A A A A A
Error:
BookNum: 19 Chapter: 29 VerseStart: 11 VerseShouldHave: 10
Біблія протягом одного року
Марш 2

Числа 1:1-54
1. І рече Господь Мойсейові в Синайському степу, в соборному наметї, на первий день другого місяця, у другому роцї по виходї із Египецької землї, і каже:
2. Перелїчіть усю громаду синів Ізрайлевих, по поколїннях їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, усїх музького полу по головах їх.
3. Од двайцяти років і старше, кожного, що зможе стояти в військовій лаві Ізраїля; перелїчуйте їх по полках їх, ти з Ароном,
4. І буде в вас один чоловік для кожного поколїння, чоловік, що є головою в батьківському дому свойму.
5. І се ймена тих, що стояти муть із вами: Від Рубена: Єлизур Шедеуренко.
6. Від Симеона: Селуміїль Зуришадайєнко.
7. Від Юди: Нахзон Аминадабенко;
8. Від Іссахара: Нетанеїль Зуаренко;
9. Від Зебулона: Єлїаб Гелоненко;
10. Від синів Йосифови: від Ефраїма: Елїшама Амігуденко; від Манассе: Гамалеїль Педазуренко;
11. Від Бенямина: Абидан Гидеонїєнко;
12. Від Дана: Ахієзер Амішадаєнко;
13. Від Азера: Пагіїль Окраненко;
14. Від Гада: Елеасаф Дегуйленко;
15. Від Нафталїя: Агира Енаненко:
16. Се покликані до громади, князі родів батьківських; се були голови над тисячами в Ізраїлї.
17. І взяли Мойсей та Арон людей сих, що їх назвав Господь на імя.
18. І всю громаду скликали вони на первий день другого місяця. І списано родоводи їх, по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен, від двайцяти років і старше, по головах їх;
19. Як заповідав Господь Мойсейові. І так перелїчив їх у Синай пустинї.
20. І було синів Рубена, первеньця Ізрайлевого: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, по головах їх, всього музького полу, від двайцяти років і старше, всїх, що ставали до війська,
21. Перелїчених з поколїння Рубенового, сорок шість тисяч і пятьсот.
22. Синів Симеонових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу, від двайцяти років і старше, всїх що ставали до війська,
23. Перелїчених з поколїння Симеонового, пятьдесять девять тисяч і триста.
24. Синів Гадових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, що до війська ставали,
25. Перелїчених з колїна Гадового, сорок шість тисяч шістьсот і пятьдесять.
26. Синів Юдиних: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
27. Перелїчених з поколїння Юдиного, сїмдесять чотири тисячі і шістьсот.
28. Синів Іссахарових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, що до війська ставали,
29. Перелїчених з поколїння Іссахарового, пятьдесять чотири тисячі і чотириста.
30. Синів Зебулонових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу, від двяйцяти років і старше, що до війська ставали,
31. Перелїчено з поколїння Зебулонового, пятьдесять сїм тисяч і чотириста.
32. Синів Йосифових: Синів Ефраїмових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
33. Перелїчено з поколїння Ефраїмового, сорок тисяч і пятьсот.
34. Синів Манассеїних: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
35. Перелїчено з поколїння Манассеїнового, трийцять дві тисячі і двістї.
36. Синів Беняминових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
37. Перелїчених з поколїння Беняминового, трийцять пять тисяч і чотири ста.
38. Синів Данових: Поколїння їх по родинам їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
39. Перелїчених з поколїння Данового, шістьдесять дві тисячі і сїмсот.
40. Синів Ассерових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
41. Перелїчених з поколїння Ассерового, сорок одна тисяча і пятьсот.
42. Синів Нафталїєвих: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
43. Перелїчених з поколїння Нафталїєвого, пятьдесять три тисячі і чотириста.
44. Се перелїчені, що їх поперелїчували Мойсей та Арон та князї Ізраїльські, що їх було дванайцять чоловіка: були вони кожний за батьківський дім свій.
45. Так перелїчено синів Ізрайлевих по батьківських домах їх від двайцяти років і старше, всїх що до війська Ізраїльського ставали.
46. І було всїх перелїчених шістьсот три тисячі і пятьсот пятьдесять.
47. Левітів же по батьківському поколїнню не перелїчувано між ними.
48. Сказав бо Господь Мойсейові:
49. Тілько Левієве поколїннє не подаси до переписї, і не лїчити меш їх між синами Ізрайлевими,
50. А мусиш поставити Левітів над храминою сьвідчення і над усїм знаряддєм її і над усїм, що до неї належить. Носити муть вони храмину і все знаряддє її, і будуть вони на послугу при нїй, і отаборяться навкруги храмини.
51. І як треба буде нести храмину, нехай підносять її Левіти; а як треба зупинитись храминї, становити муть її Левіти. Хто ж чужий наближиться до неї, тому буде смерть.
52. І стануть табором сини Ізрайлеві, кожний у свому таборі, і кожний під своїм прапором, по полках своїх.
53. Левіти ж мусять отаборитись навкруги храмини сьвідчення, щоб не загорівся гнїв мій на громаду синів Ізрайлевих, і будуть Левіти на чатах при храминї сьвідчення.
54. І вчинили сини Ізрайлеві все; як заповідав Господь Мойсейові, так вчинили вони.

Числа 2:1-34
1. І рече Господь Мойсейові й Аронові:
2. Кожний із синів Ізрайлевих отабориться під прапором своїм, під знамям батьківського дому свого. Навпроти соборного намету, навкруги його стануть табором.
3. На схід соньця стануть: Прапор табору Юдиного, по полках своїх, і князь синів Юдиних Нахзон Аминадабенко;
4. І полки його й перелїчені його сїмдесять чотири тисячі і шістьсот.
5. А коло його стане: Поколїннє Іссахарове, і князь синів Іссахарових Нетанеїль Зуаренко;
6. І полки його й перелїчені його пятьдесять чотири тисячі і чотири ста.
7. Поколїннє Зебулонове, і князь синів Зебулонових Єлїаб Гелоненко;
8. І полки його і перелїчені його пятьдесять сїм тисяч і чотириста.
9. Всїх перелїчених в таборі Юдиному сто вісїмдесять шість тисяч і чотириста по полках їх; перві рушати муть вони.
10. На полуднї стануть: Прапор табору Рубенового, по полках своїх;
11. І князь синів Рубенових Єлизур Шедеуренко, полки його і перелїчені його сорок шість тисяч і пятьсот.
12. А поруч його стане поколїннє Симеонове;
13. І князь синів Симеонових Селуміїль Зуришадаєнко; полки його і перелїчені його пятьдесять девять тисяч і триста.
14. Потім поколїннє Гадове; і князь синів Гадових Єлеасаф Дегуйленко;
15. І полки його і перелїчені його, сорок пять тисяч і шістьсот і пятьдесять.
16. Усїх перелїчених у таборї Рубена сто пятьдесять одна тисяча і чотириста і пятьдесять по полках їх. Другими вже наступати муть.
17. А соборний намет рушати ме вкупі з табором Левітським, в серединї табору; як отаборились, так і рушати муть вони; кожне на місцї свому під прапорами своїми.
18. На захід соньця стане прапор Ефраїмів по полках їх; і князь синів Ефраїмових Елїшама Амігуденко;
19. І полки його і перелїчені його сорок тисяч і пятьсот.
20. А поруч його стане поколїннє Манассеїне, і князь синів Манассеїних Гамалеїль Педазуренко.
21. І полки його і перелїчені його трийцять дві тисячі і двістї.
22. Потім поколїннє Беняминове, і князь синів Беняминових Абидан Гидеонїєнко;
23. І полки його і перелїчені його трийцять пять тисяч і чотириста.
24. Усїх перелїчених в таборі Ефраїмовому сто вісїм тисяч і сто по полках їх.
25. На півночі стане прапор табору Данового по полкам їх, і князь синів Данових Ахієзер Амішадаєнко;
26. І полки його і перелїчені його шістьдесять дві тисячі і сїмсот.
27. А поруч його стане: поколїннє Ассерове, і князь синів Ассерових Пагіїль Окраненко;
28. І полки його й перелїчені його сорок і одна тисяча і пятьсот.
29. І поколїннє Нефталїєве, і князь синів Нефталїєвих Агира Енаненко;
30. І полки його й перелїчені його пятьдесять три тисячі і чотириста.
31. Усїх перелїчених в Дановому таборі сто пятьдесять сїм тисяч і шістьсот по полках їх. Останніми вже рушати муть.
32. Се перелїчені сини Ізрайлеві по батьківських домах їх. Усїх перелїчених у таборах по полках їх було шістьсот три тисячі і пятьсот пятьдесять.
33. Левітів же не перелїчувано між синами Ізрайлевими, як заповідав Господь Мойсейові.
34. І чинили сини Ізрайлеві все, що заповідав Господь Мойсейові: так отаборувались по прапорах своїх, і так рушали у похід кожний по родинах своїх і по батьківських домах своїх.

Псалми 29:7-11
7. Голос Господень сипле поломя огняне, голос Господень пустиню потрясає, Господь трясе пустиню Кадейську!
8. Од голосу Господнього злягає ланя, і опадає лїсове листє; і все в храмі його - все говорить: величиє!
9. Господь над водами сидить на престолї, і сидить Господь, як царь вічний.
10. Господь дасть потугу народові свому, Господь дарує супокій народові свому.
11. Що оцет зубам а дим очам, те лїнивий тим, що послугуються ним.

Приповісті 10:26-29
26. Господень страх днїв причиняє, безбожного ж лїта скоротяться.
27. Дожиданнє праведних - радість, а надїя безбожних погибне.
28. Безвинному дорога Господня - твердиня, а страх беззаконникам.
29. І, покликавши ввесь народ, рече до них: Слухайте мене всї, та й розумійте:

Марк 7:14-37
14. Нема нїчого осторонь чоловіка, що ввійшовши в него, могло б опоганити його; а що виходить від него, се те, що поганить чоловіка.
15. Коли хто має уші слухати, нехай слухає.
16. І як увійшов у господу від людей, питали в Него ученики Його про приповість.
17. І рече до них: Так і ви нерозумливі? Не зрозуміли, що все, що осторонь і входить у чоловіка, не може його опоганити;
18. бо не входить йому в серце, а в живіт, і виходить в одхідник, очищаючи всяку їжу?
19. Рече ж: Що виходить з чоловіка, те поганить чоловіка.
20. З середини бо, з серця чолові- ка, думки лихі виходять, перелюбки, блуд, душогубство,
21. злодїйства, зажерливість, ледарство, підступ, роспутність, лихе око, хула, гордощі, дурощі:
22. все се лихе з середини виходить, і поганить чоловіка.
23. І, піднявшись ізвідтіля, пійшов на узграниччя Тирські та Сидонські, і ввійшовши в господу, хотїв, щоб нїхто не знав; та не міг утаїтись.
24. Почувши бо жінка, в котрої дочка її мала духа нечистого, приступила і впала в ноги Йому.
25. Була ж жінка Грекиня, родом Сирофиникиянка; й благала Його, щоб вигнав біса з дочки її.
26. Ісус же рече їй: Дай перше наїстись дїтям: не добре бо взяти хлїб у дїтей, і кинути собакам.
27. Вона ж озвалась, та й каже до Него: Так, Господи; тільки ж і собаки під столом їдять кришки від дїтей.
28. І рече їй: За се слово йди; вийшов біс із дочки твоєї.
29. І, пійшовши в домівку свою, знайшла, що біс вийшов, і дочка її лежить на постелї.
30. І, знов вийшовши з гряниць Тирських та Сидонських, прийшов до моря Галилейського, у гряницї Десятиградські.
31. І приводять до Него глухого й тяжкомовного; й просять Його, щоб положив на него руку.
32. І, взявши його від народу окроме, вложив пучки свої в уші йому, й сплюнувши, приторкнувсь до язика йому;
33. І, позирнувши на небо, зітхнув і рече до него: Єфата, се єсть: Одчинись.
34. І зараз одчинив ся йому слух, і розімкнулись окови язика його, й заговорив добре.
35. І наказав їм, щоб нїкому не говорили. Що ж більше Він наказував, то надто більше вони проповідували;
36. І превельми дивувались, кажучи: Гаразд усе вчинив: і глухим дає чути, й нїмим говорити.