A A A A A
Біблія протягом одного року
Марш 2

Числа 1:1-54
1. І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині в скинії заповіту першого дня другого місяця, другого року від виходу їх з єгипетського краю, говорячи:
2. Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів за родами їхніми, за домами їхніх батьків числом усіх чоловічої статі за їх головами,
3. від віку двадцяти літ і вище, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, за військовими відділами їхніми перелічіть їх ти та Аарон.
4. А з вами будуть по одному мужеві для племени; той муж голова дому батьків своїх він.
5. А оце ймення тих мужів, що стануть із вами: для Рувима Еліцур, син Шедеурів;
6. для Симеона Шелуміїл, син Цурішаддаїв;
7. для Юди Нахшон, син Аммінадавів;
8. для Іссахара Натанаїл, син Цуарів;
9. для Завулона Елів, син Хелонів;
10. для Йосипових синів, від Єфрема Елішама, син Аммігудів; від Манасії Гамаліїл, син Педацурів;
11. для Веніямина Авідан, син Ґід'оніїв;
12. для Дана Ахіезер, син Аммішаддаїв;
13. для Асира Паґ'іїл, син Охранів;
14. для Ґада Ел'ясаф, син Деуїлів;
15. для Нефталима Ахіра, син Енанів.
16. Оце покликані громади, начальники племен їхніх батьків. Вони голови тисяч Ізраїлевих.
17. І взяв Мойсей та Аарон тих мужів, що були названі пойменно,
18. і вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця. І вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, за головами їх,
19. як Господь наказав був Мойсеєві. І він перелічив їх у Сінайській пустині.
20. І було синів Рувима, перворідного Ізраїлевого, їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен за головами їх, усіх чоловічої статі від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
21. перелічені їхні від Рувимового племені сорок і шість тисяч і п'ятсот.
22. У Симеонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків перелік їх числом імен за головами їхніми, усі чоловічої статі від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
23. перелічені їхні від Симеонового племени п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста.
24. У Ґадових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
25. перелічені їхні від Ґадового племени сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят.
26. У Юдових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
27. перелічені їхні від Юдового племени сімдесят і чотири тисячі й шістсот.
28. У Іссахарових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
29. перелічені їхні від Іссахарового племени п'ятдесят і чотири тисячі й чотириста.
30. У Завулонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
31. перелічені їхні від Завулонового племени п'ятдесят і сім тисяч і чотириста.
32. У Йосипових синів: у Єфремових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
33. перелічені їхні від Єфремового племени сорок тисяч і п'ятсот.
34. У синів Манасії їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
35. перелічені їхні від племени Манасіїного тридцять і дві тисячі й двісті.
36. У Веніяминових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
37. перелічені їхні від Веніяминового племени тридцять і п'ять тисяч і чотириста.
38. У Данових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
39. перелічені їхні від Данового племени шістдесят і дві тисячі й сімсот.
40. У Асирових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
41. перелічені їхні від Асирового племени, сорок і одна тисяча й п'ятсот.
42. У синів Нефталимових їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська,
43. перелічені їхні від племени Нефталимового п'ятдесят і три тисячі й чотириста.
44. Оце ті перелічені, кого перелічив Мойсей й Аарон та Ізраїлеві начальники, дванадцятеро мужа, вони були по одному мужеві для дому батьків своїх.
45. І були всі перелічені з Ізраїлевих синів за домами батьків своїх від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська, в Ізраїлі,
46. і були всі перелічені шістсот тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдесят.
47. А Левити не були перелічені серед них за племенем батьків своїх.
48. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
49. Тільки Левієвого племени не переглянеш і не перелічиш їх серед Ізраїлевих синів.
50. А ти постав Левитів наглядачами над скинією свідоцтва, і над усіма речами її та над усім, що її. Вони будуть носити скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її, і отаборяться навколо скинії.
51. А коли скинія буде рушати, Левити розберуть її, а коли буде спинятися скинія, Левити поставлять її. А якщо наблизиться чужий, він нехай буде забитий.
52. І отаборяться Ізраїлеві сини кожен у таборі своїм, і кожен при своїм прапорі за своїми військовими відділами.
53. А Левити отаборяться навколо скинії свідоцтва, щоб не було гніву на громаду Ізраїлевих синів. І будуть Левити виконувати сторожу скинії свідоцтва.
54. І зробили Ізраїлеві сини, згідно зо всім, як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили вони.

Числа 2:1-34
1. І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи:
2. Отаборяться Ізраїлеві сини кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків, навпроти скинії заповіту навколо отаборяться.
3. Напереді на схід отаборяться: прапор Юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник Юдиних синів Нахшон, син Аммінадавів;
4. а його військо та його перелік сімдесят і чотири тисячі й шістсот.
5. А при ньому отабориться Іссахарове плем'я, а начальник Іссахарових синів Натанаїл, син Цуарів;
6. а його військо та його перелік п'ятдесят і чотири тисячі й чотириста.
7. Плем'я Завулонове, а начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів;
8. а його військо та його перелік п'ятдесят і сім тисяч і чотириста.
9. Усіх перелічених Юдиного табору сто тисяч і вісімдесят тисяч і шість тисяч і чотириста за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше.
10. Прапор Рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів;
11. а його військо та його перелік сорок і шість тисяч і п'ятсот.
12. А при ньому отабориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв;
13. а його військо та його перелік п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста.
14. І Ґадове плем'я, а начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Реуїлів;
15. а його військо та його перелік сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят.
16. Усіх перелічених Рувимового табору сто тисяч і п'ятдесят і одна тисяча й чотириста й п'ятдесят за своїми військовими відділами. Вони рушать другі.
17. І як рушить скинія заповіту, то табір Левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать, кожен на своїм місці за своїми прапорами.
18. Прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів;
19. а його військо та їхній перелік сорок тисяч і п'ятсот.
20. А при ньому плем'я Манасіїне, а начальник синів Манасіїних Гамаліїл, син Педацурів;
21. а його військо та їхній перелік тридцять і дві тисячі й двісті.
22. І Веніяминове плем'я, а начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв;
23. а його військо та їхній перелік тридцять і п'ять тисяч і чотириста.
24. Усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військовими відділами. Вони рушать треті.
25. Прапор Данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв;
26. а його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі й сімсот.
27. А при ньому отабориться Асирове плем'я, а начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів;
28. а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот.
29. І плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів;
30. а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі й чотириста.
31. Усіх перелічених Данового табору сто тисяч і п'ятдесят і сім тисяч і шістсот. Вони рушать наостанку за прапорами своїми.
32. Оце перелічені Ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами шістсот тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдесят.
33. А Левити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві.
34. І Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.

Псалми 29:7-11
7. Голос Господній викрешує полум'я огняне,
8. голос Господній пустиню тремтіти примушує, Господь чинить пустелю Кадеша тремтячою.
9. Голос Господній примушує лані тремтіти, й ліси обнажає, а в храмі Його все належне Йому виголошує: Слава!
10. Господь пробував в час потопу, і буде Господь пробувати повік віку Царем!
11. Господь подасть силу народу Своєму, Господь поблагословить миром народ Свій!

Приповісті 10:26-29
26. Як оцет зубам, і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його посилає.
27. Страх Господній примножує днів, а роки безбожних вкоротяться.
28. Сподівання для праведних радість, а надія безбожних загине.
29. Дорога Господня твердиня невинним, а загибіль злочинцям.

Марк 7:14-37
14. І Він знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте Мене всі, і зрозумійте!
15. Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її; що ж із неї виходить, те людину опоганює.
16. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає!
17. А коли від народу ввійшов Він до дому, тоді учні Його запиталися в Нього про притчу.
18. І Він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її?
19. Бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу.
20. А далі сказав Він: Що з людини виходить, те людину опоганює.
21. Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства,
22. перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум.
23. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!
24. І встав Він, і звідти пішов у землю тирську й сидонську. І, ввійшовши до дому, Він хотів, щоб ніхто не довідавсь, та не міг утаїтись.
25. Негайно бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про Нього, і прийшла, та й припала до ніг Йому.
26. А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати Його, щоб із дочки її демона вигнав.
27. А Він їй сказав: Дай, щоб перше наїлися діти, не годиться бо хліб забирати в дітей, і кинути щенятам!
28. А вона Йому в відповідь каже: Так, Господи! Але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок...
29. І Він їй сказав: За слово оце йди собі, демон вийшов із твоєї дочки!
30. А коли вона в дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї.
31. І вийшов Він знов із країв тирських і сидонських, і подався шляхом на Сидон над море Галілейське, через околиці Десятимістя.
32. І приводять до Нього глухого немову, і благають Його, щоб руку на нього поклав.
33. І взяв Він його від народу самого, і вклав пальці Свої йому в вуха, і, сплюнувши, доторкнувся його язика.
34. І, на небо споглянувши, Він зідхнув і промовив до нього: Еффата; цебто: Відкрийся!
35. І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно, і він став говорити виразно!
36. А Він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще більш розголошували.
37. І дуже всі дивувалися та говорили: Він добре все робить: глухим дає чути, а німим говорити!