A A A A A

โยบ ๒๖:๑-๑๔
๑. แล้ว​โยบ​ก็​ตอบ​ว่า
๒. “ท่านนี่​ช่าง​ช่วยเหลือ​ผู้ที่​หมด​เรี่ยวแรง​ได้​ดีมาก ท่านนี่​ช่าง​เป็น​ผู้ช่วยให้รอด​จริงๆ​สำหรับ​ผู้ที่​อ่อนแอ
๓. ท่าน​ช่าง​ให้​คำ​ปรึกษา​ที่​มหัศจรรย์​กับ​ผู้ที่​ขาด​ปัญญา​เสีย​จริง ท่าน​ช่าง​ให้​คำ​แนะนำ​ที่​แสน​จะ​วิเศษ​มากมาย​เสียนี่กระไร
๔. ใคร​กัน​นี่​ที่​มา​ช่วย​ให้​ท่าน​เปล่ง​คำพูด​ออก​มา​อย่างนี้ วิญญาณ​ของ​ใคร​กันนี่​ที่​กำลัง​ออก​มา​จาก​พวกท่าน
๕. วิญญาณ​คนตาย​ทั้งหลาย​ตัว​สั่น​เทิ้ม​ด้วย​ความกลัว ใน​แดน​คนตาย​ที่​อยู่​ใต้​ชั้น​น้ำ​ซึ่ง​อยู่​ใต้​แผ่นดินโลก
๖. ต่อหน้า​พระเจ้า แม้แต่​แดน​คนตาย​ก็​เปลือย​อยู่ ดินแดน​แห่ง​ความ​พินาศนั้น​ไม่​มี​อะไร​ปกปิด
๗. พระองค์​คลี่​ฟ้า​ทาง​เหนือ​ออก​เหนือ​ที่​เวิ้งว้าง และ​แขวน​โลก​เอา​ไว้​บน​ความ​ว่างเปล่า
๘. พระองค์​ห่อ​น้ำ​ไว้​ใน​เมฆ​อัน​หนาทึบ​ของ​พระองค์ และ​น้ำ​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​เมฆ​ฉีกขาด
๙. พระองค์​เอา​เมฆ​ของ​พระองค์ ปู​คลุม​หน้า​ของ​ดวงจันทร์​เต็มดวง
๑๐. พระองค์​ขีด​เส้น​ขอบ​ฟ้า​ไว้​เหนือ​ทะเล แบ่ง​เขตแดน​ระหว่าง​ความสว่าง​กับ​ความมืด
๑๑. เมื่อ​พระองค์​ตะโกน พวก​เสา​หลัก​ของ​ฟ้า​สวรรค์​ก็​สะดุ้ง​สั่นไหว
๑๒. พระองค์​ใช้​พละกำลัง​ปราบ​ทะเล​ให้​สงบลง และ​ใช้​ปัญญา​ของ​พระองค์​บดขยี้​ราหับ
๑๓. ลม​หายใจ​ของ​พระองค์​ทำให้​ฟ้า​สว่าง​สดใส มือ​ของ​พระองค์​แทง​งู​ใหญ่ ที่​กำลัง​เลื้อย​หนีไป
๑๔. นี่​เป็น​แค่​เสี้ยวเดียว​ของ​สิ่ง​ที่​พระองค์​ทำ ที่​เรา​ได้ยินนี้​เป็น​แค่​เสียง​กระซิบ​ของ​ฤทธิ์​อำนาจ​พระองค์​เท่านั้น ส่วน​ฤทธิ์​อำนาจ​ทั้งหมด​ที่​กึกก้อง​เหมือน​ฟ้าร้องนั้น ใคร​จะ​ไป​เข้าใจได้”

สดุดี ๙๖:๑๑-๑๓
๑๑. ขอให้​ฟ้าสวรรค์​เฉลิม​ฉลองกัน ขอให้​แผ่นดินโลก​ชื่นชม​ยินดี ขอให้​ทะเล​และ​ทุกสิ่งทุกอย่าง​ใน​ทะเลนั้น​โห่ร้อง​ยินดี
๑๒. ขอให้​ท้องทุ่ง​และ​ทุกสิ่งทุกอย่าง​ในมัน​ร่าเริงยินดี และ​ขอให้​ต้นไม้​ทุกต้น​ในป่า​ชื่นชม​ยินดี​ต่อหน้า​พระยาห์เวห์
๑๓. เพราะ​พระองค์​กำลัง​เสด็จมา พระองค์​กำลัง​มา​ตัดสิน​แผ่นดินโลกนี้ พระองค์​จะ​ตัดสิน​โลกนี้​อย่างยุติธรรม​และ​ตัดสิน​ชนชาติต่างๆ​อย่างสัตย์ซื่อ

สุภาษิต ๒๓:๑๐-๑๒
๑๐. อย่า​ได้​โยกย้าย​หลักเขต​ที่​มี​มา​ช้านาน​แล้ว และ​อย่า​ได้​บุกรุก​ไร่นา​ของ​เด็ก​กำพร้า
๑๑. เพราะ​พระเจ้า​ผู้ที่​ช่วย​พวกเขานั้น​มี​กำลัง​มหาศาล พระองค์​จะ​สู้​คดี​ของ​พวกเขา​กับ​เจ้า
๑๒. ให้​เปิด​ใจของ​เจ้า​รับ​คำแนะนำ​สั่งสอน ให้​เปิด​หู​ของ​เจ้า​ฟัง​ถ้อยคำ​แห่ง​ความรู้

โรม ๑๕:๒๕-๓๓
๒๕. แต่​ตอนนี้ ผม​กำลัง​จะ​เดินทาง​ไป​เมือง​เยรูซาเล็ม​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​นั่น
๒๖. เพราะ​บรรดา​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย และ​แคว้น​อาคายา​ได้​ตัดสินใจ​เรี่ยไร​เงิน​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​ยากจน​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม
๒๗. ดี​แล้ว​ที่​พวก​เขา​ตัดสินใจ​ทำ​อย่าง​นั้น เพราะ​พวก​เขา​เป็น​หนี้​บุญคุณ​คน​พวก​นั้น​อยู่ เพราะ​พี่น้อง​ชาว​ยิว​ได้​แบ่ง​ปัน​พระพร​ฝ่าย​พระวิญญาณ​ของ​พวก​เขา​ให้​กับ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว พี่น้อง​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​ก็​ควร​จะ​แบ่งปัน​พระพร​ฝ่าย​วัตถุ​ให้​กับ​พี่น้อง​ชาว​ยิว​ด้วย
๒๘. ทันที​ที่​ผม​ทำงานนี้​เสร็จ โดย​มอบ​เงิน​ที่​เรี่ยไร​มานี้​ให้​กับ​พวก​เขา​ดูแล​เรียบร้อย​แล้ว ผม​ก็​จะ​ไป​สเปน​และ​แวะ​เยี่ยม​คุณ​ใน​ระหว่าง​ทาง
๒๙. ผม​รู้​ว่า​เมื่อ​ผม​มา​หา​คุณ ผม​จะ​มา​แบ่งปัน​พระพร​อัน​เต็ม​เปี่ยม​ของ​พระคริสต์​กับ​พวก​คุณ
๓๐. พี่น้อง​ครับ เป็น​เพราะ​เห็นแก่​พระเยซู​คริสต์เจ้า และ​ความรัก​จาก​พระวิญญาณ ผม​ถึง​ขอร้อง​คุณ​ให้​มา​ร่วม​ต่อสู้​กับ​ผม คือ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​เพื่อ​ผม
๓๑. อธิษฐาน​ขอ​ให้​พระองค์​ช่วย​ผม​ให้​ปลอดภัย​จาก​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​แคว้น​ยูเดีย และ​อธิษฐาน​ให้​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​ที่​เมือง​เยรูซาเล็ม​เต็มใจ​รับ​เงิน​เรี่ยไร​ที่​ผม​เอา​มา​ให้
๓๒. เพื่อ​ว่า​ถ้า​เป็น​ไป​ตาม​ความ​ต้องการ​ของ​พระเจ้า ผม​จะ​ได้​แวะ​มา​หา​คุณ​ด้วย​ความ​ยินดี และ​ผม​จะ​ได้​พักผ่อน​หย่อนใจ​ร่วม​กับ​คุณ
๓๓. ขอให้​พระเจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ของ​สันติสุข อยู่​กับ​คุณ​ทุก​คน​เถิด อาเมน