A A A A A
Біблія протягом одного року
Марш 3

Числа 3:1-51
1. А се постань Аронова та Мойсейова, як розмовляв Господь із Мойсейом на Синай горі.
2. І се ймена синів Аронових: Надаб, первенець, та Абигуй, Елеазар та Ітамар.
3. Се ймена синів Аронових, помазаних сьвященників, висьвячених, щоб служили сьвященну службу.
4. І померли Надаб та Абигуй перед Господом, як приносили чужий огонь перед Господом в Синайському степу, дїтей же в їх не було. І були сьвященниками Елеазар та Ітамар перед лицем Арона, батька свого.
5. І рече Господь Мойсейові:
6. Нехай приступить поколїннє Левієве, та й поставиш їх перед Ароном сьвященником, щоб услуговували вони йому.
7. І нехай вони дбають про все, що йому треба, йому й усїй громадї в соборному наметї, щоб служити службу в сьвятинї.
8. І будуть доглядати знадібя в соборному наметї та стерегти синів Ізраїля, щоб відправляли службу в храминї.
9. І віддаси Левітів Аронові й синам його; зовсїм віддані йому будуть вони зміж синів Ізрайлевих.
10. Арона ж і синів його поставиш до сьвященичої служби; коли ж чужениця який приступить, передати його смертї.
11. І рече Господь Мойсейові:
12. Се я сам узяв Левітів зміж синів Ізрайлевих замість усїх первенцїв, що їх приводить мати між синами Ізрайлевими, і будуть Левіти моїми.
13. Мій бо всякий первенець: Того дня, як повбивав я усї первеньцї в Египецькій землї, присьвятив я собі всї первенцї в Ізраїлї, від людини до скотини; менї будуть вони, менї Господеві.
14. І рече Господь Мойсейові в Синайському степу:
15. Перелїчи сини Левієві по батьківських домах їх, по родинах їх. Увесь музький пол їх мусиш перелїчити; від одномісячного немовлятка й старше перелїчиш їх.
16. І перелїчив їх Мойсей по слову Господньому, як він заповідав.
17. І були сї сини Левієві по йменах своїх: Герзон і Кегат і Мерарій.
18. І се ймена синів Герсона по родинах їх: Лїбнїй і Семій.
19. А сини Кегата по родинах їх: Амрам та Їзгар, Геброн та Узеїль.
20. А сини Мерари по родинах їх: Махлїй та Мушій. Се родини Левієві, по батьківських домах їх.
21. Від Герсона: родина Лабнїїв і родина Семіїв; се родина Герсонїїв.
22. Перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одномісячного немовлятка і старше перелїчених їх, сїм тисяч і пятьсот.
23. Родини Герсонїїв отаборились за храминою, на захід соньця.
24. А князь батьківського дому в Герсонїїв був Елясаф Лаеляненко.
25. І мали доглядати Герсонїї в соборному наметї: храмину й намет і покриттє його і завісу коло входу в соборний намет,
26. І завісу в дворі і завісу при входї до двора, що навкруги храмини й жертівника і посторонків його на всю потріб їх.
27. А від Кегата родина Амраміїв і родина Їзгаріїв і родина Гебронїїв і родина Узієлїїв. Се родина Кегатіїв.
28. По лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше, вісїм тисяч шістьсот, що були сторожі коло сьвятинї.
29. Родини синів Кегата отаборились з полуденного боку храмини.
30. А князь батьківського дому в родин Кегатіїв був Елїзафал Узієленко.
31. А доглядали вони: скриню й стола і сьвітильника і жертівників і посудини в сьвятинї, що були для служби, і завіси і всього, що треба робити.
32. А князь над князями Левітів Елеазар, син Арона сьвященника; він був доглядачем над тими, що були на сторожі коло сьвятинї.
33. Від Мерарія: родина Махелїїв і родина Мушіїв; се родини Мераріїв.
34. І перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше: шість тисяч і двістї.
35. А князь батьківського дому в родинї Мераріїв був Зурієль Абихайлїєнко. Стояли вони табором на північньому боцї храмини.
36. А мали доглядати сини Мерарія: Дощок храмини і засовів її і стовпів її і підніжків її, і всієї посудини і всякої служби при них;
37. І стовпів навкруги двора і підніжків їх і приколків їх і мотузів їх.
38. А ті, що спереду храмини, проти сходу, перед соборним наметом на схід соньця отаборились, були Мойсей та Арон та сини його, що були на сторожі коло сьвятинї замість синів Ізрайлевих. Коли ж посторонний чоловік наближиться, то буде йому смерть.
39. Усїх перелїчених Левітів, що перелїчив Мойсей з Ароном, як заповідав Господь, по родинах їх, всього музького полу, від одного місяця і старше, було двайцять і дві тисячі.
40. І рече Господь Мойсейові: Перелїчи всї первенцї музького полу в синів Ізрайлевих, від одного місяця й старше, і позлїчуй імена їх.
41. І мусиш узяти Левітів для мене, Господа, замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і скотину в Левітів замість усїх перваків із скотини в синів Ізрайлевих.
42. І перелїчив Мойсей, як заповідав Господь йому, все первородне у синів Ізрайлевих.
43. І було всїх первеньцїв музького полу, по лїчбі імен, від одного місяця і старше, по перелїку їх, двайцять дві тисячі двістї сїмдесять і три.
44. І рече Господь Мойсейові:
45. Возьми Левітів замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і будуть моїми Левіти; Господнїми.
46. А тих двістї сїмдесять і трьох первеньцїв із синів Ізрайлевих, що їх більше над лїчбу Левітів, мусиш викупити;
47. І взяти по пять секлїв за голову; по секлям сьвятинї возьмеш, двайцять гер за один секель.
48. А срібло віддаси як викуп за тих, що над лїчбу їх більше, Аронові та синам його.
49. І взяв Мойсей викупні гроші з тих, що були на лїчбу викуплених Левітами;
50. За первеньцїв у синів Ізрайлевих узяв срібла тисячу триста шістьдесять і пять секлїв, по секлям сьвятинї.
51. І віддав Мойсей викупні гроші Аронові та синам його, по слову Господньому, як заповідав Господь Мойсейові.

Числа 4:1-49
1. І рече Господь Мойсейові й Аронові:
2. Перелїчіть голови в синів Кегатових, між синами Левієвими, по родинах їх, по батьківських домах їх,
3. Від трийцять років і старше аж до пятьдесяти років, усїх спосібних до роботи, щоб робити дїло при соборному наметї.
4. Буде ж служба синів Кегатових коло соборного намету: носити сьвятиню сьвятинь.
5. І увійдуть Арон та сини його, як треба рушати таборові, і знїмуть вони закриваючу завісу і вкриють нею скриню сьвідчення;
6. І положять вони на ню покривало із барсучих шкір і накинуть на неї простирало з блавату та й повсовують носила її.
7. І стіл для покладного хлїба застелють обрусом з блавату та й поставлять на йому полумиски і чаші і кадильницї і збанки для жертви ливної; і повсячасний хлїб буде на йому.
8. І на все те накинуть покривало з кармазину і покриють покривалом із барсукових шкір; та й повсовують носила його;
9. І возьмуть плахту з блавату та й накриють сьвітильника й лямпи його і щипцї його і гасїльницї його і всю посудину на олїю до його, що її уживають до його.
10. І обгорнуть його й усю посудину його покривалом з барсучих шкір, та й положять на ноші.
11. А на жертівника золотого накинуть плахту з блавату, та й укриють його покривалом із барсучих шкір і повсовують носила його.
12. І возьмуть всю посудину службову, що на службу в сьвятинї, та й положять її в плахту блаватову та й накриють покривалом із барсучих шкір і положять на ноші.
13. І виберуть попіл із жертівника та й накриють його обрусом з пурпуру,
14. І положять на йому увесь посуд його, потрібний до служби на йому: кадильницї і вилка й кочерги і бризькала і все надібє до жертівника; і накриють все те покривалом з барсучих шкір, та й попросовують носила його.
15. А як Арон і сини його скіньчать накривати сьвятиню і всю посудину сьвятинї, щоб рушити потім з табором, то прийдуть тодї синове Кегата, щоб нести, та щоб не торкнулись сьвятого та й не вмерли. Се те із соборного намету, що синове Кегата нести мають.
16. Елеазар же, син Арона сьвященника, мати ме догляд над олїєю для сьвітильника та над кадильними пахощами, та над повсячасною жертвою хлїбною, та над миром, та догляд над цїлою храминою і над усїм, що є в нїй, над сьвятинею як і над посудиною її.
17. І рече Господь Мойсейові та Аронові:
18. Дбати мете ви, щоб поколїння родин Кегатіїв не викоренилось зміж Левітів;
19. А от що чинити мете з ними, щоб жили та не померли, як приступлять до пресьвятого: Арон і сини його мусять увійти і поставити кожного з них до його служби і до тягару його;
20. Та неможна їм увійти та й озирати сьвяте хоч би тілько на хвилинку, ато помруть.
21. І рече Господь Мойсейові:
22. Перелїчи голови синів Герсонових по батьківських домах їх, по родинах їх;
23. Від трийцяти років і старше до пятьдесять років перелїчиш їх, усїх спосібних до роботи, щоб послугували в соборному наметї.
24. Буде ж робота родин Герсонових, що до служби і до тягарів, така:
25. Нести муть вони келїми храмини, і соборний намет, покривало його і покривало із барсучих шкір, що зверху на йому, та завісу коло входу в соборний намет,
26. І опони з двора, і опону, що при входї воріт у дворі, що є кругом храмини і жертівника і мотузи до них і всяку посудину службову їх; і все, що треба зробити з ними, мусять зробити.
27. По приказам Арона і синів його буде вся послуга синів Герзонїїв, чи нести муть тягарі чи робити муть яку роботу свою; і поручите їм берегти усе, що нести муть.
28. Така послуга родин синів Герсонїїв при соборному наметї; а дбати муть вони про службу під доглядом Ітамара, Ароненка, сьвященника.
29. Синів Мерарієвих перелїчиш по родинах їх, по батьківських домах їх;
30. Від трийцяти років і старше до пятьдесять років перелїчиш їх, усїх, що стануть до роботи, на послугу в соборному наметї.
31. І се тягарі, що їх нести мають, по службі своїй в соборному наметї: дошки храмини і засуви її і стовпи її і стояла їх.
32. І стовпи в дворі всї кругом і стояла їх і прикілки їх і верівки їх, з усїм знаряддєм їх і зо всїєю послугою їх; і розлїчіть по йменам речі, що мають їх нести.
33. Се послуга родин синів Мерарієвих, по всякій службі їх у соборному наметї, під надзором Ітамара Ароненка, сьвященника.
34. І перелїчили Мойсей та Арон та князї громадські Кегатових синів по родинах їх і по батьківських домах їх;
35. Від трийцяти років і старше до пятьдесять років, усїх спосібних до роботи, на послугу в соборному наметї.
36. І було перелїчених їх по родинах їх дві тисячі сїмсот і пятьдесять.
37. Се перелїчені з родин Кегатових, всї що були на послугу при соборному наметї, що їх перелїчив Мойсей та Арон, по слову Господньому через Мойсея.
38. Перелїчено і синів Герсонових по родинах їх, по батьківських домах їх,
39. Від трийцяти років і старше до пятьдесять років, всїх спосібних до роботи, на послугу в соборному наметї.
40. І було перелїчених їх по родинах їх, по батьківських домах їх, дві тисячі шістьсот і трийцять.
41. Се перелїчені з родин Герсонових, всї що послугували при соборному наметї, що їх перелїчили Мойсей та Арон, по слову Господньому.
42. І перелїчено родини в синів Мерарієвих по семях їх, по батьківських домах їх,
43. Від трийцяти років і старше до пятьдесять років, усїх спосібних до роботи, на послугу в соборному наметї.
44. І було перелїчених їх по родинам їх, три тисячі й двістї.
45. Се перелїчені з родин синів Мерарієвих, що перелїчили Мойсей та Арон, по слову Господньому через Мойсея.
46. Усїх перелїчених Левітів, що перелїчив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізрайлевими, по родинах їх, по батьківських домах їх,
47. Від трийцяти років і старших, до пятьдесять років, усїх, що ставали на службу при соборному наметї, щоб послугу робити і носити,
48. Було перелїчених їх, вісїм тисяч пятьсот і вісїмдесять.
49. Перелїчено їх по слову Господньому через Мойсея, кожного по послузї своій і по тягарах своїх, що їх нести мають. І перелїчено їх, як повелїв Господь Мойсейові.

Псалми 30:1-7
1. Псальма на посьвят дому Давидового. В ознесу тебе, мій Господи, ти бо підняв мене і не допустив, щоб втїшались надо мною вороги мої.
2. Господи Боже мій! До тебе кликав я, і ти вилїчив мене.
3. Господи, ти випровадив душу мою з пекла, оживив мене зміж тих, що йдуть під землю.
4. Сьпівайте псальми Господеві, ви, його побожні люде, і прославляйте сьвяту память його!
5. Бо на хвилину гнїв його; ласка ж його поки життя; посилає на ніч сльози, а досьвіта радість.
6. Я сказав, як жилось менї у добрі: не захитаюсь по віки.
7. Господи, - з ласки твоєї утвердив єси гору мою, ти одвернув лице твоє, і я стревожився,

Приповісті 10:30-32
30. Праведний по вік не схитнеться, безбожники ж не пожиють на землї.
31. Праведного уста родять мудрість, язик же злющий буде витятий.
32. Праведного уста знають, що добре й гарне, уста же безбожних добро на зло перевертають.

Марк 8:1-21
1. Тими днями, як було пребагато народу й не мали що їсти, покликавши Ісус учеників своїх, рече їм:
2. Жаль менї народу, що вже три днї пробувають зо мною, і не мають що їсти;
3. А коли відпущу їх голодних до домівок їх, помлїють в дорозї; деякі бо з них здалека поприходили.
4. І відказали Йому ученики Його: Звідкіля ж сих зможе хто тут нагодувати хлїбом у пустинї?
5. І питав їх: Скільки маєте хлїбів? Вони ж кажуть: Сїм.
6. І звелїв Він народові сїдати на землї; і взявши сїм хлїбів, оддавши хвалу, ламав і давав ученикам своїм, щоб клали перед ними; і клали перед народом.
7. І мали рибок кілька; й поблагословивши, казав покласти й те.
8. Їли ж і наситились, і назбирали останків ламаного сїм кошів.
9. Було ж тих, що їли, з чотири тисячі; і відпустив їх.
10. І, зараз увійшовши в човен з учениками своїми, прибув у сторони Далманутанські.
11. І вийшли Фарисеї, та й почали перепитуватись із Ним, допевняючись у Него ознаки з неба, спокушуючи Його.
12. І зітхнувши Він духом своїм, рече: Чого кодло се ознаки шукає? Істино глаголю вам: Не дасть ся кодлу сьому ознака.
13. І, оставивши їх, увійшов знов у човен, і поплив на той бік.
14. І забули взяти хлїба, й опріч одного хлїба не мали з собою в човнї.
15. І наказував їм, глаголючи: Гледїть, остерегайтесь квасу Фарисейського й квасу Іродового.
16. І міркували вони між собою, кажучи: Се, що хлїба не маємо.
17. І зрозумівши Ісус, рече їм: Чого міркуєте, що хлїба не маєте? Невже ж ви ще не постерегаєте й не розумієте? Чи ще затвердїле маєте серце ваше?
18. Очі мавши, не бачите? й, уші мавши, не чуєте, й вже не памятаєте?
19. Як пять хлїбів ламав я на пять тисяч, скільки кошиків повних ламаного назбирали ви? Кажуть Йому: Дванайцять.
20. Як же сїм на чотирі тисячі, скільки кошів повних ламаного назбирали ви? Вони кажуть: Сїм.
21. І рече їм: Як же ви не розумієте?