Bir yıl içinde İncil


Kasım 12


Yeremya 49:1-39
1. RAB Ammonlulara ilişkin şöyle diyor: İsrailin çocukları yok mu? Yok mu mirasçısı? Öyleyse neden ilah Molek Gadı mülk edindi? Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?
2. İşte bu nedenle diyor RAB, Ammonluların Rabba Kentine karşı Savaş narasını işittireceğim günler geliyor. Rabba ıssız bir höyük olacak, Köyleri ateşe verilecek. Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri Mülk edinecek diyor RAB.
3. Haykır, ey Heşbon! Ay Kenti yıkıldı! Feryat edin, ey Rabba kızları! Çul sarınıp yas tutun. Duvarların arasında oraya buraya koşuşun. Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte Sürgüne gönderilecek.
4. Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun, Ey dönek kız! Servetine güvenerek, Bana kim saldırabilir? diyorsun.
5. Bütün çevrenden Dehşet saçacağım üzerine Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB. Her biriniz apar topar sürülecek, Kaçkınları toplayan olmayacak.
6. Ama sonra Ammonluları Eski gönencine kavuşturacağım diyor RAB.
7. Her Şeye Egemen RAB Edoma ilişkin şöyle diyor: Teman Kentinde bilgelik kalmadı mı artık? Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi? Bilgelikleri yozlaştı mı?
8. Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının, Ey Dedanda yaşayanlar! Çünkü Esavı cezalandırdığımda Başına felaket getireceğim.
9. Üzüm toplayanlar bağına girseydi, Birkaç salkım bırakmazlar mıydı? Gece hırsızlar gelselerdi, Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
10. Oysa ben Esavı çırılçıplak soyacak, Gizli yerlerini açığa çıkaracağım, Gizlenemeyecek. Çocukları, akrabaları, komşuları Yıkıma uğrayacak. Kendisi de yok olacak!
11. Öksüz çocuklarını bırak, Ben yaşatırım onları. Dul kadınların da bana güvensinler.
12. RAB diyor ki, Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken, Sen mi cezasız kalacaksın? Hayır, cezasız kalmayacaksın, Kesinlikle içeceksin kâseyi.
13. Adım üzerine ant içerim ki diyor RAB, Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek, Viraneye dönecek, aşağılanacak. Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.
14. RABden bir haber aldım: Uluslara gönderdiği haberci, Edoma saldırmak için toplanın, Savaşa hazırlanın! diyor.
15. Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim, İnsanlar seni hor görecek.
16. Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur Seni aldattı. Sen ki, kaya kovuklarında yaşıyor, Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun. Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da, Oradan indireceğim seni diyor RAB. Edomun başkentinin adıydı.
17. Edom dehşet konusu olacak, Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp Başına gelen belalardan ötürü Onunla alay edecek.
18. Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri Nasıl yerle bir ettimse diyor RAB, Orada da kimse oturmayacak, İnsan oraya yerleşmeyecek.
19. Şeria çalılıklarından Sulak otlağa çıkan aslan gibi Edomu bir anda yurdundan kovacağım. Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım. Var mı benim gibisi? Var mı bana dava açacak biri, Bana karşı duracak çoban?
20. Bu yüzden RABbin Edoma karşı ne tasarladığını, Temanda yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin: Sürünün küçükleri bile sürülecek, Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.
21. Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek, Çığlıkları Kızıldenize dek duyulacak.
22. Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak, Kanatlarını Bosraya karşı açacak. O gün Edomlu askerlerin yüreği, Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.
23. Şama ilişkin: Hama ve Arpat utanacak, Çünkü kötü haber işittiler. Korkudan eridiler, Sessiz duramayan deniz gibi Kaygıyla sarsıldılar.
24. Şam güçsüz düştü, Kaçmak için döndü; Telaşa kapıldı, Doğuran kadın gibi Sancı ve acılar sardı onu.
25. Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent Terk edilmedi?
26. Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek, Bütün savaşçıları susturulacak o gün Diyor Her Şeye Egemen RAB.
27. Şam surlarını ateşe vereceğim, Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını.
28. Babil Kralı Nebukadnessarın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor: Kalkın, Kedara saldırın, Doğu halkını yok edin.
29. Çadırlarıyla sürüleri alınacak, Çadır perdeleri, Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek. İnsanlar, Her yer dehşet içinde! diye bağıracaklar onlara.
30. Kaçın, uzaklaşın! Derinliklere sığının, Ey Hasorda oturanlar! diyor RAB. Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar Size düzen kurdu; Sizin için bir tasarısı var.
31. Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde Yaşayan ulusa saldırın diyor RAB. Onun kent kapıları, sürgüleri yok, Halkı tek başına yaşıyor.
32. Develeri yağma edilecek, Sayısız sürüleri çapul malı olacak. Zülüflerini kesenleri Dört yana dağıtacağım, Her yandan felaket getireceğim başlarına diyor RAB.
33. Çakalların uğrağı Hasor, Sonsuza dek viran kalacak, Orada kimse oturmayacak, İnsan oraya yerleşmeyecek.
34. Yahuda Kralı Sidkiyanın krallığının başlangıcında RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği Elama ilişkin söz şudur:
35. Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Bakın, Elamın yayını, Asıl gücünü kıracağım.
36. Üzerine göğün dört ucundan Dört rüzgarı gönderecek, Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım. Elam sürgünlerinin gitmediği Bir ulus kalmayacak.
37. Düşmanlarının önünde, Can düşmanlarının önünde Elamı darmadağın edeceğim. Başlarına felaket gönderecek, Şiddetli öfkemi yağdıracağım diyor RAB, Onları büsbütün yok edene dek Peşlerine kılıcı salacağım.
38. Elamda tahtımı kuracak, Elam Kralıyla önderlerini Yok edeceğim diyor RAB.
39. Ama son günlerde Elam'ı eski gönencine kavuşturacağım diyor RAB.

Yeremya 50:1-46
1. RABbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur:
2. Uluslara duyurun, haberi bildirin! Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin! Babil ele geçirilecek deyin, İlahı Bel utandırılacak, İlahı Marduk paramparça olacak. Putları utandırılacak, İlahları paramparça olacak.
3. Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak, Ülkesini viran edecek. Orada kimse yaşamayacak, İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.
4. O günlerde, o zamanda diyor RAB, İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek; Tanrıları RABbi aramak için Ağlaya ağlaya gelecekler.
5. Yüzleri Siyona dönük, Oraya giden yolu soracak, Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla RABbe bağlanmak için gelecekler.
6. Halkım yitik koyunlardır, Çobanları onları baştan çıkardı. Dağlarda başıboş dolandırdılar onları, Dağ, tepe avare dolaştılar, Kendi ağıllarını unuttular.
7. Kim bulduysa yedi onları. Düşmanları, Biz suçlu değiliz dediler, Çünkü onlar gerçek otlakları olan RABbe, Atalarının umudu RABbe karşı günah işlediler.
8. Babilden kaçıp kurtulun! Kildan ülkesini terk edin, Sürüye yön veren teke gibi olun!
9. Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp Babilin karşısına çıkaracağım. Babille savaşmak üzere karşısına dizilecek, Onu kuzeyden ele geçirecekler. Okları usta savaşçı oku gibidir, Hiçbiri boş dönmeyecek.
10. Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak, Onu yağmalayanlar mala doyacak diyor RAB.
11. Ey mirasımı yağmalayan sizler! Madem sevinip coşuyorsunuz, Harman döven düve gibi sıçrıyor, Aygır gibi kişniyorsunuz;
12. Anneniz büyük utanca boğulacak, Sizi doğuranın yüzü kızaracak. Ulusların en önemsizi, Kurak, bozkır, çöl olacak.
13. RABbin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada, Büsbütün ıssız kalacak. Her geçen, Babilin aldığı yaraları görünce şaşacak, Hayrete düşecek.
14. Babilin çevresinde savaşmak üzere dizilin, Ey bütün yay çekenler! Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin! Çünkü o RABbe karşı günah işledi.
15. Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin! Teslim oldu, kuleleri düştü, Surları yerle bir oldu. Çünkü RABbin öcüdür bu. Ondan öç alın. Yaptığının aynısını yapın ona.
16. Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte Babilden atın. Zorbanın kılıcı yüzünden Herkes halkına dönsün, Ülkesine kaçsın.
17. İsrail aslanların kovaladığı Dağılmış bir sürüdür. Önce Asur Kralı yedi onu. Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi.
18. Bu yüzden İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Asur Kralını nasıl cezalandırdıysam, Babil Kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım.
19. İsraili yeniden otlağına kavuşturacağım, Karmelde, Başanda otlayacak; Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde İstediği kadar yiyip doyacak.
20. O günlerde, o zamanda diyor RAB, İsrailin suçu araştırılacak Ama bulunamayacak; Yahudanın günahları da araştırılacak Ama bulunamayacak. Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.
21. Meratayimfş ülkesine, Pekotta yaşayanlara saldır. Onları öldür, tümüyle yok et diyor RAB, Sana ne buyurduysam hepsini yap. gelir.
22. Ülkede savaş, büyük yıkım Gürültüsü duyuluyor.
23. Dünyanın balyozu Nasıl da kırılıp paramparça oldu! Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!
24. Senin için tuzak kurdum, ey Babil, Bilmeden tuzağıma düştün. Bulunup yakalandın, Çünkü RABbe karşı çıktın.
25. RAB silahhanesini açtı, Öfkesinin silahlarını çıkardı. Her Şeye Egemen Egemen RABbin Kildan ülkesinde yapacağı iş var.
26. Uzaktan ona saldırın. Ambarlarını açın, Mallarını tahıl gibi küme küme yığın. Tamamen yok edin onu, Geriye hiçbir şey kalmasın.
27. Genç boğalarını öldürün, Kesime gitsinler! Vay başlarına! Çünkü onların günü, Cezalandırılma zamanı geldi.
28. Dinleyin! Tanrımız RABbin öç aldığını, Tapınağının öcünü aldığını Babilden kaçıp kurtulanlar Siyonda duyuruyorlar.
29. Okçuları, yay gerenlerin hepsini çağırın Babile karşı, Çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın. Yaptıklarına göre karşılık verin ona, Yaptıklarının aynısını yapın. Çünkü RABbe, İsrailin Kutsalına Küstahlık etti.
30. Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek, Bütün savaşçıları susturulacak o gün diyor RAB.
31. İşte, sana karşıyım, ey küstah! Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB. Çünkü senin günün, Seni cezalandıracağım zaman geldi.
32. Küstah tökezleyip düşecek, Onu kaldıran olmayacak. Kentlerini ateşe vereceğim, Bütün çevresini yakıp yok edecek.
33. Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkı da Yahuda halkı da Eziyet çekiyor. Onları tutsak edenler sıkı tutmuş, Salıvermek istemiyorlar.
34. Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür, Onun adı Her Şeye Egemen RABdir. Onların ülkesine huzur, Babilde yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için Davalarını hararetle savunacak.
35. Kildanilere karşı kılıç! diyor RAB, Babilde yaşayanlara, Babil önderlerine, Bilgelerine karşı kılıç!
36. Sahte peygamberlere karşı kılıç! Aptallıkları ortaya çıkacak. Yiğitlerine karşı kılıç! Şaşkına dönecek onlar.
37. Atlarına, savaş arabalarına Aralarındaki yabancılara karşı kılıç! Hepsi kadın gibi ürkek olacak. Hazinelerine karşı kılıç! Yağma edilecek onlar.
38. Sularına kuraklık! Kuruyacak sular. Çünkü Babil putlar ülkesidir, Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.
39. Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, Baykuşlar yaşayacak orada, Artık insan yaşamayacak, Kuşaklar boyu kimse oturmayacak.
40. Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri Nasıl yerle bir ettimse diyor RAB, Orada da kimse oturmayacak, İnsan oraya yerleşmeyecek.
41. İşte kuzeyden bir ordu geliyor. Dünyanın uçlarından Büyük bir ulus Ve birçok kral harekete geçiyor.
42. Yay, pala kuşanmışlar, Gaddar ve acımasızlar. Atlara binmiş gelirken, Kükreyen denizi andırıyor sesleri. Savaşa hazır savaşçılar Karşına dizilecekler, ey Babil kızı!
43. Babil Kralı onların haberini aldı, Ellerinde derman kalmadı. Doğuran kadın gibi Üzüntü, sancı sardı onu.
44. Şeria çalılıklarından Sulak otlağa çıkan aslan gibi Kildanileri bir anda yurdundan kovacağım. Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım. Var mı benim gibisi? Var mı bana dava açacak biri, Bana karşı duracak çoban?
45. Bu yüzden RABbin Babile karşı ne tasarladığını, Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin: Sürünün küçükleri bile sürülecek, Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek.
46. Babil düştü sesiyle yeryüzü titreyecek, Çığlığı uluslar arasında duyulacak.

Mezmurlar 119:121-128
121. Adil ve doğru olanı yaptım, Gaddarların eline bırakma beni!
122. Güven altına al kulunun mutluluğunu, Baskı yapmasın bana küstahlar.
123. Gözümün feri sönüyor, Beni kurtarmanı, Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.
124. Kuluna sevgin uyarınca davran, Bana kurallarını öğret.
125. Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, Öğütlerini anlayabileyim.
126. Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır, Yasanı çiğniyorlar.
127. Bu yüzden senin buyruklarını, Altından, saf altından daha çok seviyorum;
128. Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum, Her yanlış yoldan tiksiniyorum.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:6-6
6. Dürüst bir yoksul olmak, Yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir.

Titus 1:1-14
1. Tanrının seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrının kulu ve İsa Mesihin elçisi atanan ben Pavlustan selam!
2. Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrının zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır.
3. Kurtarıcımız Tanrının buyruğuyla bana emanet edilen bildiride Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır.
4. Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titusa Baba Tanrıdan ve Kurtarıcımız Mesih İsadan lütuf ve esenlik olsun.
5. Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Giritte bıraktım.
6. İhtiyar seçilecek kişi eleştirilecek yönü olmayan, tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı.
7. Gözetmen, Tanrı evinin kâhyası olduğuna göre, eleştirilecek yönü olmamalı. Dikbaşlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı.
8. Tersine, konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleyebilen biri olmalı.
9. Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı.
10. Çünkü asi, boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanlıları bunlardandır.
11. Onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna, öğretmemeleri gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkıyorlar.
12. Kendilerinden biri, öz peygamberlerinden biri şöyle demiştir: Giritliler hep yalancıdır, azgın canavarlar, tembel oburlardır.
13. Bu tanıklık doğrudur. Bu nedenle, Yahudi masallarına, gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar.
14.