A A A A A
Біблія протягом одного року
Червень 20

1 Хроніки 3:1-24
1. А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні: первороджений Амнон, від їзреелітянки Ахіноам; другий Даниїл, від кармелітянки Авіґаїл;
2. третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя ґешурського; четвертий Адонійя, син Хаґґіт;
3. п'ятий Шефатія, від Авітал; шостий Їтреам, від жінки його Еґли;
4. шестеро народжено йому в Хевроні. І царював він там сім років і шість місяців, а тридцять і три роки царював в Єрусалимі.
5. А оці народилися йому в Єрусалимі: Шім'а, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Вірсавії, Амміїлової дочки,
6. і Ївхар, і Елішама, і Еліфалет,
7. і Ноґаг, і Нефеґ, і Яфія,
8. і Елішама, і Еліяда, і Еліфелет, дев'ятеро.
9. Усе це Давидові сини, окрім синів наложниць та сестри їх Тамари.
10. А син Соломонів Рехав'ам, його син Авійя, його син Аса, його син Йосафат,
11. його син Йорам, його син Ахазія, його син Йоаш,
12. його син Амація, його син Азарія, його син Йотам,
13. його син Ахаз, його син Хізкійя, його син Манасія,
14. його син Амон, його син Йосія.
15. А сини Йосії: первороджений Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий Шаллум.
16. А сини Єгоякимові: Єхонія син його, та син його Седекія.
17. А сини Єхонії: Ассір, Шеал'тіїл, син його,
18. і Малкірам, і Педая, і Шен'аццар, Єкам'я, Гошама, і Недав'я.
19. А сини Педаї: Зоровавель і Шім'ї. А сини Зоровавеля: Мешуллам, і Хананія, і сестра їхня Шеломіт,
20. і Хашува, і Огел, і Верех'я, і Хасад'я, Юшав-Хесед, п'ятеро.
21. А сини Хананії: Пелатія та Єшая, сини Рефаї, сини Арнонові, сини Овадії, сини Шеханії.
22. А сини Шеханії: Шемая. А сини Шемаї: Хаттиш, і Їґ'ал, і Баріах, і Неарія, і Шафат, шестеро.
23. А сини Неарії: Ел'йоенай, і Хізкійя, і Азрікам, троє.
24. А сини Ел'йоенаєві: Годав'я, і Ел'яшів, і Пелая, і Аккув, і Йоханан, і Делая, і Анані, семеро.

1 Хроніки 4:1-43
1. Сини Юдині: Перец, Хецрон, і Кармі, і Хур, і Шовал.
2. А Реая, син Шовалів, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лахада, оце роди цор'атян.
3. А оці Аві-Етамові: Їзреел, і Їшма, і Їдбаш, а ім'я їхній сестрі Гаццелелпоні.
4. А Пенуїл батько Ґедора, а Езер батько Хуші. Оце сини Хура, Єфремового первородженого, батька Віфлеєму.
5. А в Ашхура, батька Текої, були дві жінки: Хел'а та Наара.
6. І породила йому Наара Ахуззама, і Хефера, і Темені, і Ахаштарі, оце сини Наарині.
7. А сини Хел'ині: Церет, і Цохар, і Етнан.
8. А Коц породив Анува, і Гаццовеву, і роди Ахархела, сина Гарумового.
9. А Ябец був поважаний більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті.
10. кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: Коли б Ти, благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука Твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене! І Бог послав, чого він просив.
11. А Келув, брат Шухи, породив Мехіра, він батько Ештона.
12. А Ештон породив Бет-Рафу, і Пасеаха, і Техінну, батька міста Нахаша. Це люди Рехи.
13. А сини Кеназа: Отніїл та Серая. А сини Отніїлові: Хатат.
14. А Меонотай породив Офру, а Серая породив Яава, батька Ремісничої Долини, бо вони були ремісники.
15. А сини Калева, Єфуннеєвого сина: Іру, Ела та Наам. А Елин син Кеназ.
16. А сини Єгаллел'їлові: Зіф і Зіфа, Тір'я й Асар'їл.
17. А сини Езри: Єтер, і Меред, і Ефер, і Ялон. А оце сини Біт'ї, фараонової дочки, що взяв Меред; і вона зачала й породила Мір'яма, і Шаммая, і Їшбаха, батька Ештемої.
18. А жінка його юдеянка породила Єреда, батька Ґедору, і Хевера, батька Сохо, і Єкутіїла, батька Заноаха.
19. А сини жінки Годійї, сестри Нахама, батька ґарм'янина Кеїли та маахатянина Ештемоа,
20. а сини Симеонові: Амнон, і Рінна, Бен-Ханан, і Тілон. А сини Їш'ї: Зохет та Бен-Зохет.
21. Сини Шели, Юдиного сина: Ер, батько Лехи, і Лада, батько Мареші, і роди дому робітників віссону, з дому Ашбеа.
22. І Йокін, і люди Козеви, і Йоаш, і Сараф, що володіли Моавом, і Яшуві-Лехем. Та це справи стародавні.
23. Вони були ганчарі, і замешкували садки та городи; вони жили там у царя для його роботи.
24. Сини Симеонові: Немуїл, і Ямім, Ярів, Зерах, Саул,
25. його син Шаллум, його син Мівсам, його син Мішма.
26. А сини Мішми: Хаммуїл син його, його син Заккур, його син Шім'ї.
27. А в Шім'ї було шістнадцять синів та шість дочок, а брати його не мали багатьох синів, і не помножили ввесь свій рід так, як сини Юдині.
28. І осілися вони в Беер-Шеві, і в Моладі, і в Хацар-Шуалі,
29. і в Білзі, і в Ецемі, і в Толаді,
30. і в Бетуїлі, і в Хормі, і в Ціклаґу,
31. і в Бет-Маркавоті, і в Хацар-Сусімі, і в Бет-Бір'і, і в Шаараїмі, оце їхні міста аж до зацарювання Давидового.
32. А їхні осади: Етам, і Аїн, Ріммон, і Тохен, і Ашан, п'ятеро міст.
33. А всі їхні осади, що навколо тих міст, аж до Баалу; це місця їх оселення та родоводи їх про них.
34. А Мешовав, і Ямлех, і Йоша, син Амації,
35. і Йоїл, і Єгу, син Йошів'ї, сина Сераї, сина Асіїлового,
36. і Елйоенай, і Якова, і Шохая, і Асая, і Адіїл, і Єсіміїл, і Беная,
37. і Зіза, син Шіф'і, сина Аллона, сина Єдаї, сина Шімрі, сина Шемаї.
38. Це ті, що входять в імена князів у свої роди, а дім своїх батьків сильно розмножили.
39. І пішли вони до Мево-Ґедору, аж до східнього боку долини, щоб пошукати пасовиська для своїх отар.
40. І знайшли вони пасовисько сите та добре, а той край був просторий, і тихий та спокійний, бо від Хама походили ті, що сиділи там колись.
41. І пішли ці, записані іменами за днів Єзекії, царя Юдиного, і розбили їхні намети там, і побили меінітів, що були знайдені там, що їх учинили закляттям аж до цього дня, й осілися замість них, бо там пасовисько для їхньої дрібної худоби.
42. А з них, з Симеонових синів, пішли на гору Сеїр п'ять сотень чоловіка, а Пелатія, і Неарія, і Рефая, і Уззіїл, сини Їш'ї, були на чолі їх.
43. І вони побили останок урятованих Амалика, й осілися там аж до цього дня.

Псалми 76:7-12
7. (76-8) Ти Ти грізний, і хто перед обличчям Твоїм устоїть часу гніву Твого?...
8. (76-9) Як звіщаєш Ти суд із небес, то боїться й стихає земля,
9. (76-10) як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі! Села.
10. (76-11) Бо й гнів людський Тебе вихваляє, решту ж гніву Ти поясом в'яжеш.
11. (76-12) Присягайте й виконуйте Господу, Богові вашому, усі, хто Його оточає, хай приносять дарунка Грізному:
12. (76-13) Він духа вельмож впокоряє, страшний Він для земних царів!

Приповісті 19:8-9
8. Хто ума набуває, кохає той душу свою, а хто розум стереже, той знаходить добро.
9. Свідок брехливий не буде без кари, хто ж неправду говорить, загине.

Діяння Апостолів 4:23-37
23. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули й сповістили, про що первосвященики й старші до них говорили.
24. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли й промовили: Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти створив!
25. Ти устами Давида, Свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим: Чого люди бунтуються, а народи задумують марне?
26. Повстають царі земні, і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його.
27. Бо справді зібралися в місці оцім проти Отрока Святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим,
28. учинити оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося.
29. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай Своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати,
30. коли руку Свою простягатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились Ім'ям Твого Святого Отрока Ісуса.
31. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже з сміливістю!
32. А люди, що ввірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не вважав що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було.
33. І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була!
34. Бо жаден із них не терпів недостачі: бо, хто мав поле чи дім, продавали, і заплату за продаж приносили,
35. та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу в чім мав.
36. Так, Йосип, що Варнавою що в перекладі є син потіхи був прозваний від апостолів, Левит, родом кіпрянин,
37. мавши поле, продав, а гроші приніс, та й поклав у ногах у апостолів.