Instagram
English
A A A A A
Ісуса Навина 19:1-51
1. А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.
2. І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада,
3. і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,
4. і Елтолад, і Бетул, і Хорма,
5. і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,
6. і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі.
7. Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі.
8. А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами.
9. З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку.
10. А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.
11. І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму,
12. і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія.
13. А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї.
14. І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-Їфтах-Елі.
15. І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і Їд'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі.
16. Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі.
17. Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.
18. І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем,
19. і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат,
20. і Раббіт, і Кішйон, Евес,
21. і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец.
22. І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі.
23. Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі.
24. А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.
25. І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат,
26. і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату,
27. і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-Їфтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва.
28. І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого.
29. І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву,
30. і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі.
31. Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.
32. Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.
33. І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані.
34. І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця.
35. А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет,
36. і Адама, і Рама, І Хацор,
37. і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор,
38. і Їр'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі.
39. Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі.
40. А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.
41. І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш,
42. і Шаалаббін, і Айялон, і Їтла,
43. і Елон, і Тімната, і Екрон,
44. і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат,
45. і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон,
46. і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи.
47. І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана.
48. Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.
49. І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.
50. На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому.
51. Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.

Ісуса Навина 20:1-9
1. І Господь промовляв до Ісуса, говорячи:
2. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи: Дайте собі міста на сховища, про які Я говорив вам через Мойсея,
3. щоб утікав туди убійник, що заб'є кого ненароком невмисне, і вони будуть для вас на місце сховища від месника за кров.
4. І втече він до одного з тих міст, і стане при вході міської брами, та й буде голосно говорити старшим того міста про свою справу. І вони візьмуть його до міста до себе, і дадуть йому місце, і він осяде з ними.
5. А коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть убійника в руку його, бо він невмисне забив свого ближнього, і не був йому ворогом ані вчора, ані позавчора.
6. І буде він сидіти в тому місті, аж поки не стане перед громадою на суд, аж до смерти найвищого священика, що буде в тих днях. Тоді повернеться убійник, та й увійде до свого міста та до свого дому, до того міста, звідки він утік.
7. І посвятили вони Кедеш в Ґалілі на Нефталимовій горі, і Сихем на Єфремовій горі та Кір'ят-Арбу, воно Ефрон, на горі Юдиній.
8. А по той бік єрихонського Йордану на схід вони дали: Бецер на пустині, на рівнині, із Рувимового племени, і Рамот у Ґілеаді з Ґадового племени, і Ґалан у Башані з Манасіїного племени.
9. Оце були міста призначення для всіх Ізраїлевих синів та для приходька, що мешкає чужинцем серед них, на сховище туди кожному, хто вб'є кого ненароком. І не помре він від руки месника за кров, аж поки не стане перед громадою.

Псалми 46:1-6
1. Для дириґетна хору. Синів Кореєвих. На спів „Аламот". Пісня. (46-2) Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються,
2. (46-3) тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів!
3. (46-4) Шумлять і киплять Його води, через велич Його тремтять гори. Села.
4. (46-5) Річка, відноги її веселять місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього.
5. (46-6) Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане.
6. (46-7) Шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав Свій і земля розпливлася.

Приповісті 14:7-11
7. Ходи здалека від людини безумної, і від того, в кого мудрих уст ти не бачив.
8. Мудрість розумного то розуміння дороги своєї, а глупота дурних то омана.
9. Нерозумні сміються з гріха, а між праведними уподобання.
10. Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається інший.
11. Буде вигублений дім безбожних, а намет безневинних розквітне.

Луки 12:32-59
32. Не лякайся, черідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам Царство.
33. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючі, невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій, і міль де не точить.
34. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше!
35. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані!
36. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде й застукає, відчинити негайно йому.
37. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони! Поправді кажу вам: підпережеться він і їх посадовить, і, підійшовши, буде їм послуговувати.
38. І коли прийде о другій чи прийде о третій сторожі, та знайде так само, блаженні вони!
39. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би, і свого б дому не дав підкопати.
40. Тому будьте готові і ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте!
41. Озвався ж Петро: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх?
42. А Господь відказав: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно?
43. Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так!
44. Поправді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його.
45. А коли раб той скаже у серці своїм: Забариться пан мій прийти, і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися,
46. то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає, і розітне його пополовині, і визначить долю йому з невірними!
47. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий.
48. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть.
49. Я прийшов огонь кинути на землю, і як Я прагну, щоб він уже запалав!
50. Я ж маю христитися хрищенням, і як Я мучуся, поки те сповниться!
51. Чи ви думаєте, що прийшов Я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ!
52. Віднині бо п'ятеро в домі одному поділені будуть: троє супроти двох, і двоє супроти трьох.
53. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи!...
54. Промовив же Він і до народу: Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз: Зближається дощ, і так і буває.
55. А коли віє вітер південний, то кажете: Буде спекота, і буває.
56. Лицеміри, лице неба й землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього?
57. Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе?
58. Бо коли до уряду ти йдеш зо своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник щоб не посадив до в'язниці тебе.
59. Поправді кажу тобі: Не вийдеш ізвідти, поки не віддаси й останнього шеляга!