A A A A A

Eyüp 26:1-14
1. VE Eyub cevap verip dedi:
2. Takati olmıyana nasıl yardım ettin! Kuvveti olmıyan bazuyu nasıl kurtardın!
3. Hikmeti olmıyana nasıl öğüt verdin, Ve sağlam bilgiyi bol bol öğrettin!
4. Sözleri kime anlattın? Ve senden çıkan ruh kimin?
5. Suların ve içinde oturanların altında Ölüler titremede.
6. Allahın karşısında ölüler diyarı çıplaktır, Helâk yerinin de örtüsü yok.
7. Boşluğun üzerine şimali yayar, Ve hiçliğin üzerine dünyayı asar.
8. Kalın bulutlarının içine suları sarar; Ve bulut onların altında yırtılmaz.
9. Tahtının yüzünü örter, Ve üzerine bulutunu gerer.
10. Sular yüzüne sınır çizdi, Işıkla karanlığın bittikleri son yere kadar.
11. Göklerin direkleri sarsılır, Ve onun azarlaması ile şaşkın olurlar.
12. Kuvvetile denizi çalkandırır, Ve anlayışı ile Rahabı delip geçer.
13. Onun Ruhu ile gökler süslenir; Kaçan yılanı onun eli deldi.
14. İşte, bunlar yollarının ancak kenarlarıdır; Ve ondan ötürü işittiğimiz ne ufak bir fısıltıdır! Fakat ceberrutunun gürlemesini kim anlıyabilir?

Mezmurlar 96:11-13
11. Gökler sevinsin, yer de mesrur olsun; Deniz ve onun dolusu gürlesin;
12. Kır ve hep içindekiler sevinçle coşsun; O zaman ormanın bütün ağaçları RABBİN önünde sevinçle terennüm edecekler;
13. Çünkü o geliyor, çünkü yere hükmetmeğe geliyor; Dünyaya adaletle ve kavmlara kendi hakikati ile hükmedecek.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:10-12
10. Eski sınırın yerini değiştirme, Ve öksüzlerin tarlalarına girme;
11. Çünkü onların Velisi kuvvetlidir; Onların davasını seninle o eder.
12. Yüreğini terbiyeye, Ve kulaklarını bilgi sözlerine ver.

Romalılar 15:25-33
25. fakat şimdi mukaddeslere hizmet ederek Yeruşalime gidiyorum.
26. Çünkü Makedonya ve Ahaya Yeruşalimdeki mukaddeslerden fakir olanlara bir iane yapmağa razı oldular.
27. Evet, razı oldular; ve onlara borçludurlar. Zira mademki Milletler onların ruhanî şeylerine ortak oldular, cismanî şeylerle onlara hizmet etmeğe borçludurlar.
28. İmdi bunu bitirdikten, ve bu semereyi onlara mühürledikten sonra, aranızdan geçip İspanyaya gideceğim.
29. Ve bilirim ki, yanınıza geldiğimde, Mesihin bereketinin doluluğu ile geleceğim.
30. Ey kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih için ve Ruhun sevgisi için size yalvarırım, Yahudiyede olan itaatsizlerden kurtulayım,
31. ve benim Yeruşalime olan hizmetim mukaddeslere makbul olsun diye Allaha benim için dualarda benimle beraber cehdedin;
32. ta ki, Allahın iradesile sevinçle tarafınıza gelip sizinle istirahat edeyim.
33. Ve selâmet Allahı hepinizle beraber olsun. Amin.