A A A A A
Біблія протягом одного року
Марш 5

Числа 7:1-89
1. І сталося того дня, коли Мойсей закінчив ставити скинію, і помазав її, і посвятив її та всі речі її, і жертівника та всі речі його, і помазав їх та посвятив їх,
2. то поприносили Ізраїлеві начальники, голови домів своїх батьків, вони начальники племен, вони ті, що стояли над переліком,
3. і принесли свою жертву перед Господнє лице: шість критих возів, і дванадцять волів, віз на двох начальників, а віл на одного, і поставили їх перед скинію.
4. І промовив Господь до Мойсея, говорячи:
5. Візьми від них, і будуть вони, щоб виконувати службу скинії заповіту, і даси їх Левитам, кожному за службою його.
6. І взяв Мойсей вози та воли, та й дав їх Левитам:
7. два вози та чотири воли дав Ґершоновим синам, за їхньою службою,
8. а чотири вози та вісім волів дав синам Мерарієвим за їхньою службою під рукою Ітамара, сина священика Аарона.
9. А Кегатовим синам не дав, бо на них лежить служба святині, на плечах повинні носити.
10. І поприносили начальники жертву на понову жертівника в день його помазання, і поприносили начальники свою жертву перед жертівника.
11. А Господь промовляв до Мойсея: По одному начальнику на день нехай приносять своє приношення на понову жертівника.
12. І був той, хто першого дня приніс своє приношення, Нахшон, син Аммінадавів, Юдиного племени.
13. А жертва його: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
14. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
15. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
16. один козел на жертву за гріх,
17. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце приношення Нахшона, Аммінадавого сина.
18. Другого дня приніс Натанаїл, син Цуарів, начальник Іссахарів.
19. Приніс він своє приношення: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
20. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
21. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
22. один козел на жертву за гріх,
23. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Натанаїла, Цуарового сина.
24. Третього дня начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів.
25. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
26. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
27. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
28. один козел на жертву за гріх,
29. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Еліява, Хелонового сина.
30. Четвертого дня начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів.
31. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
32. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
33. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
34. один козел на жертву за гріх,
35. на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Еліцура, Шедеурового сина.
36. П'ятого дня начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв.
37. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
38. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
39. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
40. один козел на жертву за гріх,
41. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Шелуміїла, Цурішаддаєвого сина.
42. Шостого дня начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Деуїлів.
43. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
44. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
45. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
46. один козел на жертву за гріх,
47. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ел'ясафа, Деуїлового сина.
48. Сьомого дня начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів.
49. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
50. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
51. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
52. один козел на жертву за гріх,
53. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Елішами, Аммігудового сина.
54. Восьмого дня начальник синів Манасії, Гамаліїл, син Педоцурів.
55. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
56. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
57. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
58. один козел на жертву за гріх,
59. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Гамаліїла, Педоцурового сина.
60. Дев'ятого дня начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв.
61. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
62. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
63. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
64. один козел на жертву за гріх,
65. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Авідана, Ґід'онієвого сина.
66. Десятого дня начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв.
67. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву,
68. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
69. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
70. один козел на жертву за гріх,
71. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ахіезера, Аммішаддаєвого сина.
72. Одинадцятого дня начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів.
73. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на мучну жертву,
74. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
75. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
76. один козел на жертву за гріх,
77. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Паґ'іїла, Охранового сина.
78. Дванадцятого дня начальник Нефталимових синів Ахіра, син Енанів.
79. Його жертва: одна срібна миска, сто й тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на мучну жертву,
80. одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила,
81. одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення,
82. один козел на жертву за гріх,
83. а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Ахіри, Енанового сина.
84. Оце обряд освячення жертівника в дні його помазання, від Ізраїлевих начальників: срібних мисок дванадцять, срібних кропильниць дванадцять, золотих кадильниць дванадцять,
85. сто й тридцять шеклів одна срібна миска, і сімдесят одна кропильниця. Усе срібло посудин дві тисячі й чотириста шеклів на міру шеклем святині.
86. Кадильниць золотих дванадцять, повні кадила, по десяти шеклів кадильниця на міру шеклем святині; усе золото кадильниць сто й двадцять шеклів.
87. Уся велика худоба на цілопалення: дванадцять телят, баранів дванадцять, ягнят однорічних дванадцять, та жертва хлібна їх, і козлів дванадцять на жертву за гріх.
88. А вся худоба мирної жертви: двадцять і чотири теляті, баранів шістдесят, козлів шістдесят, ягнят однорічних шістдесят. Оце обряд освячення жертівника по помазанні його.
89. А коли Мойсей входив до скинії заповіту, щоб говорити з Ним, то він чув голос, що говорив до нього з-понад віка, яке на ковчезі свідоцтва, з-поміж обох херувимів говорив Він до нього.

Числа 8:1-26
1. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
2. Промовляй до Аарона та й скажи йому: Коли ти світитимеш лямпадки, то з переду свічника будуть світити сім лямпадок.
3. І Аарон зробив так, з переду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєві.
4. А оце робота свічника: він куття золоте аж до підстави його, аж до квіток його куття він. За взірцем, що Господь показав був Мойсеєві, так він зробив свічника.
5. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
6. Візьми Левитів з-посеред Ізраїлевих синів, та й очисть їх.
7. І так зробиш їм, щоб очистити їх: покропи на них водою жертви за гріх, і нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою, і стануть чисті.
8. І вони візьмуть теля, а його хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, і друге теля візьмеш на жертву за гріх.
9. І приведеш Левитів до скинії заповіту, і збереш усю громаду Ізраїлевих синів.
10. І приведеш Левитів перед Господнє лице, а Ізраїлеві сини покладуть свої руки на Левитів.
11. І буде Аарон посвячувати Левитів, як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїлевих синів, і будуть вони на роботу Господньої служби.
12. А Левити покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертвою за гріх, а одного цілопаленням для Господа, щоб очистити Левитів.
13. І поставиш Левитів перед Аароном та перед синами його, і будеш посвячувати їх, як посвячення для Господа.
14. І відділиш Левитів з-поміж Ізраїлевих синів, і будуть Левити Мої.
15. А по цьому Левити ввійдуть, щоб служити в скинії заповіту, і ти їх очистиш, і віддаси їх, як жертву посвячення,
16. бо вони дані, Мені вони дані з-поміж Ізраїлевих синів; замість перворідного кожного з Ізраїлевих синів, що розкриває кожну утробу, узяв Я їх Собі,
17. бо Мій кожен перворідний серед Ізраїлевих синів, серед людини й серед худоби; того дня, коли Я побивав кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив їх Собі.
18. І взяв Я Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів.
19. І дав Я Левитів, як дар Ааронові та синам його з-поміж Ізраїлевих синів, щоб вони чинили службу Ізраїлевих синів в скинії заповіту, щоб очищали Ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед Ізраїлевих синів, щоб Ізраїлеві сини підходили до святині.
20. І зробив Мойсей й Аарон та вся громада Ізраїлевих синів для Левитів усе, як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так зробили їм Ізраїлеві сини.
21. І очистилися Левити, і випрали одяг свій, а Аарон посвятив їх перед Господнім лицем, і очистив їх Аарон, щоб стали чистими.
22. А по тому ввійшли Левити, щоб виконувати свою службу в скинії заповіту перед Аароном та перед синами його. Як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так їм зробили вони.
23. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
24. Оце щодо Левитів: від віку двадцяти й п'яти літ і вище ввійдуть вони до праці на службу скинії заповіту.
25. А від віку п'ятидесяти літ відійдуть від служби, і не будуть уже служити.
26. І будуть вони обслуговувати братів своїх у скинії заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш Левитам у їхній службі.

Псалми 31:1-5
1. Для дириґетна хору. Псалом Давидів. (31-2) На Тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в Своїй правді!
2. (31-3) Нахили Своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спас Ти мене!
3. (31-4) Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради Ймення Свого Ти будеш провадити мене й керувати мене!
4. (31-5) Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо Ти сила моя!
5. (31-6) У руку Твою доручаю я духа свого, і Ти мене визволиш, Господи, Боже правди!

Приповісті 11:4-6
4. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерти визволює.
5. Справедливість невинного дорогу йому випростовує, безбожний же падає через безбожність свою.
6. Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю.

Марк 9:1-29
1. І сказав Він до них: Поправді кажу вам, що деякі з тут-о приявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі.
2. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, та й веде їх осібно на гору високу самих. І Він переобразивсь перед ними.
3. І стала одежа Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі!
4. І з'явивсь їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом.
5. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут! Поставмо ж собі три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі...
6. Бо не знав, що казати, бо були перелякані.
7. Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари: Це Син Мій Улюблений, Його слухайтеся!
8. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім Самого Ісуса.
9. А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки Син Людський із мертвих воскресне.
10. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є: воскреснути з мертвих.
11. І вони запитали Його та сказали: Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?
12. А Він відказав їм: Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про Людського Сина написано, що мусить багато Він витерпіти, і буде зневажений?
13. Але вам кажу, що й Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано...
14. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними.
15. І негайно ввесь натовп, як побачив Його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг, і став вітати Його.
16. І запитався Він їх: Про що сперечаєтесь з ними?
17. І Йому відповів один із натовпу: Учителю, привів я до Тебе ось сина свого, що духа німого він має.
18. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає й зубами скрегоче та сохне. Я казав Твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли.
19. А Він їм у відповідь каже: О, роде невірний, доки буду Я з вами? Доки вас Я терпітиму? Приведіть до Мене його!
20. І до Нього того привели. І як тільки побачив Його, то дух зараз затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною...
21. І Він запитав його батька: Як давно йому сталося це? Той сказав: Із дитинства.
22. І почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш що Ти, то змилуйсь над нами, і нам поможи!
23. Ісус же йому відказав: Щодо того твого коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе!
24. Зараз батько хлоп'яти з слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму!
25. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав, і сказав йому: Душе німий і глухий, тобі Я наказую: вийди з нього, і більше у нього не входь!
26. І, закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став, немов мертвий, аж багато-хто стали казати, що помер він...
27. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав.
28. Коли ж Він до дому прийшов, то учні питали Його самотою: Чому ми не могли його вигнати?
29. А Він їм сказав: Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту.