A A A A A
Біблія протягом одного року
Червень 21

1 Хроніки ๕:๑-๒๖
๑. А сини Рувима, Ізраїлевого первородженого, бо він первороджений, та за збезчещення ним ложа свого батька перворідство було дане синам Йосипа, сина Ізраїлевого, та вони не могли приписатися до перворідства.
๒. Бо Юда став найсильнішим серед братів своїх, і князем, сильнішим від нього, а перворідство дісталося Йосипові.
๓. Сини Рувима, Ізраїлевого первородженого: Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі.
๔. Йоїлові сини: Шемая син його, його син Ґоґ, син його Шім'ї,
๕. син його Міха, син його Реая, син його Баал,
๖. син його Беера, якого вигнав Тіллеґат-Пілнеесер, цар асирійський. Він був начальником Рувимівців.
๗. А брати його, за його родами, у приписуванні за потомством їх, були: голова Єіїл, і Захарій,
๘. і Бела, син Азаза, сина Шеми, Йоїлового сина, він сидів в Ароері й аж по Нево та Баал-Меон.
๙. А на схід він сидів аж до виходу на пустиню від річки Ефрат, бо їхні череди в ґілеадському краї стали численні.
๑๐. А за Саулових днів вони провадили війну з агарянами, і ті впали в їхні руки, а вони сиділи в їхніх наметах на всім просторі на схід від Ґілеаду.
๑๑. А Ґадові сини сиділи навпроти них у башанському краї аж до Салхи.
๑๒. Йоїл голова, а Шафам другий, і Янай, і Шафат у Башані.
๑๓. А їхні браття за домами своїх батьків: Михаїл, і Мешуллам, і Шева, і Йорай, і Якан, і Зія, і Евер, семеро.
๑๔. Оце сини Авіхаїла, сина Хурі, сина Яроаха, сина Ґілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Єхдо, сина Буза.
๑๕. Ахі, син Авдіїла, сина Ґунієвого, голови дому батьків їх.
๑๖. І сиділи вони в Ґілеаді, в Башані та в залежних від нього містах, та в усіх пасовиськах Шарону, на місцях виходу їх.
๑๗. Усі вони були переписані в днях Йотама, Юдиного царя, та в днях Єровоама, царя Ізраїлевого.
๑๘. Синів Рувима, і ґадян, і половини Манасіїного племени, людей військових, що носять щита й меча та натягують лука, та випрактикуваних у війні було сорок і чотири тисячі і сім сотень і шістдесят, що виходили з військом.
๑๙. І провадили вони війну з агарянами, і з Ітуром, і з Нафішем, і з Нодавом.
๒๐. І дана була їм поміч на них, і віддані були в їхню руку ті агаряни та всі, що з ними, бо вони кликали до Бога в бою, і Він був ублаганий, бо вони надіялися на Нього.
๒๑. І вони зайняли їхні череди: їхніх верблюдів п'ятдесят тисяч, і дрібної худоби двісті й п'ятдесят тисяч, і ослів дві тисячі, а людських душ сто тисяч.
๒๒. Бо трупів попадало багато, бо від Бога була ця війна. І сиділи вони на своєму місці аж до неволі.
๒๓. А сини половини Манасіїного племени сиділи в краю від Башану аж до Баал-Хермону й Сеніру та гори Гермону. Вони розмножилися.
๒๔. А оце голови домів їхніх батьків: і Ефер, і Їш'ї, і Еліїл, і Азріїл, і Їрмея, і Годавія, і Яхдіїл, мужі відважні, мужі славні, голови домів їхніх батьків.
๒๕. Та спроневірилися вони Богові своїх батьків, і блудили за богами народів Краю, яких Бог вигубив перед ними.
๒๖. І Бог Ізраїлів збудив духа Пула, царя асирійського, і духа Тілленат-Піл'несера, царя асирійського, і він виселив їх, Рувимівців і Ґадівців та половину Манасіїного племени, і запровадив їх у Халах, і Хавор, і Хару, та до річки Ґозан, і вони там аж до цього дня.

1 Хроніки ๖:๑-๘๑
๑. (๕-๒๗) Левієві сини: Ґершон, Кегат і Мерарі.
๒. (๕-๒๘) А сини Кегатові: Амрам, Їцхар, Хеврон, і Уззіїл.
๓. (๕-๒๙) А сини Амрамові: Аарон, і Мойсей, і Міріям. А сини Ааронові: Надав і Авігу, Елеазар і Ітамар.
๔. (๕-๓๐) Елеазар породив Пінхаса, Пінхас породив Авішую,
๕. (๕-๓๑) а Авішуя породив Буккі, а Буккі породив Уззі.
๖. (๕-๓๒) А Уззі породив Зерахію, а Зерахія породив Мерайота.
๗. (๕-๓๓) Мерайот породив Амарію, а Амарія породив Ахітува.
๘. (๕-๓๔) А Ахітув породив Садока, а Садок породив Ахімааца.
๙. (๕-๓๕) А Ахімаац породив Азарію, а Азарія породив Йоханана.
๑๐. (๕-๓๖) А Йоханан породив Азарію, це той, що був священиком у Господньому домі, якого вибудував Соломон в Єрусалимі.
๑๑. (๕-๓๗) І Азарія породив Амарію, а Амарія породив Ахітува.
๑๒. (๕-๓๘) А Ахітув породив Садока, а Садок породив Шаллума.
๑๓. (๕-๓๙) А Шаллум породив Хілкійю, а Хілкійя породив Азарію.
๑๔. (๕-๔๐) А Азарія породив Сераю, а Серая породив Єгоцадака.
๑๕. (๕-๔๑) А Єгоцадак пішов до неволі, коли Господь вивів Юду та Єрусалим через Навуходоносора.
๑๖. (๖-๑) Сини Левієві: Ґершом, Кегат та Мерарі.
๑๗. (๖-๒) А оце ймення Ґершомових синів: Лівні та Шім'ї.
๑๘. (๖-๓) А сини Кегатові: Амрам, і Їцхар, і Хеврон, і Уззіїл.
๑๙. (๖-๔) Сини Мерарієві: Махлі та Муші. А оце Левієві роди за їхніми батьками:
๒๐. (๖-๕) у Ґершома: Лівні його син, син його Яхат, його син Зімма,
๒๑. (๖-๖) його син Йоах, його син Іддо, його син Зерах, його син Єатрай.
๒๒. (๖-๗) Сини Кегатові: Аммінадав син його, його син Корах, син його Ассір,
๒๓. (๖-๘) син його Елкана, син його Ев'ясаф, син його Ассір,
๒๔. (๖-๙) син його Тахат, син його Уріїл, син його Уззійя та Саул син його.
๒๕. (๖-๑๐) А сини Елкани: Амасай та Ахімот.
๒๖. (๖-๑๑) Елкана його син, Цофай син його, і Нахат син його,
๒๗. (๖-๑๒) Еліяв син його, Єрохам син його, Елкана син його.
๒๘. (๖-๑๓) А Самуїлові сини: первороджений Йоїл, а другий Авійя.
๒๙. (๖-๑๔) Сини Мерарієві: Махлі, його син Лівні, його син Шім'ї, його син Узза,
๓๐. (๖-๑๕) син його Шім'а, син його Хаґґійя, син його Асая.
๓๑. (๖-๑๖) А оце ті, яких Давид поставив для співання в Господньому домі, від часу миру ковчега.
๓๒. (๖-๑๗) І вони служили перед скинією, скинією заповіту, піснею, аж поки Соломон не збудував Господнього дому в Єрусалимі. І вони ставали, за уставом своїм, на свою службу.
๓๓. (๖-๑๘) А оце ті, що стояли, та їхні сини: співак Геман, син Йоїла, сина Самуїла,
๓๔. (๖-๑๙) сина Елкани, сина Єрохама, сина Еліїла, сина Тоаха,
๓๕. (๖-๒๐) сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая,
๓๖. (๖-๒๑) сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Цефанії,
๓๗. (๖-๒๒) сина Тахата, сина Ассіра, сина Ев'ясафа, сина Кораха,
๓๘. (๖-๒๓) сина Їцхара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля.
๓๙. (๖-๒๔) А брат його Асаф, що стояв на правиці його: Асаф був сином Берехії, сина Шім'ї,
๔๐. (๖-๒๕) сина Михаїла, сина Баасеї, сина Малкійї,
๔๑. (๖-๒๖) сина Етні, сина Зераха, сина Адаї,
๔๒. (๖-๒๗) сина Етана, сина Зіммі, сина Шім'ї,
๔๓. (๖-๒๘) сина Йахата, сина Ґершома, сина Леві.
๔๔. (๖-๒๙) А сини Мерарі, брати їхні на лівиці: Етам, син Кіші, сина Авді, сина Маллуха,
๔๕. (๖-๓๐) сина Хашав'ї, сина Амації, сина Хілкійї,
๔๖. (๖-๓๑) сина Амці, сина Бані, сина Шамері
๔๗. (๖-๓๒) сина Махті, сина Муші, сина Мерарі, сина Леві.
๔๘. (๖-๓๓) А брати їх Левити дані на всяку роботу скинії Божого дому.
๔๙. (๖-๓๔) А Аарон та сини його палили на жертівнику цілопалення та на кадильному жертівнику, і були на всяку роботу Святого Святих, та на очищення Ізраїля, згідно зо всім тим, що наказав був Мойсей, раб Божий.
๕๐. (๖-๓๕) А оце Ааронові сини: Елеазар син його, його син Пінхас, його син Авішуя,
๕๑. (๖-๓๖) його син Буккі, його син Уззі, його син Зерахія,
๕๒. (๖-๓๗) його син Мерайот, його син Амарія, його син Ахітув,
๕๓. (๖-๓๘) його син Садок, його син Ахімаац.
๕๔. (๖-๓๙) А оце місце їхнього сидіння за їхніми осадами, в їхніх границях, синам Аароновим, з роду Кегатівців, бо для них був такий жеребок.
๕๕. (๖-๔๐) І дали їм Хеврон в Юдиному краї, та пасовиська його навколо нього.
๕๖. (๖-๔๑) А міське поле та осади його дали Калеву, синові Ефунне.
๕๗. (๖-๔๒) А Аароновим синам дали міста сховища: Хеврон, і Лівну та її пасовиська, і Яттір, і Ештемоа та пасовиська його,
๕๘. (๖-๔๓) і Хілен та пасовиська його, Девір та пасовиська його,
๕๙. (๖-๔๔) і Ашон та пасовиська його, і Бет-Шемеш та пасовиська його.
๖๐. (๖-๔๕) А з племени Веніяминового: Ґеву та пасовиська її, і Алемет та пасовиська його, і Анатот та пасовиська його, усіх їхніх міст в їхніх родах тринадцять міст.
๖๑. (๖-๔๖) А Кегатовим синам, позосталим із роду племени, дано з половини племени, племени Манасіїного, жеребком десять міст.
๖๒. (๖-๔๗) А Ґершомовим синам, за їхніми родами, з племени Іссахарового, і з племени Асирового, і з племени Нефталимового, і з племени Манасіїного в Башані дано тринадцять міст.
๖๓. (๖-๔๘) Синам Мерарієвим за родами їх із племени Рувимового, і з племени Ґадового, і з племени Завулонового дано за жеребком дванадцять міст.
๖๔. (๖-๔๙) І дали Ізраїлеві сини Левитам ті міста та їхні пасовиська.
๖๕. (๖-๕๐) Вони дали жеребком із племени Юдиних синів, і з племени Симеонових синів, і з племени Веніяминових синів ті міста, що їх вони назвали іменами.
๖๖. (๖-๕๑) А щодо тих, що з родів Кегатових синів, то міста границь їх були від Єфремового племени.
๖๗. (๖-๕๒) І дали їм міста сховища: Сихем та пасовиська його, в Єфремових горах, і Ґезер та пасовиська його,
๖๘. (๖-๕๓) і Йокмеам та пасовиська його, і Бет-Хорон та пасовиська його,
๖๙. (๖-๕๔) і Айялон та пасовиська його, і Ґат-Ріммон та пасовиська його.
๗๐. (๖-๕๕) А з половини Манасіїного племени: Анер та пасовиська його, і Біл'ам та пасовиська його, за родами позосталих Кегатових синів.
๗๑. (๖-๕๖) Ґершомовим синам із роду половини Манасіїного племени: Ґолан у Башані та пасовиська його, і Аштарот та пасовиська його.
๗๒. (๖-๕๗) А з Іссахарового племени: Кедеш та пасовиська його, і Доврат та пасовиська його,
๗๓. (๖-๕๘) і Рамот та пасовиська його, і Анем та пасовиська його.
๗๔. (๖-๕๙) А з Асирового племени: Машал та пасовиська його, і Авдон та пасовиська його,
๗๕. (๖-๖๐) і Хукок та пасовиська його, і Рехов та пасовиська його.
๗๖. (๖-๖๑) А з племени Нефталимового: Кедеш у Ґалілі та пасовиська його, і Хаммон та пасовиська його, і Кір'ятаїм та пасовиська його.
๗๗. (๖-๖๒) А позосталим Мерарієвим синам із Завулонового племени: Ріммон та пасовиська його, Фавор та пасовиська його.
๗๘. (๖-๖๓) А з другого боку Йордану при Єрихоні, на схід від Йордану, з Рувимового племени: Бецер на пустині та пасовиська його, і Ягца та пасовиська її,
๗๙. (๖-๖๔) і Кедемот та пасовиська його, і Мефаат та пасовиська його.
๘๐. (๖-๖๕) А з Ґадового племени: Рамот у Ґілеаді та пасовиська його, і Маханаїм та пасовиська його,
๘๑. (๖-๖๖) і Хешбон та пасовиська його, і Яазір та пасовиська його.

Псалми ๗๗:๑-๓
๑. Для дириґетна хору. Псалом Асафів. (๗๗-๒) Мій голос до Бога, й я кликати буду, мій голос до Бога, й почує мене!
๒. (๗๗-๓) В день недолі моєї шукаю я Господа, до Нього рука моя витягнена вночі й не зомліє, не хоче душа моя бути потішена:
๓. (๗๗-๔) згадаю про Бога й зідхаю, розважаю й мій дух омліває! Села.

Приповісті ๑๙:๑๐-๑๒
๑๐. Не лицює пишнота безумному, тим більше рабові панувати над зверхником.
๑๑. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною.
๑๒. Гнів царя немов рик левчука, а ласкавість його як роса на траву.

Діяння Апостолів ๕:๑-๒๑
๑. А один чоловік, на ймення Ананій, із своєю дружиною Сапфірою, продав був маєтка,
๒. та й з відома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів.
๓. І промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю?
๔. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові!
๕. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер... І обгорнув жах великий усіх, що це чули!
๖. Юнаки ж повставали, обгорнули його, і винесли та й поховали.
๗. І сталось, годин через три прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши.
๘. І промовив до неї Петро: Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала: Так, за стільки.
๙. До неї ж Петро: Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть...
๑๐. І вона зараз упала до ніг його, та й умерла. Як ввійшли ж юнаки, то знайшли її мертвою, і, винісши, біля мужа її поховали.
๑๑. І обгорнув страх великий всю Церкву та всіх, що чули про це...
๑๒. А руками апостолів стались знамена та чуда великі в народі. І були однодушно всі в Соломоновім ґанку.
๑๓. А з сторонніх ніхто приставати не важивсь до них, але люд прославляв їх.
๑๔. І все збільшувалось тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок,
๑๕. так що хворих стали виносити на вулиці, та й клали на ложа та ноші, щоб, як ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них.
๑๖. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані!
๑๗. А первосвященик, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до саддукейської єресі, переповнились заздрощами,
๑๘. і руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх.
๑๙. Але Ангол Господній вночі відчинив для них двері в'язничні, і, вивівши їх, проказав:
๒๐. Ідіть, і, ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя.
๒๑. Як це вчули вони, то в храм рано ввійшли і навчали. А первосвященик і ті, хто був із ним, прийшовши, скликали синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів. І послали в в'язницю, щоб їх привели.