A A A A A
Біблія протягом одного року
Червень 24

1 Хроніки 11:1-46
1. І зібрався ввесь Ізраїль до Давида в Хеврон, говорячи: Оце ми кість твоя та тіло твоє!
2. І давніш, коли Саул був царем, ти водив та приводив Ізраїля на війну. І сказав Господь, Бог твій, тобі: Ти будеш пасти народа Мого, Ізраїля, і ти будеш князем над народом Моїм, Ізраїлем.
3. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем, за Господнім словом через Самуїла.
4. І пішов Давид та ввесь Ізраїль до Єрусалиму, він Євус, і там були євусеяни, мешканці того краю.
5. І сказали мешканці Євусу до Давида: Ти не ввійдеш сюди! Та здобув Давид твердиню Сіон, він Місто Давида.
6. І сказав Давид: Кожен, хто найперше поб'є євусеянина, той стане за голову та за зверхника. І ввійшов найперше Йоав, син Церуїн, і став за голову.
7. І осівся Давид у твердині, тому назвав ім'я їй: Давидове Місто.
8. І він збудував місто навколо, від Мілло й аж навколо, а Йоав відновив решту міста.
9. І Давид ставав усе більшим, а Господь Саваот був із ним.
10. А оце голови Давидових лицарів, що хоробро трудилися з ним у його царстві, з усім Ізраїлем, щоб настановити його царем, за Господнім словом, над Ізраїлем.
11. А оце число Давидових лицарів: Яшов'ам, син Гахмоні, голова тридцяти, він махнув своїм списом і побив за один раз три сотні!
12. А за ним Елеазар, син Додо, ахох'янин, він один із трьох лицарів.
13. Він був із Давидом у Пас-Дамімі, а филистимляни зібралися там на бій. І була там ділянка поля, повна ячменю, а народ утікав перед филистимлянами.
14. Та вони стали посеред ділянки, і врятували її та й побили филистимлян. І Господь подав велику перемогу!
15. І зійшли троє з тих тридцяти на переді на скелю до Давида, до печери Адуллам. А филистимський табір таборував у долині Рефаїм.
16. Давид же був тоді в твердині, а филистимська залога була тоді в Віфлеємі.
17. І спрагнув Давид та й сказав: Хто напоїть мене водою з віфлеємської криниці, що в брамі?
18. І продерлися ці троє до филистимського табору, і зачерпнули води з віфлеємської криниці, що в брамі. І вони винесли й принесли до Давида, та Давид не схотів її пити, і вилив її для Господа,
19. та й сказав: Борони мене, Боже мій, чинити таке! Чи я буду пити кров цих мужів, що ходили, наражаючи життя своє? Бо життям своїм вони принесли її! І не хотів він пити її. Оце зробили троє цих лицарів.
20. А Авшай, Йоавів брат, він голова тих трьох. І він махнув своїм списом і побив три сотні! І він мав найславніше ім'я серед трьох.
21. З тих трьох серед двох він був найшановніший, і став їм за провідника. А до тих трьох не досяг.
22. Беная, син Єгоядин, син хороброго мужа, великий у ділах, з Кавцеїлу, він побив двох синів Аріїла моавського. І він зійшов і забив лева в середині ями сніжного дня.
23. І він побив одного єгиптянина, мужа поставного, на п'ять ліктів, а в руці єгиптянина був спис, як ткацький вал. І зійшов він до нього з києм, і вирвав списа з руки того єгиптянина, та й його забив його списом.
24. Оце зробив Беная, син Єгоядин, і його ім'я було серед тих трьох хоробрих.
25. З тих тридцяти він був найповажніший, а до тих трьох не досяг. І Давид призначив його до своєї прибічної сторожі.
26. А хоробрі мужі були ці: Асаїл, Йоавів брат, Елханан, син Додо, із Віфлеєму,
27. гарор'янин Шаммот, пелонянин Хелес,
28. Іра, син Іккешів, текоянин, антотянин Авіезер,
29. хушатянин Сіббехай, ахох'янин Ілай,
30. нетофатянин Магарай, Хелед, син Баанин, нетофатянин,
31. Ітай, син Ріваїв, з Ґів'ї Веніяминової, пір'атонянин Беная,
32. Хурай з Нахале-Ґаашу, арв'янин Авіїл,
33. бахарум'янин Азмавет, шаалвонянин Ел'яхба,
34. сини ґізонянина Гашема, Йонатан, син Шаґе, гарар'янин,
35. Ахійям, син Сахарів, гарар'янин, Еліфал, син Урів,
36. мехар'янин Хефер, пелонянин Ахійя,
37. кармелянин Хіцро, Наарай, син Езлаїв,
38. Йоїл, брат Натанів, Мівхар, син Ґаґрі,
39. аммонітянин Целек, беротянин Нахрай, зброєноша Йоава, Церуїного сина,
40. їтрянин Іра, їтрянин Ґарев,
41. хіттеянин Урійя, Завад, син Ахлая,
42. Адіна, син Шізин, Рувимівець, голова Рувимівців і над тридцятьма,
43. Ханан, син Маахин, і мітнянин Йосафат,
44. аштерянин Уззійя, Шама, і Еуїл, сини ароерянина Хотама,
45. Єдіаїл, син Шімрі, і Йоха, його брат, тіцянин,
46. махав'янин Еліїл, і Єрівай, і Йошав'я, сини Ел'наамові, і моавітянин Їтма,

1 Хроніки 12:1-40
1. А це ті, що поприходили до Давида в Ціклаґ, коли він ще ховався перед Саулом, сином Кішевим, і вони були серед лицарів, що допомагали в війні,
2. що були озброєні луком, що кидали правицею та лівицею каміння та стріли з лука, з Саулових братів, від Веніямина:
3. голова Ахіезер та Йоаш, сини ґів'янина Шемаї, і Єзіїл та Пелет, Азмаветові сини, і Бераха, і аннетотянин Єгу,
4. і ґів'онянин Їшмая, лицар серед тридцятьох та старший над тридцятьма, і Їрмея, і Яхазіїл, і Йоханан, і ґедерянин Йозавад,
5. Ел'узай, і Єрімот, і Беал'я, і Шемарія, і гаріф'янин Шефатія,
6. Елкана, і Їшшійя, і Азареїл, і Йоезер, і Яхов'ам, хорх'яни,
7. і Йоїла та Зевадія, сини Єрохамові, з Ґедору.
8. А з ґадян відділилися до Давида до твердині в пустиню лицарі вояки, мужі відважні, на війні, озброєні великим щитом та списом. А їхні обличчя то обличчя лев'ячі, а щодо швидкости вони були, як сарни на горах.
9. Голова Езер, другий Овадія, третій Еліав,
10. четвертий Мішманна, п'ятий Їрмея,
11. шостий Аттай, сьомий Еліїл,
12. восьмий Йоханан, дев'ятий Елзавад,
13. десятий Єремія, одинадцятий Махбанай.
14. Оці були з Ґадових синів, голови військових відділів, малий один на сотню, а великий на тисячу.
15. Це ті, що перейшли Йордан першого місяця, коли він був переповнений понад усі береги свої, і порозганяли всіх мешканців долин на схід та на захід.
16. І прийшли з синів Веніяминових та Юдиних аж до твердині до Давида.
17. А Давид вийшов перед них, і, відповідаючи, сказав їм: Якщо ви прийшли до мене з миром, щоб допомагати мені, буде моє серце з вами за одне, а якщо зрадите мене супроти ворогів моїх, коли нема обмани в руках моїх, то побачить це Бог наших батьків, і покарає!
18. І зійшов Дух на Амасая, голову тридцяти, і він проказав: Мир, Давиде, тобі, і з тобою, о сину Єссеїв! Мир тобі, і мир тому, хто тобі помагає, бо тобі помагає твій Бог! І прийняв їх Давид, і поставив на чолі війська.
19. І з Манасії перебігли до Давида, коли він ішов із филистимлянами проти Саула на війну, а він не поміг їм, бо филистимські князі, порадившись, відіслали його, говорячи: За ціну наших голів він хоче перейти до свого пана Саула!
20. Коли він ішов до Ціклаґу, збігли до нього з Манасії: Аднах, і Йозавад, і Єдіаїл, і Михаїл, і Йозавад, і Елігу, і Ціллетай, голови Манасіїних тисячок.
21. І вони допомагали Давидові проти юрби, бо вони всі хоробрі вояки, і поставали провідниками військових відділів.
22. Бо день-у-день приходили вони до Давида помагати йому, аж став табір великий, як табір Божий.
23. А оце число головних озброєних військових відділів, вони прийшли до Давида в Хеврон, щоб передати Саулове царство йому, за Господнім словом:
24. Юдиних синів, що носили великого щита та списа, шість тисяч і вісім сотень озброєного війська.
25. З Симеонових синів хоробрих вояків військового відділу сім тисяч і сто.
26. З Левієвих синів чотири тисячі й шість сотень.
27. І Єгояда, проводир синів Ааронових, а з ним три тисячі й сім сотень.
28. І юнак Садок, хоробрий вояк, та дім його батька, зверхників двадцять і два.
29. А з Веніяминових синів, Саулових братів, три тисячі, а більша частина їх аж дотепер трималися Саулового дому.
30. А з Єфремових синів двадцять тисяч і вісім сотень хоробрих вояків, мужів славних дому їхніх батьків.
31. А з половини Манасіїного племени вісімнадцять тисяч, що були докладно зазначені за іменем, щоб прийти настановити Давида царем.
32. А з Іссахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль, їх голів було двісті, а всі їхні брати робили за їхнім наказом.
33. Із Завулона тих, що виходять на війну, що ставляться в бойовому порядку зо всякими військовими речами, п'ятдесят тисяч, щоб допомагати з цілим серцем.
34. А з Нефталиму тисяча зверхників, а при них зо щитом та списом тридцять і сім тисяч.
35. А з Данян тих, що ставляться в бойовому порядку двадцять і вісім тисяч і шість сотень.
36. А з Асира тих, що виходять на війну, щоб ставитися в бойовім порядку, сорок тисяч.
37. А з того боку Йордану з Рувимівців, і Ґадівців, і з половини Манасії, зо всякими військовими знаряддями для бою сто й двадцять тисяч.
38. Усі ці люди військові, що ставилися в бойовому порядку, цілим серцем поприходили до Хеврону, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й решта Ізраїля були односерді, щоб настановити Давида царем.
39. І були вони там із Давидом три дні, їли та пили, бо їхні брати наготовили їм.
40. А також ті, що були близькі до них, аж до Іссахара, і Завулона, і Нефталима, спроваджували хліб ослами, і верблюдами, і мулами, і худобою великою, їжу мучну, спресовані фіґі, і родзинки, і вино, і оливу, і худобу велику, і худобу дрібну, дуже багато, бо радість була в Ізраїлі.

Псалми 77:16-20
16. (77-17) Тебе бачили води, о Боже, Тебе бачили води й тремтіли, затряслися й безодні.
17. (77-18) Лилася струмком вода з хмар, тучі видали грім, також там і сям Твої стріли літали.
18. (77-19) Гуркіт грому Твого на небесному колі, й блискавки освітили вселенну, тремтіла й тряслася земля!
19. (77-20) Через море дорога Твоя, а стежка Твоя через води великі, і не видно було Твоїх стіп.
20. (77-21) Ти провадив народ Свій, немов ту отару, рукою Мойсея та Аарона.

Приповісті 19:17-19
17. Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа, і чин його Він надолужить йому.
18. Картай свого сина, коли є надія навчити, та забити його не піднось свою душу.
19. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчиниш ще гірше.

Діяння Апостолів 7:1-21
1. Запитав тоді первосвященик: Чи це так?
2. Степан же промовив: Послухайте, мужі-браття й отці! Бог слави з'явивсь Авраамові, отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перше ніж оселився в Харані,
3. і промовив до нього: Вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу.
4. Тоді він вийшов із землі халдейської, та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, Він переселив його в землю оцю, що на ній ви живете тепер.
5. Та спадщини на ній Він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому й його родові по нім, хоч дитини не мав він.
6. І сказав Бог отак, що насіння його буде приходьком у краї чужому, і поневолять його, і будуть гнобити чотириста років.
7. Але Я сказав Бог буду судити народ, що його поневолить. Опісля ж вони вийдуть, і будуть служити Мені на цім місці.
8. І дав Він йому заповіта обрізання. І породив так Ісака, і восьмого дня він обрізав його. А Ісак породив Якова, а Яків дванадцятьох патріярхів.
9. А ті патріярхи позаздрили Йосипові, і продали його до Єгипту. Але Бог був із ним,
10. і його визволив від усіх його утисків, і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем єгипетським, а він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом.
11. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та ханаанську, та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки.
12. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше.
13. А як удруге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми, і фараонові знаний став Йосипів рід.
14. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова, батька свого, та всю родину свою сімдесят і п'ять душ.
15. І подався Яків в Єгипет, та й умер там він сам та наші батьки.
16. І їх перенесли в Сихем, і поклали до гробу, що Авраам був купив за ціну срібла від синів Еммора Сихемового.
17. А коли наближавсь час обітниці, що нею Бог клявсь Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті,
18. аж поки настав інший цар ув Єгипті, що не знав уже Йосипа.
19. Він хитро наш люд обманив, і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишались живі.
20. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свойого три місяці.
21. А коли він був викинений, то дочка фараона забрала його, та й за сина собі його викохала.