A A A A A

Esdrase 9:1-15
1. Ha dintho tsena di se di phethilwe, baetapele ba tla ho nna, ba re: “Setjhaba sa Iseraele, le baprista, le Balevi ha ba ya ikgetholla ho baahi ba dinaha tsena; ba etsa manyala a etswang ke Bakanana, le Bahete, le Baperise, le Bajebuse, le Baamone, le Bamoabe, le Baegepeta, le Baamore.
2. Ba nyallane le ditjhaba tseo; kahoo setjhaba sena se halalelang se kopantse madi a sona le madi a baditjhaba. Ba ka sehloohong ketsong ena ya bohlabaphiyo ke baetapele le babusi ba setjhaba.”
3. Ha ke utlwa taba ena ka hahola diaparo tsa ka, le hempe ya ka, ka hlothaka moriri wa ka, le ditedu tsa ka, ka dula fatshe, ka fetoha semumu.
4. Bohle ba tshabang dipolelo tsa Modimo wa Iseraele ba mpokanela, ka baka la botjholotjholo ba bao e neng e le bathopuwa. Ka dula jwalo ke le semumu, ho fihlela ha ho etswa sehlabelo sa mantsiboya.
5. Ka nako ya ha ho etswa sehlabelo sa mantsiboya, ka ema moo esaleng ke dula teng ke sithabetse. Ka kgumama ka mangwele, seaparo sa ka le hempe ya ka di ntse di le matamuke, ka phahamisetsa matsoho a ka ho Morena Modimo wa ka.
6. Yaba ke re: “Oho, Modimo wa ka, ke swabile, ke bile ke tshaba le ho tadimana le wena, Modimo wa ka. Bokgopo ba rona bo re hlwele dihlooho, dibe tsa rona di lalellane hodimo ho ya fihla mahodimong.
7. Ho tloha mehleng ya bo-ntata rona, ho fihlela kajeno, re bile le melato e meholo. Ka baka la bokgopo ba rona, rona, le dikgosi tsa rona, le baprista ba rona, ho neelanwe ka rona matsohong a dikgosi tsa dinaha tsena, hore re bolawe ka sabole, re thopuwe, re hanyapetswe, re hlabiswe dihlong, jwalokaha ho le jwalo kajeno.
8. “Empa ka nakwana e seng kae, Morena Modimo wa rona, o re hauhetse ka ho re siela mesaletsana e ileng ya phonyoha. O re tsitsisitse sebakeng sena sa hae se halalelang, e le hore a re tutubolle mahlo, a re lopolle bokgobeng bona ba rona.
9. Re ne re le makgoba, empa Modimo wa rona ha a a ka a re tlohela bokgobeng boo ba rona; o entse hore dikgosi tsa Peresiya di re hauhele, re tsohe molota, re tle re hahe Tempele ya Modimo wa rona, re e lokise moo e senyehileng teng, ho sireletswe Juda le Jerusalema.
10. “Jwale he, Modimo wa rona, re tla reng kamorao ho moo? Re furaletse melao ya hao
11. eo o neng o re laye ka yona, ka bahlanka ba hao, baporofeta, wa re: Naha eo le yang ho yona, hore e tle e be ya lona, ke naha e sa hlwekang, ka baka la ho silafatswa ke baahi ba dinaha tseo ka manyala a bona, a e aparetseng ho tloha ntlheng e nngwe ho isa ho e nngwe.
12. Ka baka leo he, le se ke la nyallana le bona, leha e le ho sebeletsa kgotso ya bona, kapa ho tswela pelo leruo la bona ho isa kgale, e le hore le tle le matlafale, le je menono ya naha eo, le e siele bana ba lona hore e be lefa la bona la kamehla yohle.
13. “Tsena tsohle, tse re hlahetseng, di bakilwe ke diketso tsa rona tse kgopo, le ditshito tsa rona tse kgolo, empa wena, Modimo wa rona, o re otlile hanyenyane ho feta kamoo bokgopo ba rona bo leng kateng, mme wa re siela mesaletsana ena e teng.
14. Na ebe re sa tla boela re tlola melao ya hao, re nyallana le ditjhaba tsee, tse etsang dintho tse nyonyehang hakaale? Na o ke ke wa re halefela, mme wa qetella o re timeditse, hoo ho ke keng ha eba le mesaletsana kapa ba phonyohang?
15. Oho, Morena Modimo wa Iseraele, wena o lokile, hobane ke mona kajeno re mesaletsana e phonyohileng, mme re kapele ho wena re ntse re le hara melato ya rona, le hoja re ke ke ra ema kapele ho wena, ka baka la yona.”

Esdrase 10:1-44
1. Ha Esera a ntse a rapela, a etsa maipolelo, a lla, a itihela fatshe kapele ho Tempele ya Modimo, letshwele le leholo la Baiseraele, e le banna, le basadi, le bana, la phuthehela ho yena, mme batho bao ba lla habohloko.
2. Yaba Shekaniya, mora wa Jehiele, e leng e mong wa bara ba Elame, o re ho Esera: “Re sitetswe Modimo wa rona, re nyetse basadi ba baditjhaba ba ahileng naheng ena, empa ha e le tabeng ena, tshepo e sa le teng bakeng sa Baiseraele.
3. Ka baka leo, a re etseng selekane le Modimo wa rona, re kgutlise basadi bana bohle, le bana ba bona, ho ya ka keletso ya monga ka, le ya bohle ba hlomphang melao ya Modimo wa rona, mme hona ho etswe ka molao.
4. Ema ka maoto, hobane tabeng ena boikarabelo ke ba hao, mme re tla o thusa. Tsoha molota, o etse jwalo.”
5. Yaba Esera o a ema, o etsa hore baprista ba baholo, le Balevi, le Baiseraele bohle, ba hlapanye hore ba tla etsa jwalo, ho latela polelo ya Shekaniya. Ba fela ba hlapanya.
6. Esera a tloha kapele ho Tempele ya Modimo, a kena ka kamoreng ya Johanane, mora wa Eleashibe. Ha a se a kene, ha a a ka a ja bohobe kapa a nwa metsi, hobane o ne a ntse a lla ka baka la ditshito tsa ba neng ba thopilwe.
7. Naheng yohle ya Juda le Jerusalema, ba phatlalletsa ba neng ba thopilwe hore ba phuthehele Jerusalema.
8. Ho ya ka keletso ya mahosana le ya baholo, ha thwe mang kapa mang eo matsatsi a mararo a tla feta a eso tle, a jewe dintho tsa hae tsohle, le yena a be a lelekwe hara setjhaba sa ba neng ba thopilwe.
9. Yaba banna bohle ba Juda le ba Benjamine, ba phuthehela Jerusalema matsatsi a mararo a eso fete. Ka letsatsi la mashome a mabedi la kgwedi ya borobong, setjhaba sohle sa dula lebaleng le kapele ho Tempele ya Modimo, se ntse se thothomela ka baka la taba ena, se bile se qhaqhasela ka baka la pula ya ditlwebelele.
10. Moprista Esera a ema, a re ho sona: “Le sitilwe ka ho nyala basadi ba baditjhaba, mme le ekeditse dibe tsa Baiseraele.
11. Ka baka leo, inyatseng kapele ho Morena Modimo wa bontata lona, le phethe thato ya hae, le ikgetholle ho setjhaba sa naha ena, le arohane le basadi bana ba baditjhaba.”
12. Setjhaba sohle sa araba ka mantswe a phahameng, sa re: “Ho lokile! Re tla etsa jwalokaha o boletse!
13. Empa setjhaba sena se sengata haholo, le pula ke ya ditlwebelele, mme re sitwa ho ema kantle. Le mosebetsi ona hase wa letsatsi le le leng, kapa a mabedi feela, hobane tabeng ena re sitilwe haholo.
14. Baetapele bohle ba setjhaba ba ke ba eme ka maoto; bohle ba metseng ya rona, ba nyetseng basadi ba baditjhaba, ba tle ka nako e beilweng, mme ba tle le baholo, le baahlodi ba motse o mong le o mong, ho fihlela kgalefo ya Modimo wa rona, tabeng ena, e re fapoha.”
15. Ke bo-Jonathane feela, mora wa Asaele, le Jahasiya, mora wa Tikefa, ba neng ba hanyetsa taba ena, mme ba tlatsitswe ke Meshulame le Shabetai wa Molevi.
16. Ba neng ba thopilwe ba etsa jwalo. Yaba moprista Esera o kgetha banna bao e neng e le dihlooho tsa malapa a bo-ntata bona, lelapeng ka leng a kgetha monna a le mong, mme bana bohle ba qollwa ka mabitso. Ka letsatsi la pele la kgwedi ya leshome, ba kopana ho hlahloba taba ena.
17. Ka letsatsi la pele la kgwedi ya pele, ba qeta ho hlahloba taba ya banna ba nyetseng basadi ba baditjhaba.
18. Bara ba baprista, ba ileng ba fumanwa ba nyetse basadi ba baditjhaba, ke bana: Hara bara ba Jeshua, mora wa Josadake, le ba bana babo, e ne e le Maasiya, le Eleesere, le Jaribe, le Gedaleya.
19. Ba hlapanya hore ba tla leleka basadi ba bona. Ka baka la molato wa bona ba nyehela ka pheleu e tswang mohlapeng wa bona, ba nyehela ka baka la sebe sa bona.
20. Hara bara ba Imere e ne e le Hanani, le Sebadiya.
21. Hara bara ba Harime e ne e le Maasiya, le Elia, le Shemaya, le Jehiele, le Usiya.
22. Hara bara ba Phashahure e ne e le Eleunai, le Maasiya, le Ishemaele, le Netanele, le Josabada, le Elasa.
23. Hara Balevi e ne e le Josabada, le Shimei, le Kelaya ya neng a bitswa Keleta, le Petahiya, le Juda le Eleesere.
24. Hara dibini e ne e le Elashibe, mme hara balebedi ba monyako e le Shalome, le Teleme, le Uri.
25. Hara Baiseraele, ho bara ba Paroshe e ne e le Rameya, le Jisiya, le Malakiya, le Miamine, le Eleasare, le Malakiya, le Benaya.
26. Hara bara ba Elame e ne e le Mataneya, le Sekariya, le Jehiele, le Abade, le Jeremote, le Elia.
27. Hara bara ba Satu e ne e le Eleunai, le Elashibe, le Mataneya, le Jeremote, le Sabada, le Asisa.
28. Hara bara ba Bebai e ne e le Jehohanane, le Hananiya, le Sabai, le Atalai.
29. Hara bara ba Bani e ne e le Meshulame, le Maloke, le Adaya, le Jashube, le Sheale, le Ramote.
30. Hara bara ba Pahate-Moabe e ne e le Adena, le Kelala, le Benaya, le Maasiya, le Mataneya, le Besalele, le Binui, le Manase.
31. Hara bara ba Harime e ne e le Eleesere, le Jishiya, le Malakiya, le Shemaya, le Shimeone,
32. le Benjamine, le Maloke, le Shemariya.
33. Hara bara ba Hashume e ne e le Matenai, le Matata, le Sabada, le Elefelede, le Jeremai, le Manase, le Shimei.
34. Hara bara ba Bani e ne e le Maadai, le Amorame, le Uele,
35. le Benaya, le Bedeya, le Kehohi,
36. le Faniya, le Meremote, le Eleashibe,
37. le Mataneya, le Matenai, le Jaasau,
38. le Bani, le Binui, le Shimei;
39. le Shelemiya, le Nathane, le Adaya,
40. le Makenadebai, le Shashai, le Sharai,
41. le Asariele, le Shelemiya, le Shemariya;
42. le Shalome, le Amariya, le Josefa.
43. Hara bara ba Nebo e ne e le Jeiele, le Matiteya, le Sabada, le Sebina, le Jadai, le Joele, le Benaya.
44. Bana bohle ba ne ba nyetse basadi ba baditjhaba, mme ba leleka basadi bao hammoho le bana ba bona.

Lipesaleme 88:6-10
6. Ke rapaletse hara bafu, ke jwaloka babolauwa ba robetseng ka lebitleng, bao o seng o sa ba hopole, bao o seng o sa ba thuse ka letsoho la hao.
7. O ntheoletse botebong ba lebitla, mohohlong o motshomotsho!
8. Kgalefo ya hao e nkimetse, maqhubu wohle a hao a mpupeditse.
9. O suthisitse balekane ba ka, wa ba suthisetsa hole le nna, o mphetotse manyala mahlong a bona; ke hlahletswe moo ke sitwang ho tswa,
10. mahlo a ka a motela ke bohloko. Morena, ke ipiletsa ho wena, ke ipiletsa ho wena ka letsatsi le letsatsi, ke phahamisetsa matsoho a ka ho wena.

Liproverbia 21:23-24
23. Ya kwalang molomo, a tshwara leme la hae, o iphemisa hore a se kene ditsietsing.
24. Moikgohomosi ya mabefi o bitswa “mosomi”, boikakaso ba hae ha bo na tekanyo.

Liketso 24:1-27
1. Kamora matsatsi a mahlano Moprista e Moholo, Ananiase, a theoha le baholo ba bang, le mmuelli e mong ya bitswang Teretulose, ba qosa Paulosi kapele ho mmusisi.
2. Hoba Paulosi a bitswe, Teretulose a qala nyewe, a re: “Mohlomphehi Felekise ya kgabane, ke ka wena re fumaneng kgotso e tiileng. Dintjhafatso di bile teng setjhabeng sena ka ho ba sedi ha hao.
3. Kamehla, le kahohle, re di amohela ka teboho e kgolo.
4. Empa, hore ke se o senyetse nako, ke rapela hore o ko be le mamello ho re utlwa ho se hokae.
5. “Re fumana monna enwa a le kotsikotsi, a fehla moferefere hara Bajuda lefatsheng lohle, e bile e le moetapele wa mokga wa Banasaretha.
6. O lekile le ho tlontlolla Tempele, ra ba ra rata ho mo ahlola ka Molao wa rona.
7. Empa Losiase, molaodi wa ba sekete, o fihlile a mo nka matsohong a rona ka dikgoka.
8. O bile o laetse baqosi ba hae ho tla kapele ho wena. Ha o se o mo hlahlobisisitse, o tla tseba ka ho tlala tsohle tseo re mo qosang ka tsona.”
9. Bajuda le bona ba mo tlatsa, ba re tseo di jwalo.
10. Hoba mmusisi a mo hwehle hore a bue, Paulosi a araba, a re: “Ka ho tseba hore o bile moahlodi wa setjhaba sena ka dilemo tse ngata, ke thabela haholo ho ikarabella hodima tseo ke qoswang ka tsona.
11. Jwalokaha o ka tseba, ha ho eso fete matsatsi a leshome le metso e mmedi ho tloha ha ke nyolohela Jerusalema, ho ya kgumamela Modimo.
12. Ha ba ya ka ba mphumana ka Tempeleng ke buisana le motho, kapa ke tsosa moferefere hara letshwele, leha e le ka tlung ya thapelo kapa hara motse.
13. Le tseo ba nqosang ka tsona ha ba ka ke ba tseba ho di pakahatsa.
14. Ke ipolela ho wena hore Tsela ena eo ba reng ke ya mokga osele, ke eo ke rapelang Modimo ka yona. Empa ke ntse ke dumela tsohle tse dumellanang le Molao le tse ngotsweng dibukeng tsa Baporofeta.
15. Hape ke na le tshepo eo le bona ba nang le yona ho Modimo, ya hore ba lokileng le ba kgopo ba tla tsoha bafung.
16. Kahona ke leka hore kamehla ke be le letswalo le kgutsitseng pela Modimo le batho.
17. “Jwale kamora dilemo tse ngata, ke tlisitse dithuso ho setjhaba sa heso le ho tla etsa mahlabelo.
18. Ba mphumane ke le ka Tempeleng, ke itlhwekisitse, ho se na letshwele kapa moferefere.
19. Empa ho ne ho ena le Bajuda ba bang ba tswang Asia, bao haeba ba ne ba ena le qoso ho nna, ba ka beng ba le teng kapela hao ho nqosa.
20. Kapa bona bana ba bolele molato oo ba o fumaneng ha ke ne ke eme kapele ho lekgotla;
21. haese haeba ke ka baka la polelo ena e le nngwe, eo ke e buileng ke eme hara bona, ka re: Kajeno ke ahlolwa kapele ho lona ka taba ya tsoho ya bafu. ”
22. Jwale Felekise ka ho tsebisisa tse ngata tsa Tsela ena a thisisa nyewe, a re: “Ke tla etsa qeto tabeng ya lona ha molaodi wa ba sekete, Losiase, a se a fihlile.”
23. A laela molaodi wa ba lekgolo hore a dise Paulosi, feela a be le bolokolohi bo itseng, mme a se thibele motho ofe kapa ofe wa ba habo ho mo thusa.
24. Kamora matsatsi a seng makae, Felekise a tla le mohatsa hae, Derusilla wa Mojuda, mme a bitsa Paulosi, a mo mamela ha a bolela tsa tumelo ho Jesu Kreste.
25. Yare ha a ntse a bua ka ho loka, le boitshwaro, le kahlolo e tlang, Felekise a tshoha, a re: “Hajwale o ka tsamaya; ke tla o bitsa hamorao, ha ke ena le nako.”
26. Ebile o ne a tshepile hore Paulosi o tla mo ntshetsa tjotjo, mme ka baka leo a nna a mmitsa kgafetsa, a buisana le yena.
27. Kamora dilemo tse pedi Felekise a hlahlangwa ke Porokiose Fesetose, mme ka ho rata ho kgahlisa Bajuda, Felekise a siya Paulosi ditlamong.