A A A A A

๑ พงศ์กษัตริย์ ๕:๑-๑๘
๑. เมื่อ​ฮีราม​กษัตริย์​ของ​เมือง​ไทระ​ได้ยิน​ว่า​ซาโลมอน​ได้รับ​การเจิม​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​สืบ​ต่อ​จาก​ดาวิด​พ่อ​ของเขา กษัตริย์​ฮีราม​จึง​ได้​ส่ง​ทูต​ของ​เขา​ไป​หา​ซาโลมอน เพราะ​เขา​เป็น​เพื่อน​ที่​ดี​ของ​ดาวิด​ตลอดมา
๒. ซาโลมอน​จึง​ได้​ส่ง​ข้อ​ความนี้​มา​ถึง​ฮีราม​ว่า
๓. “ท่าน​ก็​รู้​ว่า​ดาวิด​พ่อ​ของ​ข้าพเจ้า​ไม่​สามารถ​ที่​จะ​สร้าง​วิหาร​เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​เขาได้ เพราะ​ต้อง​คอย​สู้รบ​กับ​พวก​ศัตรู​ที่​อยู่​ล้อมรอบ​เขา จนกระทั่ง​พระยาห์เวห์​ได้​ปราบ​พวก​ศัตรู​ให้​อยู่​ใต้​เท้า​ของเขา
๔. แต่​ตอนนี้​พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ได้​ให้​ข้าพเจ้า​หยุดพัก​จาก​สงคราม​แล้ว​ใน​ทุกๆ​ด้าน และ​ไม่​มี​การต่อสู้​หรือ​ความ​หายนะ​ใดๆ​อีก
๕. ข้าพเจ้า​จึง​ตั้งใจ​ว่า​จะ​สร้าง​วิหาร​ขึ้น​หลัง​หนึ่ง เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า ตาม​ที่​พระยาห์เวห์​ได้​เคย​บอก​ไว้​กับ​ดาวิด​พ่อ​ของ​ข้าพเจ้า เมื่อ​พระองค์​พูด​ว่า ‘ลูกชาย​ของ​เจ้า​คน​ที่​เรา​จะ​ให้​ขึ้น​นั่ง​บน​บัลลังก์​แทน​เจ้านั้น จะ​เป็น​ผู้สร้าง​วิหาร​เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​เรา’
๖. อย่างนั้น ช่วย​สั่ง​คน​ให้​ตัด​ต้นสน​ซีดาร์​ของ​เลบานอนไว้​ให้​กับ​ข้าพเจ้า​ด้วย คน​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​ทำ​งาน​ร่วม​กับ​คน​ของท่าน และ​ข้าพเจ้า​จะ​จ่าย​เงิน​ให้​กับ​ท่าน​สำหรับ​คน​ของ​ท่าน ตาม​จำนวน​ค่า​จ้าง​ที่​ท่าน​กำหนดมา ท่าน​ก็​รู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ไม่​มี​คน​ที่​มี​ความ​ชำนาญ​ใน​การ​ตัดไม้ เหมือน​กับ​ชาว​ซีโดน”
๗. เมื่อ​ฮีราม​ได้ยิน​ข้อ​ความ​ของ​ซาโลมอน ก็​รู้สึก​พอใจ​อย่าง​มาก​และ​พูด​ว่า “วันนี้ เรา​ขอ​สรรเสริญ​องค์​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​ได้​ให้​ลูกชาย​ที่​เฉลียว​ฉลาด​คน​หนึ่ง​กับ​ดาวิด​เพื่อ​ที่​จะ​ปกครอง​ชนชาติ​ที่​ยิ่งใหญ่นี้”
๘. ฮีราม​ได้​ส่ง​ข้อความ​ไป​ถึง​ซาโลมอน​ว่า “เรา​ได้รับ​ข้อความ​ที่​ท่าน​ส่ง​ถึง​เรา​แล้ว และ​จะ​ทำ​ตาม​ทุก​อย่าง​ที่​ท่าน​ต้องการ เรา​จะ​จัด​หา​ไม้สน​ซีดาร์​และ​ไม้สน​สาม​ใบ​ให้​กับ​ท่าน
๙. บรรดา​คน​ของ​เรา​จะ​ชัก​ลาก​ไม้​เหล่านี้​ลง​มา​จาก​เลบานอน​ไป​ที่​ทะเล และ​เรา​จะ​เอา​ไม้​เหล่า​นี้​ผูก​รวม​กัน​ล่อง​เป็น​แพ​ไป​ตาม​ทะเล​จน​ถึง​สถานที่​ที่​ท่าน​กำหนดไว้ และ​ที่​นั่น​เรา​จะ​แยก​พวก​มัน​ออก และ​ท่าน​ก็​สามารถ​เอา​มัน​ไปได้ ท่าน​สามารถ​ตอบ​แทน​เรา​ได้ ด้วย​การ​ส่ง​เสบียง​อาหาร​ให้​กับ​คน​ใน​วัง​ของ​เรา​กินกัน”
๑๐. ฮีราม​จึง​ได้​จัด​ส่ง​ไม้สน​ซีดาร์​และ​ไม้สน​สาม​ใบ​ให้​กับ​ซาโลมอน​ตาม​ที่​เขา​ต้องการ​ทุก​อย่าง
๑๑. ซาโลมอน​ก็​ได้​ให้​แป้ง​สาลี​สี่ล้าน​สี่แสน​ลิตร เป็น​อาหาร​ให้​กับ​คน​ใน​วัง​ของ​ฮีราม และ​น้ำมัน​มะกอก​บริสุทธิ์​สี่แสน​สี่หมื่น​ลิตร ซาโลมอน​ทำ​อย่างนี้​ให้​กับ​ฮีราม​ปีแล้ว​ปีเล่า
๑๒. พระยาห์เวห์​ให้​ความ​เฉลียว​ฉลาด​กับ​ซาโลมอน ตาม​ที่​พระองค์​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​เขา ฮีราม​และ​ซาโลมอน​ก็​ได้​ทำ​สัญญา​เป็น​พันธมิตร​ต่อกัน​และ​อยู่​กัน​อย่างสันติ
๑๓. กษัตริย์​ซาโลมอน​ได้​เกณฑ์​พวก​แรงงาน​มา​จาก​ทั่ว​ทั้ง​อิสราเอล​รวม​สาม​หมื่น​คน
๑๔. เขา​ได้​ส่ง​คน​เหล่านั้น​ออก​ไป​ที่​เลบานอน​โดย​แบ่ง​เวร​กัน​ไป เวร​ละ​หนึ่ง​หมื่น​คน​ต่อ​เดือน เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​อยู่​ใน​เลบานอน​หนึ่ง​เดือน​และ​ได้​อยู่​ที่​บ้าน​ของ​พวก​เขา​สอง​เดือน อาโดนีรัม​ทำ​หน้าที่​เป็น​ผู้ควบคุม​คนงาน
๑๕. ซาโลมอน​มี​คน​แบก​หาม​อยู่​เจ็ดหมื่น​คน​และ​มี​คน​ตัด​หิน​แปด​หมื่น​คน​ที่​ทำ​งาน​อยู่​ใน​แถบ​เนินเขา
๑๖. มี​หัวหน้า​คน​งาน​อีก​สามพัน​สามร้อย​คน​ที่​ทำ​หน้าที่​ดูแล​งาน​ใน​โครงการ​และ​คอย​สั่งงาน​คนงาน
๑๗. กษัตริย์​ซาโลมอน​ได้​สั่ง​ให้​พวกเขา​ตัด​หิน​ก้อน​ใหญ่ๆ​ที่​มี​ราคา​แพง​ออก​มา​จาก​เหมือง​หิน เพื่อ​ใช้​หิน​ที่​ตกแต่ง​แล้ว​นี้​วาง​เป็น​ฐานราก​ของ​วิหาร
๑๘. ช่าง​แกะสลัก​ของ​ซาโลมอน​และ​ฮีราม​และ​คน​จาก​เกบาล ต่าง​ตัดแต่ง​ไม้​และ​หิน​เพื่อ​นำ​มา​สร้าง​เป็น​วิหาร

๑ พงศ์กษัตริย์ ๖:๑-๓๘
๑. เป็น​เวลา​สี่ร้อย​แปดสิบ​ปี หลังจาก​ที่​ชาว​อิสราเอล​ได้​อพยพ​ออก​มา​จาก​ประเทศ​อียิปต์ ใน​เดือน​ศิฟ ซึ่ง​เป็น​เดือน​ที่​สอง​ของ​ปี ตรง​กับ​ปีที่สี่​ที่​ซาโลมอน​เป็น​กษัตริย์​ของ​อิสราเอล ซาโลมอน​ได้​เริ่ม​สร้าง​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์ขึ้น
๒. วิหาร​ที่​กษัตริย์​ซาโลมอน​ได้​สร้างขึ้น​ให้​พระยาห์เวห์นั้น​มี​ขนาด​ยาว​หกสิบ​ศอก กว้าง​ยี่สิบ​ศอก และ​สูง​สามสิบ​ศอก
๓. ด้าน​หน้า​ของ​ห้องโถง​ใหญ่​ของ​วิหาร มี​ระเบียง​ที่​ยื่น​ออก​มา​สิบศอก และ​มี​ความกว้าง​ยี่สิบ​ศอก​ซึ่ง​เท่ากับ​ความกว้าง​ของ​วิหาร​พอดี
๔. พระองค์​ได้​สร้าง​ช่อง​หน้าต่าง​แคบๆ​หลาย​บาน​ไว้​ด้านบน​ของ​ผนัง​วิหาร ช่อง​หน้าต่างนี้​ด้าน​ใน​เล็ก​กว่า​ด้าน​นอก
๕. ซาโลมอน​ได้​สร้าง​ห้อง​โดย​รอบ ติด​กับ​ผนัง​รอบ​ห้องโถง​ใหญ่​และ​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด ห้อง​พวกนี้​มี​สาม​ชั้น
๖. ฝา​ผนัง​ด้านนอก​ของ​ห้องโถง​ใหญ่นั้น ด้านล่าง​หนา​กว่า​ด้านบน​เป็น​หยัก​บ่า​เข้า​ไป เพื่อ​จะ​ได้​วาง​ไม้​คาน ไม้​คาน​จะ​ได้​ไม่​ทะลุ​ฝา​ผนัง​เข้า​ไป จึง​ทำให้​พวก​ห้อง​ด้านบน​กว้าง​กว่า​พวก​ห้อง​ด้านล่าง พวก​ห้อง​ชั้นล่าง​สุด​กว้าง​ห้า​ศอก ชั้น​ที่สอง​กว้าง​หก​ศอก และ​ชั้น​ที่สาม​กว้าง​เจ็ด​ศอก
๗. ใน​การ​ก่อ​สร้าง​วิหารนี้ จะ​ใช้​แต่​หิน​ที่​ได้รับ​การ​ตัดแต่ง​เรียบร้อย​แล้ว​จาก​เหมือง​หิน​เท่านั้น ก็​เลย​ไม่​มี​เสียง​ค้อน หรือ​อีเต้อ หรือ​เครื่อง​มือ​อื่นๆ​ที่​ทำ​จาก​เหล็ก
๘. ทาง​เข้า​ห้อง​พวกนี้ อยู่​ที่​ชั้น​หนึ่ง ตรง​ด้าน​ทิศใต้​ของ​วิหาร ข้างใน​มี​บันได​ขึ้น​จาก​ชั้นหนึ่ง​ไป​ชั้นสอง และ​จาก​ชั้นสอง​ไป​ชั้นสาม
๙. ซาโลมอน​ก็​ได้​สร้าง​วิหารนั้น​จน​เสร็จ​สมบูรณ์ พระองค์​ได้​สร้าง​หลังคา​วิหาร โดย​มี​ขื่อ​และ​แผ่น​กระดาน​ที่​ทำ​จาก​ไม้สน​ซีดาร์
๑๐. แล้ว​พระองค์​ได้​สร้าง​พวก​ห้อง​ที่​ล้อมรอบ​วิหาร​จน​เสร็จ แต่​ละ​ห้อง​สูง​ห้า​ศอก และ​มี​พวก​ไม้​คาน​ที่​ทำ​จาก​สน​ซีดาร์​วาง​พาด​อยู่​บน​หยัก​บ่า​ของ​ฝา​ผนัง​วิหาร
๑๑. คำพูด​ของ​พระยาห์เวห์​มา​ถึง​ซาโลมอน​ว่า
๑๒. “ถ้า​หากเจ้า​ทำตาม​กฎ​ต่างๆ​ของ​เรา ทำ​ตาม​ข้อบังคับ​ทุกข้อ​และ​รักษา​คำสั่ง​ทุกอย่าง​ของ​เรา และ​ใช้​ชีวิต​ตามนั้น เรา​ก็​จะ​ทำตาม​คำ​สัญญา​ที่​เรา​ได้​ให้ไว้​กับ​ดาวิด​พ่อ​ของ​เจ้า เรา​จะ​อาศัย​อยู่​ใน​ท่ามกลาง​ชาว​อิสราเอล​ใน​วิหาร​นี้​ที่​เจ้า​กำลัง​สร้างขึ้น และ​เรา​จะ​ไม่​ละทิ้ง​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​ของเรา”
๑๓. ***
๑๔. ซาโลมอน​จึง​ได้​สร้าง​วิหาร​หลังนั้น​จน​เสร็จ​สมบูรณ์
๑๕. พระองค์​ใช้​แผ่น​กระดาน​ที่​ทำ​จาก​ไม้สน​ซีดาร์ กรุ​ผนัง​ด้านใน​ที่​ทำ​จาก​หิน​โดย​รอบ ตั้งแต่​พื้น​ไป​จน​ถึง​เพดาน และ​ปู​ทับ​พื้น​หิน​ทั้งหมด​ใน​วิหาร​ด้วย​แผ่น​กระดาน​ที่​ทำ​จาก​ไม้สน​สามใบ
๑๖. ที่​ด้านใน​สุด​ของ​วิหาร พระองค์​ใช้​แผ่น​กระดาน​ที่​ทำ​จาก​ไม้สน​ซีดาร์​กั้น​ห้อง​ขึ้น​มา​ตั้งแต่​พื้น​จน​ถึง​เพดาน มี​ขนาด​ยาว​ยี่สิบ​ศอก เพื่อ​ให้​เป็น​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด
๑๗. ห้องโถง​ใหญ่​ด้านหน้า​มี​ขนาด​ยาว​สี่สิบ​ศอก
๑๘. ภายใน​วิหาร​ใช้​ไม้สน​ซีดาร์​ที่​แกะ​สลัก​ลาย​น้ำเต้า และ​ลาย​ดอกไม้​บาน​กรุไว้​จนหมด ไม่​เห็น​ส่วน​ที่​เป็น​หิน​เลย
๑๙. ซาโลมอน​ได้​สร้าง​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่​อยู่​ด้าน​ใน​สุด​ของ​วิหาร​จน​เสร็จ เพื่อ​ใช้​เป็น​ที่​วาง​หีบ​แห่ง​ข้อตกลง​ของ​พระยาห์เวห์
๒๐. ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด​นี้​มี​ขนาด​ยาว​ยี่สิบ​ศอก กว้าง​ยี่สิบ​ศอก​และ​สูง​ยี่สิบ​ศอก เขา​ใช้​ทองคำ​บริสุทธิ์​บุ​ทับ​ไว้​ที่​ด้านใน​ของ​ห้อง และ​เขา​ได้​สร้าง​แท่น​เผา​เครื่อง​หอม​ที่​ทำ​จาก​ไม้สน​ซีดาร์​ตั้งไว้​ตรงหน้า​ห้องนี้ และ​เอา​ทอง​บุ​แท่น​เผา​เครื่อง​หอมนี้
๒๑. ซาโลมอน​บุ​ทองคำ​บริสุทธิ์​ไว้​ที่​ด้านใน​ของ​วิหาร และ​ใช้​โซ่​ทองคำ​กั้น​ไว้​ที่​หน้า​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด​ที่​ได้​บุ​ทองคำ​ไว้แล้ว
๒๒. แล้ว​ด้าน​ใน​ของ​วิหาร​ก็​บุ​ทองคำ​ไว้​ทั้งหมด แท่น​เผา​เครื่อง​หอม​ที่​ตั้ง​อยู่​หน้า​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด ก็​บุ​ทองคำด้วย
๒๓. ภายใน​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด เขา​ได้​ใช้​ไม้มะกอก​สร้าง​เป็น​ทูตสวรรค์​มี​ปีก ไว้​สอง​องค์ แต่ละ​องค์​มี​ความ​สูง​สิบศอก
๒๔. ปีก​ข้างหนึ่ง​ของ​ทูต​องค์​แรก มี​ความ​ยาว​ห้าศอก ปีก​อีก​ข้างหนึ่ง​ยาว​ห้าศอก วัด​จาก​ปลาย​ปีก​ข้างหนึ่ง​ไป​ถึง​ปลาย​ปีก​อีก​ข้างหนึ่ง​ยาว​สิบศอก
๒๕. ทูตสวรรค์​มี​ปีก​องค์​ที่สอง​ก็​วัด​ได้​สิบ​ศอกด้วย ทั้งสอง​องค์​มี​ขนาด​และ​รูปร่าง​เหมือนกัน
๒๖. ทูตสวรรค์​มี​ปีก​ทั้ง​สอง​องค์นั้น​สูง​สิบ​ศอก​เท่ากัน
๒๗. ซาโลมอน​ได้​วาง​ทูตสวรรค์​มี​ปีก​ทั้ง​สอง​องค์​ไว้​ภาย​ใน​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด ปีก​ข้าง​หนึ่ง​ของ​ทูตสวรรค์​ทั้ง​สองนั้น​แตะ​กัน​อยู่​ตรง​กลาง​ห้อง ส่วน​ปีก​อีก​ข้าง​ของ​ทูต​ทั้ง​สองนั้น​ก็​ไป​ติด​กับ​ฝา​ผนัง​แต่ละ​ด้าน
๒๘. และ​ทูตสวรรค์​มี​ปีก​ทั้ง​สอง​องค์นั้น​ก็​มี​ทองคำ​บุอยู่
๒๙. บน​ฝา​ผนัง​ด้านใน​ของ​ห้องโถง​ใหญ่​และ​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุดนั้น มี​ทั้ง​รูป​ทูตสวรรค์​มี​ปีก รูป​ต้น​อินทผลัม และ​ดอกไม้​บาน สลัก​อยู่​มากมาย
๓๐. พื้น​ของ​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด และ​ห้องโถง​ใหญ่​ของ​วิหาร บุ​ด้วย​ทองคำ
๓๑. ตรง​ทางเข้า​ของ​ห้อง​ศักดิ์สิทธิ์​ที่สุด คน​งาน​ได้​เอา​ไม้​มะกอก​มา​สร้าง​เป็น​ประตู​ขึ้น​สอง​บาน และ​ทำ​กรอบ​ประตู​เป็น​รูป​ห้า​เหลี่ยม
๓๒. ซาโลมอน​ให้​พวก​ช่าง​ทำ​บาน​ประตู​ทั้ง​สองนั้น​จาก​ไม้​มะกอก และ​แกะ​สลัก​รูป​ทูตสวรรค์​มีปีก ต้นปาล์ม​และ​ดอกไม้​บาน​ไว้​มากมาย และ​บุ​ด้วย​ทองคำ
๓๓. ตรง​ทางเข้า​ห้องโถง​ใหญ่ พวกเขา​ได้​ใช้​ไม้​มะกอก​มา​ทำ​กรอบ​ประตู​เป็น​รูป​สี่เหลี่ยม
๓๔. พวกเขา​ได้​เอา​ไม้สน​สาม​ใบ​มา​สร้าง​เป็น​สอง​ประตู แต่​ละ​ประตู​ก็​มี​บาน​ประตู​สอง​บาน​ที่​พับได้
๓๕. พวก​ช่าง​ได้​แกะสลัก​ลาย​ทูตสวรรค์​มี​ปีก ต้น​ปาล์ม​และ​ดอก​ไม้​ไว้​บนบาน​ประตู​เหล่านั้น และ​บุ​ด้วย​ทองคำ
๓๖. แล้ว​พวก​ช่าง​ก็​ได้​เอา​หิน​ที่​ตัดแต่ง​แล้ว​มา​สร้าง​เป็น​กำแพง​ล้อมรอบ​ลาน​ด้านในไว้ กำแพง​แต่ละ​ด้าน​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​หิน​ที่​ตัดแต่ง​แล้ว​สามชั้น กับ​ไม้สน​ซีดาร์​อีก​หนึ่ง​ชั้น
๓๗. พวก​เขา​เริ่ม​ก่อสร้าง​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​ขึ้น​ใน​เดือน​ศิฟ (เป็น​เดือน​ที่​สอง​ของปี) ซึ่ง​ตรงกับ​ปี​ที่​สี่​ที่​กษัตริย์​ซาโลมอน​เป็น​กษัตริย์​ของ​อิสราเอล
๓๘. วิหาร​สร้าง​เสร็จ​ใน​ปี​ที่​สิบเอ็ด​ที่​ซาโลมอน​เป็น​กษัตริย์ ใน​เดือน​บูล (ซึ่ง​เป็น​เดือน​ที่​แปด​ของปี) วิหาร​ก็​สร้าง​เสร็จ​ตาม​ราย​ละเอียด​ที่​ได้​กำหนด​ไว้​ทุกอย่าง ซาโลมอน​ได้​ใช้​เวลา​ใน​การ​สร้าง​วิหาร​ทั้งหมด​เจ็ดปี

สดุดี ๖๘:๒๑-๒๗
๒๑. แต่​พระเจ้า​บดขยี้​หัว​ของ​พวกศัตรู​ของ​พระองค์ พระองค์​บดขยี้​กะโหลก​คนเหล่านั้น​ที่​ยังคง​เดิน​อยู่​ใน​ความผิดบาป​ของเขา
๒๒. องค์​เจ้า​ชีวิต​พูดว่า “เรา​จะ​นำ​ศัตรู​เหล่านั้น​มา​จาก​บาชาน และ​มา​จาก​ก้นทะเลลึก
๒๓. เพื่อ​เจ้า​จะได้​เหยียบย่ำ​เลือด​ของ​พวกนั้น และ​หมา​ของ​พวกเจ้า​จะได้​เลียกิน​ส่วนแบ่ง​ของ​พวกมัน​จาก​เลือด​ของ​ศัตรู​พวกนั้น”
๒๔. ข้าแต่​พระเจ้า คน​เห็น​ขบวนแห่​แห่งชัยชนะ​ของ​พระองค์ พวกนั้น​ได้เห็น​ขบวนแห่​แห่ง​ชัยชนะ​ของ​พระเจ้า​ผู้​เป็นกษัตริย์​ของ​ข้าพเจ้า​ที่​กำลัง​แห่​เข้าไป​ใน​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์
๒๕. นำหน้า​ด้วย​พวกนักร้อง ตามหลัง​ด้วย​เหล่านักดนตรี ใน​ท่ามกลาง​หญิงสาว​ที่​เล่น​กลองรำมะนา​อันเล็ก
๒๖. สรรเสริญ​พระเจ้า​ใน​ที่​ชุมนุมเถิด ลูกหลาน​ของ​อิสราเอล​เอ๋ย สรรเสริญ​พระยาห์เวห์​เถิด
๒๗. ดูนั่นสิ เผ่าน้อยๆ​ของ​เบนยามิน​เดิน​นำหน้า พร้อมทั้ง​พวกผู้นำ​ของ​ยูดาห์​จำนวนมาก พวกผู้นำ​ของ​เศบูลุน รวมทั้ง​พวกผู้นำ​ของ​นัฟทาลี

สุภาษิต ๑๗:๑๓-๑๕
๑๓. ใครก็ตาม​ที่​ตอบแทน​ความดี​ด้วย​ความชั่ว ครัวเรือน​ของ​เขา​จะ​เจอ​แต่​เรื่อง​ชั่วร้าย​เสมอ
๑๔. การ​เริ่มต้น​ทะเลาะ​วิวาท​เป็น​เหมือน​เจาะรู​ที่​เขื่อน ดังนั้น หยุด​เสีย​ก่อน​ที่​มัน​จะ​ปะทุ​ออกมา
๑๕. พระยาห์เวห์​ขยะแขยง คน​ที่​ตัดสิน​ให้​คนชั่ว​พ้นผิด และ​คน​ที่​ตัดสิน​ให้​คน​บริสุทธิ์​รับ​โทษ

ยอห์น ๑๐:๒๔-๔๒
๒๔. พวกยิว​เข้า​มา​ห้อมล้อม​พระองค์​และ​ถาม​ว่า “แก​จะ​ปล่อย​ให้​เรา​เดา​ว่า​แก​เป็น​ใคร​ไป​อีก​นาน​แค่​ไหน ถ้า​แก​เป็น​พระคริสต์ ก็​บอก​มา​ตาม​ตรง​เลย”
๒๕. พระเยซู​ตอบ​ว่า “เรา​บอก​ไป​แล้ว แต่​พวก​คุณ​ก็​ไม่​ยอม​เชื่อ สิ่ง​อัศจรรย์​ต่างๆ​ที่​เรา​ทำ​ไป​ตาม​คำสั่ง​พระบิดา​ก็​แสดง​ให้​เห็น​แล้ว​ว่า​เรา​เป็น​ใคร
๒๖. พวก​คุณ​ไม่​เชื่อ เพราะ​พวก​คุณ​ไม่​ได้​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​ฝูง​แกะ​ของ​เรา
๒๗. แกะ​ของ​เรา​จะ​ฟัง​เสียง​เรา และ​เรา​ก็​รู้จัก​แกะ​ของ​เรา และ​แกะ​ของ​เรา​จะ​ตาม​เรา​ไป
๒๘. เรา​จะ​ให้​แกะ​ของ​เรา​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป แกะ​ของ​เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ตาย แล้ว​ไม่​มี​ใคร​แย่ง​แกะ​ของ​เรา​ไป​จาก​มือ​เรา​ได้
๒๙. พระบิดา​ของ​เรา​ที่​ให้​แกะ​กับ​เรา​นั้น ยิ่งใหญ่​กว่า​ทุกๆ​คน ไม่​มี​ใคร​แย่ง​แกะ​เรา​ไป​จาก​มือ​พระบิดา​เรา​ได้
๓๐. พระบิดา​และ​ตัว​เรา​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน”
๓๑. พวกยิว​หยิบ​หิน​ขึ้น​มา​กะ​จะ​ขว้าง​พระเยซู​ให้​ตาย
๓๒. พระองค์​ถาม​ว่า “พวก​คุณ​ก็​ได้​เห็น​เรา​ทำ​สิ่ง​ดีๆ​ที่​มา​จาก​พระบิดา​ตั้ง​หลาย​อย่าง แล้ว​พวก​คุณ​จะ​ฆ่า​เรา​เพราะ​สิ่ง​ดี​สิ่ง​ไหน”
๓๓. พวกยิว​ตอบ​ว่า “เรา​ไม่​ได้​เอา​หิน​ขว้าง​แก​เพราะ​การกระทำ​ดีๆ​แต่​เพราะ​แก​พูดจา​ดูหมิ่น​พระเจ้า แก​เป็น​แค่​มนุษย์​ธรรมดา แต่​มา​อ้าง​ว่า​ตัวเอง​เป็น​พระเจ้า”
๓๔. พระเยซู​ตอบ​ว่า “ใน​กฎปฏิบัติ​ของ​พวก​คุณ​มี​เขียน​ไว้​ว่า ‘พระเจ้า​พูด​ว่า พวก​คุณ​เป็น​พระเจ้า​ทั้งหลาย’
๓๕. ถ้า​พระเจ้า​เรียก​คน​ที่​รับ​ข้อความ​จาก​พระองค์​ว่า​เป็น​พระเจ้า​ทั้งหลาย และ​พระคัมภีร์​ถูกต้อง​เสมอ
๓๖. แล้ว​พวก​คุณ​จะ​มาหา​ว่า​เรา​ดูหมิ่น​พระเจ้า​ได้​ยังไง ที่​เรา​บอก​ว่า ‘เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า’ ใน​เมื่อ​พระเจ้า​เอง​เป็น​ผู้​เลือก​และ​ส่ง​เรา​มา​ใน​โลกนี้
๓๗. ถ้า​เรา​ไม่​ได้​ทำงาน​ที่​พระบิดา​เรา​มอบ​ให้​เรา​ทำ ก็​ไม่​ต้อง​เชื่อ​เรา
๓๘. แต่​ถ้า​เรา​ทำงาน​นั้น ถึง​คุณ​จะ​ไม่​เชื่อ​เรา อย่าง​น้อย​ก็​ให้​เชื่อ​ใน​งาน​อัศจรรย์​ที่​เรา​ได้​ทำ เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​รู้​แน่ๆ​ว่า​พระบิดา​อยู่​ใน​ตัว​เรา​และ​เรา​ก็​อยู่​ใน​พระบิดา”
๓๙. พวก​เขา​พยายาม​จะ​จับ​พระเยซู​อีก แต่​พระองค์​ก็​หลบหนี​ไป​ได้
๔๐. พระองค์​ข้าม​แม่น้ำ​จอร์แดน​ไป​ยัง​สถานที่​ซึ่ง​เมื่อ​ก่อนนี้​ยอห์น​เคย​ใช้​ทำ​พิธีจุ่มน้ำ และ​พระองค์​ก็​พัก​อยู่​ที่​นั่น
๔๑. มี​คน​จำนวน​มาก​มาหา​พระองค์​และ​พูด​กัน​ว่า “ยอห์น​ไม่​ได้​ทำ​สิ่ง​อัศจรรย์​อะไร​เลย แต่​ทุก​อย่าง​ที่​ยอห์น​พูด​ถึง​ชาย​คนนี้​ก็​ถูก​หมด
๔๒. และ​มี​คน​เป็น​จำนวน​มาก​มา​ไว้วางใจ​ใน​พระเยซู​ที่​นั่น”