A A A A A
Біблія протягом одного року
Марш 3

Числа 3:1-51
1. А оце нащадки Ааронові та Мойсеєві в дні, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі.
2. І оце імена Ааронових синів: перворідний Надав, і Авігу, Елеазар та Ітамар.
3. Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він посвятив їх бути священиками.
4. Та помер Надав та Авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було. І були священиками Елеазар та Ітамар за життя батька свого Аарона.
5. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
6. Приведи Левієве плем'я, і постав його перед священиком Аароном, і вони будуть услуговувати йому.
7. І будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед скинією заповіту, щоб виконувати службу скинійну.
8. І будуть вони стерегти всі речі скинії заповіту та сторожу Ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну.
9. І даси Левитів Ааронові та синам його, власне йому вони дані від Ізраїлевих синів.
10. А Аарона та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий.
11. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
12. А Я оце взяв Левитів з-посеред Ізраїлевих синів замість кожного перворідного, що розкривають утробу, з Ізраїлевих синів. І будуть Левити Мої,
13. бо Мій кожен перворідний. Того дня, коли Я був ударив кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив Собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, Мої вони будуть. Я Господь!
14. І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині, говорячи:
15. Перелічи Левієвих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку й вище перелічиш їх.
16. І Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано.
17. І були за йменнями своїми оці Левієві сини: Ґершон, і Кегат, і Мерарі.
18. А оце імена Ґершонових синів за їхніми родами: Лівні та Шім'ї.
19. А сини Кегатові за їхніми родами: Амрам і Їцгар, Хеврон і Уззіїл.
20. А сини Мерарі за їхніми родами: Махлі та Муші. Оце вони, роди Левієві, за домами своїх батьків.
21. Від Ґершона: рід Лівнієвих та рід Шім'їєвих. Оце вони, роди Ґершонових.
22. Перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, перелічені їхні сім тисяч і п'ятсот.
23. Роди Ґершонових будуть таборувати за наметом на захід.
24. А начальник батьківського дому Ґершонових Ел'ясаф, син Лаїлів.
25. А догляд Ґершонових синів у скинії заповіту: скинія внутрішня і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скинії заповіту,
26. і запони подвір'я, і заслона входу подвір'я, що на скинії та на жертівнику навколо, і шнури її до всієї служби його.
27. А від Кегата: рід Амрамових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Оззіїлових, оце вони, роди Кегатових.
28. Числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, вісім тисяч і шістсот, що пильнували сторожу святині.
29. Роди Кегатових синів отаборяться на подовжньому боці скинії на південь.
30. А начальник батькового дому родів Кегатових Еліцафан, син Уззіїлів.
31. А їхній догляд: ковчег, і стіл, і свічник, і жертівники, і святі речі, що служать ними, і завіса, і вся служба при тому.
32. А начальник Левієвих начальників Елеазар, син священика Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святині.
33. Від Мерарі: рід Махлієвих, і рід Мушієвих, оце вони, роди Мерарієві.
34. А перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, шість тисяч і двісті.
35. А начальник батьківського дому Мерарієвих родів Цуріїл, син Авіхаїлів. Вони отаборяться на подовжнім боці скинії на північ.
36. А догляд сторожі Мерарієвих синів: дошки скинії, і засови її, і стовпи її, і підстави її, і всі речі її, і вся служба її,
37. і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури.
38. А ті, що таборують спереду перед скинією, перед скинією заповіту на схід, Мойсей й Аарон та сини його, вони виконують сторожу святині, сторожу за Ізраїлевих синів. А чужий, хто наблизиться, буде забитий.
39. Усі перелічені Левитів, що перелічив Мойсей та Аарон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище, двадцять і дві тисячі.
40. І сказав Господь до Мойсея: Перелічи всіх перворідних чоловічої статі Ізраїлевих синів від місячного віку й вище, і перелічи число імен їх.
41. І візьми для мене Левитів Я Господь! замість кожного перворідного Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість кожного перворідного серед худоби Ізраїлевих синів.
42. І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому, усіх перворідних серед Ізраїлевих синів.
43. І було всіх перворідних чоловічої статі числом імен від місячного віку й вище, за їхніми переліченими двадцять і дві тисячі двісті і сімдесят і три.
44. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
45. Візьми Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість їхньої худоби, і будуть Левити Мої. Я Господь!
46. А на окуп тих двохсот і семидесяти і трьох, що позостали понад Левитами з перворідного Ізраїлевих синів,
47. то візьми по п'яти шеклів на голову, на міру шеклем святині візьмеш, двадцять ґер шекель,
48. і даси ті гроші Ааронові та синам його, як окуп за позосталих серед них.
49. І взяв Мойсей гроші окупу від позосталих понад викуплених Левитами,
50. від перворідного Ізраїлевих синів узяв він ті гроші, тисячу і триста і шістдесят і п'ять на міру шеклем святині.
51. І дав Мойсей гроші окупу Ааронові та синами його за Господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві.

Числа 4:1-49
1. І Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи:
2. Перелічи Кегатових синів серед синів Левієвих за їхніми родами, за домами їхніх батьків
3. від віку тридцяти літ і вище й аж до віку п'ятидесяти літ, кожного, хто здатний до війська, щоб виконувати працю в наметі скинії заповіту.
4. Оце служба Кегатових синів у скинії заповіту: носити Святеє Святих.
5. Коли табір рушатиме, то ввійде Аарон та сини його, та й здіймуть завісу заслони, і покриють нею ковчега свідоцтва.
6. І дадуть на нього шкуряне тахашеве накриття, і розкладуть згори покривало, усе з блакиті, і накладуть держаки його.
7. А на столі показних хлібів розкладуть блакитну шату, і дадуть на нього миски, і ложки, і чаші, і кухлі на лиття, і хліб повсякчасний буде на ньому.
8. І розкладуть на них шату з червені, і покриють її шкуряним тахашевим покриттям, і накладуть держаки його.
9. І візьмуть блакитну шату, і покриють свічника освітлення, і лямпадки його, і щипці його, і його лопатки на вугіль, і всі посудини для оливи його, якими служать при ньому,
10. і покриють його і ввесь посуд його шкуряним тахашевим покриттям, і покладуть на держаки.
11. А на золотий жертівник розкладуть блакитну шату, і покриють його шкуряним тахашевим покриттям, і вкладуть його держаки.
12. І візьмуть увесь посуд служення, що ним служать у святині, і дадуть до блакитної шати, і покриють їх шкуряним тахашевим покриттям, і покладуть на держаки.
13. І заберуть попіл із жертівника, і розкладуть на ньому шату пурпурову,
14. і покладуть на нього ввесь посуд його, що ним служать на ньому: лопатки на вугіль, видельця, і шуфлі, і кропильниці, ввесь посуд жертівника; і розкладуть на ньому шкуряне тахашеве покриття, і вкладуть держаки його.
15. І скінчить Аарон та сини покривати святиню та ввесь святий посуд, коли табір рушає, а потім увійдуть Кегатові сини, щоб нести але не доторкнуться до святого, щоб не повмирати.
16. А догляд Елеазара, сина священика Аарона, олива освітлення, і кадило пахощів, і повсякчасна хлібна жертва, і олива помазання, догляд усієї скинії та всього, що в ній, у святині та в речах її.
17. І Господь промовляв до Мойсея й до Аарона, говорячи:
18. Не винищуйте племени Кегатових родів з-посеред Левитів.
19. І оце зробіть їм, і будуть жити й не повмирають, коли вони підходять до Святого Святих: увійдуть Аарон та сини його, і розмістять їх одного по одному на службі його та на ношенні його.
20. А самі вони не ввійдуть, щоб ані на хвилю не бачити святині, і щоб не повмирати.
21. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
22. Перелічи також Ґершонових синів, вони за домами свої батьків, за родами своїми,
23. від віку тридцяти літ і вище аж до віку п'ятидесяти літ перелічиш їх усіх, хто здатний для праці, щоб служити в скинії заповіту.
24. Оце служба Ґершонових родів, на службу й на ношення:
25. вони будуть носити покривала скинії, і скинію заповіту, покриття її й покриття тахашеве, що на ній згори, і завісу входу скинії заповіту,
26. і запони подвір'я, і заслону входу брами подвір'я, що при скинії та при жертівнику навколо, і шнури їхні, і ввесь посуд служби їх, і все, що буде зроблене для них, і будуть служити вони.
27. На наказ Аарона та синів його буде вся служба Ґершонових синів щодо всього ношення їхнього та щодо всієї служби їхньої. І доручите їм пильнувати про все, що вони будуть носити.
28. Оце служба родів Ґершонових синів у скинії заповіту, а їхня сторожа у руці Ітамара, сина священика Ааронового.
29. Синів Мерарієвих за родами їхніми, за домами їхніх батьків перелічиш їх
30. від віку тридцяти літ і вище, й аж до віку п'ятидесяти літ, перелічиш їх кожного, хто здатний для праці, щоб служити в скинії заповіту.
31. А оце те, що вони повинні носити під час їхньої служби в скинії заповіту: дошки скинії, і засуви її, і стовпи її, і підстави її,
32. і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і їхні кілки, і їхні шнури, зо всіма їхніми речами, і зо всією службою їхньою, і пойменно перелічиш речі, що вони дбають про їхнє ношення.
33. Оце служба родин синів Мерарієвих щодо всієї їхньої служби в скинії заповіту під рукою Ітамара, сина священика Аарона.
34. І перелічив Мойсей та Аарон, та начальники громади Кегатових синів за їхніми родами й за домами їхніх батьків
35. від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятидесяти літ, кожного, хто входить до відділу на службу в скинії заповіту.
36. І було їхніх перелічених за їхніми родами дві тисячі сімсот і п'ятдесят.
37. Оце перелічені Кегатових родів, кожен, хто працює в скинії заповіту, що перелічив Мойсей та Аарон за Господнім наказом через Мойсея.
38. А перелічені Ґершонових синів за своїми родами та за домами своїх батьків
39. від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятидесяти літ, кожен, хто входить до відділу на службу в скинії заповіту,
40. і було їхніх перелічених за родами їхніми, за домами своїх батьків дві тисячі й шістсот і тридцять.
41. Оце перелічені родів Ґершонових синів, кожен, хто працює в скинії заповіту, що перелічив Мойсей та Аарон за Господнім наказом.
42. А перелічені родів синів Мерарієвих за їхніми родами, за домами своїх батьків
43. від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятидесяти літ, кожен, хто входить до відділу на службу в скинії заповіту,
44. і було їхніх перелічених за родами їхніми три тисячі й двісті.
45. Оце перелічені родів синів Мерарієвих, що перелічив Мойсей та Аарон за Господнім наказом через Мойсея.
46. Усі перелічені Левити, кого перелічив Мойсей й Аарон та Ізраїлеві начальники, за родами своїми, за домами своїх батьків
47. від віку тридцяти літ і вище, і аж до віку п'ятидесяти літ, кожен, хто входить, щоб виконувати працю служби й працю ношення в скинії заповіту,
48. і було їхніх перелічених вісім тисяч і п'ятсот і вісімдесят.
49. За Господнім наказом перелічено їх через Мойсея кожного на службі його та на ношенні його. І були перелічені, як Господь наказав був Мойсеєві.

Псалми 30:1-7
1. Псалом Давидів. Пісня освячення дому. (30-2) Буду тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг, і не потішив моїх ворогів ради мене!
2. (30-3) Господи, Боже мій, я кликав до Тебе, і мене вздоровив Ти.
3. (30-4) Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені!
4. (30-5) Співайте Господеві, святії Його, й славте пам'ять святині Його!
5. (30-6) Бо хвилю триває Він у гніві Своїм, все життя в Своїй ласці: буває увечорі плач, а радість на ранок!
6. (30-7) А я говорив був у мирі своєму: Я не захитаюсь навіки!
7. (30-8) Господи, в ласці Своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице Своє Ти заховав, то збентежився я.

Приповісті 10:30-32
30. Повік праведний не захитається, а безбожники не поживуть на землі.
31. Уста праведного дають мудрість, а лукавий язик буде втятий.
32. Уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство.

Марк 8:1-21
1. Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав Він учнів Своїх та й промовив до них:
2. Жаль мені тих людей, що вже три дні зо Мною знаходяться, та їсти не мають чого.
3. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека.
4. І відказали Йому Його учні: Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут у пустині?
5. А Він їх запитав: Скільки маєте хліба? Вони ж повідомили: Семеро.
6. Тоді Він народу звелів на землі посідати. І, взявши семеро хліба, віддавши подяку, Він поламав і дав учням Своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові.
7. І мали вони трохи рибок; і Він їх поблагословив, і роздати звелів також їх.
8. І всі їли й наїлися, а з позосталих кусків сім кошів назбирали...
9. А їдців було тисяч з чотири!
10. І всів Він негайно до човна з Своїми учнями, та й прибув до землі Далманутської.
11. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з Ним, і, Його випробовуючи, хотіли від Нього ознаки із неба.
12. А Він тяжко зідхнув у Своїм дусі й промовив: Якої ознаки цей рід вимагає? Поправді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана!
13. І покинув Він їх, усів знову до човна, і на той бік відбув.
14. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого.
15. А Він їм наказував та говорив: Стережіться уважливо фарисейської розчини й розчини Іродової!
16. Вони ж міркували й казали один до одного, що хліба не мають вони.
17. А Ісус, знавши те, промовляє до них: Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте й не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим?
18. Мавши очі не бачите, і мавши вуха не чуєте? І не пам'ятаєте,
19. коли п'ять хлібів Я ламав на п'ять тисяч, скільки повних кошів із кусків ви зібрали? Вони кажуть до Нього: Дванадцять.
20. А як сім на чотири тисячі, скільки кошиків повних з кусків ви зібрали? І відказують: Сім.
21. І сказав Він до них: Ви ще не розумієте?...