A A A A A
Bibeln på ett år
Mars 3

Markus 8:1-21
1. Vid den tiden hade mycket folk samlats och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem:
2. Jag känner medlidande med folket, för de har varit hos mig i tre dagar, och de har inget att äta.
3. Och om jag skickar hem dem hungriga blir de helt utmattade på vägen, för några av dem har kommit långväga ifrån.
4. Då svarade hans lärjungar honom: Varifrån kan man här i öknen få tag i bröd att mätta dessa med?
5. Då frågade han dem: Hur många bröd har ni? Och de svarade: Sju.
6. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade, bröt dem och gav åt sina lärjungar, för att de skulle dela ut dem, och de delade ut dem åt folket.
7. De hade också några små fiskar, och han välsignade dem och sa att de skulle dela ut dem också.
8. Så åt de och blev mätta. Och de samlade ihop sju korgar med överblivna bitar.
9. Och de som hade ätit var omkring fyratusen. Sedan skickade han iväg dem.
10. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och kom till trakten av Dalmanuta.
11. Och fariseerna kom ut och började diskutera med honom. De begärde ett tecken från himlen av honom, för att sätta honom på prov.
12. Då suckade han djupt i sin ande och sa: Varför söker denna generation tecken? Sannerligen säger jag er: Inget tecken ska ges åt denna generation.
13. Så lämnade han dem och steg åter i båten och for över till andra sidan.
14. Men lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd, så att de inte hade mer än ett bröd med sig i båten.
15. Då varnade han dem och sa: Se till att ni aktar er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg.
16. Och de talade med varandra, och sa: Det är därför att vi inte har bröd.
17. Då Jesus märkte detta, sa han till dem: Varför talar ni om att ni inte har bröd? Kan ni ännu inget fatta eller förstå? Är era hjärtan fortfarande förblindade?
18. Ni har ju ögon, ser ni inget? Ni har ju öron, hör ni inget? Och minns ni inte
19. när jag bröt de fem bröden åt de femtusen, hur många korgar fulla av brödbitar samlade ni då ihop? De sa till honom: Tolv.
20. Och när jag bröt de sju åt de fyratusen, hur många korgar fulla av brödbitar samlade ni då ihop? De sa: Sju.
21. Och han sa till dem: Hur kommer det sig att ni inte förstår?