A A A A A

1 Tarihler 28:1-21
1. VE Davud İsrailin bütün reislerini, sıptların reislerini, ve kırala nöbetle hizmet eden bölüklerin başbuğlarını, ve binlerin başlarını, ve yüzlerin başlarını, ve kıralla oğullarının bütün mallarının ve sürülerinin reislerini, kızlar ağalarını, ve yiğitleri, bütün cesur yiğitleri, Yeruşalime topladı.
2. Ve kıral Davud ayağa kalktı, ve dedi: Ey kardeşlerim, ve kavmım, beni dinleyin; RABBİN ahit sandığı için, ve Allahımızın ayaklarının basamağı için bir rahat evi yapmak yüreğimde var idi; ve onu yapmak için hazırlık görmüştüm.
3. Fakat Allah bana dedi: İsmim için sen ev yapmıyacaksın, çünkü cenk adamısın, ve kan döktün.
4. Fakat İsrailin Allahı RAB, İsrail üzerine ebediyen kıral olmak için babamın bütün evinden beni seçti; çünkü hükümdar olarak Yahudayı, ve Yahuda evinde babamın evini seçti; ve bütün İsrail üzerine kıral etmek için babamın oğulları arasında beni hoş gördü;
5. ve bütün oğullarımdan (çünkü RAB bana çok oğul verdi), RABBİN İsrail üzerinde kırallığı tahtına oturmak için oğlum Süleymanı seçti.
6. Ve bana dedi: Oğlun Süleyman, evimi ve avlularımı o yapacak; çünkü onu kendime oğul seçtim, ve ben ona baba olacağım.
7. Ve eğer bugün olduğu gibi, emirlerimi ve hükümlerimi yapmak için sebatlı olursa, onun kırallığını ebediyen pekiştireceğim.
8. Ve şimdi, bütün İsrailin, RABBİN cemaatinin gözü önünde, ve Allahımız işitirken, Allahınız RABBİN bütün emirlerini tutun ve araştırın ki, bu iyi diyarı mülk olarak edinesiniz, ve sizden sonra çocuklarınıza onu ebediyen miras olarak bırakasınız.
9. Ve sen, oğlum Süleyman, babanın Allahını tanı, ve bütün yürekle ve istekli canla ona kulluk et; çünkü RAB yüreklerin hepsini araştırır, ve düşüncelerin bütün kuruntularını anlar. Eğer onu ararsan, sana kendisini buldurur; fakat onu bırakırsan, seni ebediyen atar.
10. Şimdi bak; çünkü makdis olarak ev yapmak üzre RAB seni seçti; kuvvetli ol, ve yap.
11. Ve Davud, eyvanla evlerinin, ve hazinelerinin, ve yukarı odalarının, ve iç odalarının, ve kefaret yerinin örneğini oğlu Süleymana verdi;
12. ve RAB evinin avluları için, ve çepçevre bütün odalar için, Allah evinin hazineleri için, ve takdis olunan şeylerin hazineleri için,
13. ve kâhinlerin ve Levililerin takımları için, ve RAB evinin her hizmet işi için ve RAB evinde olan bütün hizmet kapları için,
14. altın kaplar için, tartısına göre altından, her çeşit hizmetin bütün kapları için, ve bütün gümüş kaplar için, tartısına göre gümüşten her çeşit hizmetin bütün kapları için, Ruh vasıtası ile kendinde olan her şeyin örneğini verdi.
15. Her şamdanla onun kandillerinin tartısına göre, altın şamdanların ve kandillerinin tartısını; ve her şamdanın hizmetine göre gümüş şamdanlar için, her bir şamdanın ve kandillerinin tartısına göre onların tartısını;
16. ve huzur ekmeği sofraları için, her bir sofra için altın, ve gümüş sofralar için gümüş tartısını;
17. ve saf altından et kancalarının, ve leğenlerin, ve kâselerin tartısını; ve altın taslar için, her tasın tartısını; ve gümüş taslar için, her tasın tartısını;
18. ve buhur mezbahı için saf altının tartısını; ve kanatlarını yayıp RABBİN ahit sandığını örten kerubiler arabasının örneğine göre altın tartısını verdi.
19. Ve Davud dedi: Bunun hepsi, bu örneğin bütün işleri, RAB tarafından bana yazı ile anlatıldı.
20. Ve Davud oğlu Süleymana dedi: Kuvvetli ol, ve yürekli ol, ve yap; korkma, ve yılgınlığa düşme; çünkü RAB Allah, benim Allahım seninle beraberdir; RAB evinin hizmeti işinin hepsi bitmeden evel seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz.
21. Allah evinin bütün hizmeti için kâhinlerin ve Levililerin takımları işte burada; ve hünerli olan her istekli adam her çeşit hizmet için, her çeşit işte seninle beraber olacak; ve reislerle kavmın hepsi bütün senin emirlerini bekliyorlar.

1 Tarihler 29:1-30
1. VE kıral Davud bütün cemaate dedi: Allah oğlum Süleymanı, yalnız onu seçti; gençtir ve toydur, ve iş büyüktür; çünkü bu saray insan için değil, ancak RAB Allah içindir.
2. Ve bütün kuvvetimle Allahımın evi için, altın şeyler için altın, ve gümüş şeyler için gümüş, ve tunç şeyler için tunç, demir şeyler için demir, ve ağaç şeyler için ağaç; akik taşları, ve kakılacak taşlar, ziynet taşları, ve çeşit çeşit renkli taşlar, ve her türlü değerli taşlar, ve pek çok mermer taşları hazırladım.
3. Ve bundan başka, mukaddes ev için hazırlamış olduğum her şeyden fazla olarak, mademki altın ve gümüş hazinem vardır, Allahımın evine olan sevgim uğruna onu,
4. Ofir altınından üç bin talant altını, ve evlerin duvarlarını kaplamak için yedi bin talant saf gümüşü;
5. altın şeyler için altını, ve gümüş şeyler için gümüşü, sanatkârlar elile de yapılacak bütün işler için veriyorum. Ve RABBE kendini tahsis etmek için, bugün gönlü ile kim takdime verecek?
6. Ve atalar evlerinin reisleri, ve İsrail sıptlarının reisleri, ve binlerin ve yüzlerin başları, ve kıralın işi üzerinde olan reisler gönüllerile takdim ettiler;
7. ve Allah evinin hizmeti için altından beş bin talant ve on bin darik, ve gümüşten on bin talant, ve tunçtan on sekiz bin talant, ve demirden yüz bin talant verdiler.
8. Ve kendisinde değerli taşlar bulunanlar Gerşonî Yehielin elile RAB evinin hazinesine verdiler.
9. Ve kavm, gönüllerile takdim ettikleri için sevindiler, çünkü bütün yürekle gönüllerile RABBE takdim ettiler; ve kıral Davud da büyük sevinçle sevindi.
10. Ve Davud bütün cemaatin gözü önünde RABBİ takdis etti; ve Davud dedi: Sen, ezelden ebede kadar mubareksin, atamız İsrailin Allahı, RAB!
11. Ya RAB, büyüklük, ve ceberrut, ve cemal, ve zafer, ve haşmet senindir; çünkü gökte ve yerde olan her şey senindir; Ya RAB, kırallık senindir, ve sen, baş olarak her şeyden yükseksin.
12. Ve servetle izzet senden gelir, ve sen her şeye hâkimsin; ve kudretle ceberrut senin elindedir, ve herkesi büyültmek ve kuvvetlendirmek senin elindedir.
13. Ve şimdi, ey Allahımız, biz sana şükrederiz, ve güzel ismine hamdederiz.
14. Fakat ben kimim, ve kavmım nedir ki, böyle gönüllü takdimeler verebilelim? çünkü her şey sendendir, ve senin elinden sana verdik.
15. Çünkü biz senin önünde garipleriz, ve bütün atalarımız gibi misafirleriz; günlerimiz yer yüzünde gölge gibidir, ve kalış yok.
16. Ya RAB Allahımız, mukaddes ismine ev yapmak için sana hazırladığımız bütün bu hazine senin elindendir, ve hepsi senindir.
17. Ve bilirim ki, ey Allahım, yüreği sen denersin, ve doğruluktan hoşlanırsın. Ben bütün bu şeyleri yüreğimin doğruluğu ile gönüllü olarak takdim ettim; ve şimdi burada bulunan kavmının gönüllerile sana takdim ettiklerini sevinçle gördüm.
18. Ya RAB, atalarımız İbrahimin, İshakın ve İsrailin Allahı, kavmının yüreğindeki düşünceler kuruntusunda bunu ebediyen sakla, ve onların yüreğini kendine hazırla;
19. ve senin emirlerini, şehadetlerini, ve kanunlarını tutmak için, ve bütün bu şeyleri yapmak için, ve hazırlığını gördüğüm sarayı yapmak için, oğlum Süleymana bütün bir yürek ver.
20. Ve Davud bütün cemaate dedi: Şimdi Allahınız RABBİ takdis edin. Ve bütün cemaat atalarının Allahı RABBİ takdis ettiler, ve başlarını iğdiler, ve kıralla RABBE tapındılar.
21. Ve o günün ertesi RABBE kurbanlar kestiler, ve RABBE yakılan takdimeler, bin boğa, bin koç, bin kuzu, ve onların dökülen takdimelerini, ve bütün İsrail için pek çok kurbanlar arzettiler,
22. ve o gün büyük sevinçle RABBİN önünde yediler ve içtiler. Ve Davudun oğlu Süleymanı ikinci kere kıral ettiler, ve RAB için reis olarak onu, ve kâhin olarak Tsadoku meshettiler.
23. Ve Süleyman babası Davudun yerine, kıral olarak RABBİN tahtı üzerine oturdu, ve işi iyi gitti; ve bütün İsrail onun sözünü dinlediler.
24. Ve bütün reisler, ve yiğitler, ve kıral Davudun bütün oğulları da kıral Süleymana tâbi oldular.
25. Ve RAB Süleymanı bütün İsrailin gözünde çok büyük etti, ve kendisinden evel İsrailde hiç bir kıralın üzerinde olmıyan kırallık haşmetini ona verdi.
26. Ve Yessenin oğlu Davud bütün İsrail üzerinde kırallık etti.
27. Ve İsrail üzerinde kırallık ettiği günler kırk yıldı; yedi yıl Hebronda kırallık etti, ve otuz üç yıl Yeruşalimde kırallık etti.
28. Ve günlere, servete ve izzete doymuş olarak güzel ihtiyarlıkta öldü; ve yerine oğlu Süleyman kıral oldu.
29. Ve kıral Davudun işleri, ilk işleri de son işleri de,
30. ve kendi üzerinde, ve İsrail üzerinde, ve memleketlerin bütün kırallıkları üzerinde geçmiş olan vakitlerile beraber onun bütün kırallığı ve gücü, işte Gören Samuelin tarih kitabında, ve peygamber Natanın tarih kitabında, ve Gören Gadın tarih kitabında yazılıdır.

Mezmurlar 78:67-72
67. Ve Yusuf çadırını istemedi, Efraim sıptını da seçmedi,
68. Ancak Yahuda sıptını, Sevdiği Sion dağını seçti.
69. Makdisini yükseklikler gibi, Ve ebediyen kurduğu dünya gibi, bina etti.
70. Ve kulu Davudu seçti; Onu koyun ağıllarından aldı;
71. Kavmı Yakubu ve mirası İsraili gütmek için, Onu emzikli koyunların ardından getirdi.
72. Yüreğinin kemaline göre onlara çoban oldu, Ve ellerinin meharetile onları güttü.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:6-7
6. İnsanların çoğu, her biri kendi lûtufkârlığını ilân eder; Fakat güvenilir adamı kim bulabilir?
7. Kendi kemalinde yürüyen salih adam, Kendisinden sonra çocukları ne mutludur!

Elçilerin İşleri 10:24-28
24. Ve ertesi gün Kayseriyeye girdiler, Kornelius da kendi akrabasını ve yakın dostlarını bir araya çağırmış, onları bekliyordu.
25. Ve Petrus içeri girince Kornelius onu karşılayıp ayaklarına kapandı, ve secde etti.
26. Fakat Petrus: Kalk, ben de bir insanım, diyerek onu kaldırdı.
27. Ve onunla konuşarak içeri girip çok kimseleri toplanmış buldu;
28. ve onlara dedi: Başka milletten birile birleşmek, yahut yanına gitmek, Yahudi olan bir adam için ne derece doğru olmadığını bilirsiniz; fakat Allah bana gösterdi ki, hiç bir adama bayağı yahut murdar demiyeyim.