роботї не чути було нї молота, нї сокири, анї якого иншого залїзного знаряддя.
8. Двері в середню комнату були по правій руцї будівлї, й круглими сходами входилось в середнїй, а з середнього в третий поверх.
9. І спорудив будівлю і скінчив її, й прикрив будівлю стелею з кедрових дощок.
10. І спорудив притулок до всієї будівлї, заввишки по пять локот і звязав його з храмом кедровим бруссєм.
11. І надійшло Господнє слово до Соломона, таке:
12. Оце ти будуєш храм: Коли ж ходити меш у моїх установах, і будеш поступати по моїм правам та пильнувати всїх моїх заповідей, щоб ходити їх робом, так справджу я на тобі слово моє, що я глаголав отцеві твойму Давидові,
13. І жити му серед синів Ізраїля й не покину народу мого Ізраїля.
14. І спорудив Соломон храм і скінчив його.
15. І обложив стїни храму з середини кедровими дошками; від долівки в будівлї аж до брусся в криші пообкладував її з середини деревом кедровим, а стелю вистелив кипарисними дошками.
16. І обложив на двайцять локот заднїй бік дому кедровими дошками від долівки та й до верху, й устроїв внутрішню часть храму на Сьвяте Сьвятих.
17. На сорок локот був храм, то є передня часть храму.
18. А по кедринї була з середини різьба й квітки висячі. Усе було кедрина, каменя не видко було.
19. Заднїй же простір построїв у внутрі будівлї на те, щоб там поставити скриню завіту Господнього.
20. Сеся часть була двайцять локот завдовжки, двайцять локот завширшки й двайцять локот заввишки, й обложив він її щирим золотом; так саме обложив і кедрового жертівника.
21. І обтяг Соломон храм із середини щирим золотом, і протягнув золотий ланцюг перед місцем пресьвятим, і обтягнув (те місце) золотом.
22. Цїлий храм обложив він золотом, цїлий храм до кінця, та й всього жертівника в Пресьвятому обтяг золотом.
23. І зробив у Пресьвятому два херувими з дерева оливного по десять локот заввишки.
24. Пять локот було одно крило херувима, а пять локот друге крило херувима, то є десять локот від кінця одного крила до кінця другого крила.
25. На десять локот був і другий херувим. Обидва херувими були однієї міри й одного виду.
26. Заввишки один херувим десять локот, а стільки й другий херувим.
27. І поставив він херувимів серед внутрішньої частї храму. Крила ж херувимів були розпростерті, так що крило одного до однієї стїни торкалось, а крило другого херувима до другої стїни торкалось; другі ж крила їх сходились крило з крилом серед храму.
28. І пообтягував він херувимів золотом.
29. А по всїх стїнах храму навкруги вирізьбив різьбою херувимів і, пальмових дерев і вислих квіток, що з стїни неначе виходили.
30. А й долівку в храмі обтяг золотом у внутрішній й передній частї.
31. До ввіходу в внутрішню часть зробив двері з дерева оливного, крила ж дверей були пятигранні.
32. На обох дверних крилах з дерева маслиннього повирізувано херувимів, пальми і вислі цьвіти, та й пообтягав їх золотом, се є покрив херувимів і пальми розплесканим золотом.
33. Так само поробив і до ввіходу в головний храм двокрилі двері з дерева дикої маслини чотироугольні;
34. А два дверні крила з кипарисового дерева; обі половини одних дверей й обі половини других дверей отвиралися.
35. І повірізував на них херувимів, пальми й вислі квітки, й пообтягав їх по різьбі золотом.
36. І построїв внутрішний двір із трьох покладів тесаного чотирогранного каменя й одного покладу кедрового брусся.
37. У четвертому роцї, в місяцї Зиф, заложив він основу під храм Господень,
38. А в одинайцятому роцї, в місяцї Бул - се є місяць восьмий - скінчив він храм по всїх його частинах і з усїм знаряддєм; а будував його сїм год.

Псалми 68:21-27
21. Річ певня, що Бог розтрощить голову ворога свого, косматий лоб того, хто закостенїв в гріхах своїх.
22. Господь сказав: Приверну їх із Базан-гори, приверну з безоднї моря,
23. Щоб ти полоскав ноги твої в крові, а для язиків собак твоїх була з ворогів частина їх.
24. І бачили вони твій похід, Боже, похід мого Бога, мого царя, у сьвятиню.
25. Поперед ійшли люде, що сьпівали; за ними ті; що на струнах вигравали, кругом їх дївчата тимпанами брязчали.
26. На зборах прославляйте Бога, Господа, ви потомки Ізраїля!
27. Ось вони, Бенямин, наймолодший, їх владика; князї Юдині, їх полки, князї Завулонові, князї Нефталимові.

Приповісті 17:13-15
13. Хто за добро платить злом, від того домівки не відойде зло.
14. Почин до сварки - як прірва води; покинь же сварку, нїм ще розгорілась.
15. Хто грішного правдить і правого винуватить, - оба вони гидота Господеві.

Іван 10:24-42
24. Обступили тодї Його Жиди, й казали Йому: Доки нас морочити меш? Коли Ти Христос, скажи нам явно.
25. Відказав їм Ісус: Я казав вам, та й не віруєте. Дїла, що я роблю в імя Отця мого, сї сьвідкують про мене.
26. Та ви не віруєте, бо ви не з овець моїх, як я казав вам.
27. Вівцї мої голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони йдуть слїдом за мною.
28. І я життє вічнє даю їм; і не погинуть до віку, й не вихопить їх нїхто з рук моїх.
29. Отець мій, що дав менї, більший усїх, і нїхто не здолїє вихопити їх із рук Отця мого.
30. Я і Отець одно.
31. Брали тодї знов каміннє Жиди, щоб каменувати Його.
32. Озвавсь до них Ісус: Багато добрих дїл явив я від Отця мого. За которе з тих дїл каменуєте мене?
33. Відказали йому Жиди, говорячи: За добре дїло не каменуємо Тебе, а за хулу, і що Ти, чоловіком бувши, робиш себе Богом.
34. Озвавсь до них Ісус: Хиба не написано в законї вашому: Я сказав, ви боги?
35. Коли тих назвав богами, до кого слово Боже було, та й не може поламатись писаннє, -
36. то як же про Того, кого Отець осьвятив і післав у сьвіт, ви кажете: Що хулиш, бо сказав: Я Син Божий?
37. Коли я не роблю дїл Отця мого, не йміть віри менї.
38. Коли ж роблю, а ви менї не віруєте, то дїлам віруйте, щоб ви знали й вірували, що в менї Отець, і я в Йому.
39. Шукали тодї знов Його схопити, та вхиливсь од рук їх,
40. та й пійшов ізнов на той бік у те місце, де Йоан перше хрестив, та й пробував там.
41. І многі приходили до Него, й казали: Що Йоан нїякої ознаки не зробив, усе ж, що Йоан казав про сього чоловіка, правда була.
42. І увірували там многі в Него.