A A A A A
Bibeln på ett år
April 19

Lukas 14:25-35
25. Och mycket folk följde med honom, och han vände sig om och sa till dem:
26. Om någon kommer till mig och inte älskar mindre sin far och mor och hustru och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv än mig, kan han inte vara min lärjunge.
27. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.
28. För vem av er som vill bygga ett torn, sätter sig inte först ner och beräknar kostnaden, om han har tillräckligt för att fullborda det?
29. Annars ska alla som får se det, börja håna honom för att han har lagt grunden men sedan inte kan fullborda det,
30. och säga: Den mannen har börjat bygga, men kunde inte fullborda det.
31. Eller vilken kung som vill dra ut i krig och strida emot en annan kung, sätter sig inte först ner och tänker efter om han med tio tusen kan möta honom som kommer emot honom med tjugo tusen?
32. Annars skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta.
33. På samma sätt är det med var och en av er: Den som inte avstår från allt det han äger kan inte vara min lärjunge.
34. Saltet är bra, men om saltet mister sin sälta, hur kan det då bli salt igen?
35. Varken för jorden eller för gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Den som har öron till att höra, han må höra.